Ekspertide avalikud kirjad ja pöördumised 5G vastu

4. sept. 2020


Rumeenia Akadeemia: vastutustundlik teaduslik analüüs 5G tehnoloogia kasutamise tagajärgede kohta avalikkuse tervisele on vajalik

Rumeenia Akadeemia pressiteates seisab: “Enne 5G süsteemi paigaldamist on absoluutselt vajalik vastutustundlik teaduslik analüüs, mis käsitleks nii inimeste terviseriskide hindamist kui ka kehtestaks maksimaalsed kokkupuute piirmäärad.”
“Selles kontekstis me toome taas tähelepanu alla Euroopa Nõukogu resolutsiooni 1815/2011, kus soovitatakse “võtta kõiki mõistlikke meetmeid, et vähendada kokkupuudet elektromagnetväljadega, eriti sellistega, mida tekitavad mobiiltelefonide raadiosagedused, ja eriti laste ja noorte kokkupuudet, kelle risk haigestuda ajukasvajasse näib olevat suurim…” ja soovitab tõsiselt, et kohaldataks ALARA (as low as reasonably achievable ehk nii madal kui mõistlikult saavutatav) põhimõtet, mis puudutab kokkupuute aega, distantsi ja ekraanide kasutamist. Me hoiatame, et 5G tehnoloogia rakendamine ilma selge riskide ja nõrkuste hindamiseta võib kaasa tuua tõsised tagajärjed rahvastiku tervisele ning võib tekitada suuremat kahju kui kasu.”

USA arstide ja ekspertide kiri president Trumpile, kutsudes üles 5G peatama (2019)

“Me ühineme tuhandete arstide, teadlaste ja tervishoiuteenuse osutajatega üle maailma, kes on hiljuti nõudnud kiireloomulist tegutsemist 5G osas, et kaitsta avalikkuse tervist. Kiirelt pikenevas nimekirjas on
* Rahvusvaheline elektromagnetväljade teadlaste pöördumine “EMF Scientist Appeal” (eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/),
* Rahvusvaheline teadlaste ja arstide pöördumine “5G Appeal” (eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/),
* Belgia arstide pöördumine “Hippocrates Electrosmog Appeal”,
* Kanada arstide pöördumine,
* Küprose arstide liidu pöördumine,
* Torino (Itaalia) arstide pöördumine,
* Saksamaa arstide pöördumine,
* Rahvusvaheline pöördumine 5G peatamiseks Maa peal ja kosmosest (eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/)
* Rahvusvahelise ühingu “Arstid keskkonna heaks” pöördumine

Me nõuame 5G-le ja mis tahes juhtmevaba side antennide tihedamale paigutamisele moratooriumi kehtestamist, kuni võimalikke ohte inimese tervisele ja keskkonnale on täielikult uuritud telekomitööstusest sõltumatute teadlaste poolt.”

Teaduslik pöördumine 5G kohta Euroopa Komisjonile “5G Appeal”

24. jaanuari 2021 seisuga on alla kirjutanud 414 teadlast ja arsti rohkem kui 35 riigist.

Me soovitame peatada viienda generatsiooni tehnoloogia ehk 5G paigaldamise, kuni selle tehnoloogia võimalikke ohtlikke mõjusid inimtervisele ja keskkonnale on täielikult uuritud tehnoloogiaärist sõltumatute teadlaste poolt. /…/ RS EMVde kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tõestatud.”

Üleilmne pöördumine 5G peatamiseks Maa peal ja kosmosest

16.10.2020 seisuga 300 532 allkirja 220 riigist, nende seas teadlased (4503), insenerid (8036), arstid (2593), meditsiiniõed (4177), psühholoogid, psühhoterapeudid ja sotsiaaltöötajad (9663), loodusraviarstid, homöopaadid, ajurveeda ja meditsiinilise qigongi terapeudid (2777), Hiina meditsiini arstid (770), kiropraktikud (412),  hambaarstid (438), farmatseudid (552), arhitektid ja ehitajad (3 137), ehitusbioloogid (271), veterinaarid (344), mesinikud (657),  muud erialad (54148),  kodanikud (78082), organisatsioonid (1835).

Meditsiiniõdede Liidu Tervisliku Keskkonna Heaks pöördumine

“Meditsiiniõdede Liitu Tervisliku Keskkonna Heaks kuuluvad meditsiiniõed kogu USAst, kes töötavad avaliku tervise, keskkonnatervise, kliinilise praktika, uuringute ja akadeemilises valdkonnas. Meditsiinilise ja avaliku tervise professionaalidena me kirjutame selle kirja, et väljendada oma vastuseisu ülal viidatud seadusele. Me usume, et Komisjon [toim.: FCC] ei ole adekvaatselt kaalunud tõendatud ja hiljuti avaldatud teadustöid raadiosagedusliku mikrolainekiirguse ja selle mõju kohta inimese tervisele.”

“Kas FCC püüab teadlikult eirata teadust, et kergendada uute tehnoloogiate kiiret juurutamist, et tööstusele kasu tuua, riskides meie tervisega ja heaoluga? Väide, et kahju ei teki, on parimal juhul eksitav. Komisjonil on väga olline vastutus kaitsta avalikkuse tervist ja ohutust.”

Üle 400 meditsiinitöötaja pöördumine FCC-le

“Ameeriklasetel on õigus teada täies mahus mis tahes võimalikest terviseriskidest, mis on seotud raadiosagedusliku mikrolainekiirgusega, eriti praegu, kui juhtmevaba tehnoloogia tööstuse firmad on hõivatud sadade tuhandete uute juhtmevabade antennide paigaldamisega kodude ja korterite lähedusse. Riski määramist on kõige parem hinnata korralikult läbiviidud sõltumatute uuringute põhjal. Alternatiiv oodata kümneid aastaid, et teada saada, kas need kiirgusfoonid suurendavad haigestumist inimeste seas ja looduses või mitte, on ohtlik ja vastutustundetu strateegia.”

Saksamaa keskkonnaühingu Bund pöördumine 2020

“Saksamaa keskkonnaühingu Bund elektrosaaste töörühm on esitanud petitsiooni rohkem kui 6000 allkirjaga Hamburgi linnapeale Peter Tschentscherile, olles vastu 5G võrgu ehitamisele linnas. Bund usub, et 5G laienemine peaks toimuma alles pärast selle uue tehnoloogia tervise- ja keskkonnamõju testimist.”

Saksamaa arstide delegatsiooni pöördumine 2019

Baden-Württembergi liidumaa 70 arsti on allkirjastnud avaliku kirja peaminister Kretschmannile. Arstid nõuavad Kretschmannilt elektromagnetväljadega kokkupuute minimeerimist.

Belgia arstide pöördumine “Hippocrates Electrosmog Appeal” (2019)

Pöördumisele on alla kirjutanud Belgia 434 arsti ja 900 tervishoiutöötajat.

“Seistes silmitsi juhtmevaba tehnoloogia massiivse ja arutu paigaldamisega, palume meie, tervishoiutöötajad, valitsuselt ettevaatuspõhimõtte rakendamist, et kaitsta rahvast ja eriti kõige tundlikumaid rühmi, sealhulgas rasedaid ja lapsi.”

Küprose meditsiiniühingu ja Küprose riikliku keskkonna- ja laste tervise komisjoni seisukoht (2019)

Küprose meditsiiniühingu ja Küprose riikliku keskkonna- ja laste tervise komisjoni seisukoht “The Risks to Public Health from the Use of the 5G Network” (riskid avalikḱuse tervisele 5G võrkude kasutamisest) saadeti Küprose parlamendi keskkonnakomisjonile ja tervisekomisjonile. Dokument tugineb 2017. aastal vastu võetud Nicosia deklaratsioonile.

  • Dokumendis rõhutatakse ohutusuuringute puudumist, kokkupuute suurenemist ja võrgu võimalikku vastastikmõju muude telekommunikatsioonivõrkudega. Samuti toonitatakse reaalse maailma olukordades kiirgustaseme mõõtmiseks usaldusväärse meetodi puudumist – see teema tõstatati 2019. aastal Euroopa Parlamendi aruandes “5G Deployment State of Play in Europe, USA and Asia” (eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/el-itre/), kus nenditakse probleemi, et “praegu ei ole võimalik täpselt simuleerida või mõõta 5G emissioone reaalses maailmas”.

Torino arstide liidu resolutsioon 5G paigaldamise edasilükkamiseks (2019)

2019. aasta oktoobris peeti Torinos konverents ”Electromagnetic waves, effects on people’s health?” (Elektromagnetlained, mõjud inimeste tervisele?), mille korraldas Torino arstide liidu keskkonnakomisjon. Konverentsil vastuvõetud resolutsioonis sedastatakse:

“Seetõttu nõuame, et rakendataks ettevaatuspõhimõtet ning katsetused lükataks edasi vähemalt seni, kuni keegi on suuteline mõõtma tegelikult tekitatavat eletromagnetilist välja – oodates, et pädevad asutused tunnustaks teaduslike uuringute tulemusi inimeste pikaajalise kiirgusega kokkupuute kehtivate piirnormide võimalikuks ümbermuutmiseks.”

Euroopa Komisjoni tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomitee (SCHEER) aruanne (2018)

Aruandes tuvastati 14 tekkivat probleemi, et tõmmata komisjoni tähelepanu, nende seas 5G, e-sigaretid ja kroonilised haigused. 5G mõju nimetati väga oluliseks. Dokumendis järeldatakse, et “tõendusmaterjali puudulikkus, et varustada infoga 5G tehnoloogia kokkupuutenormide arendamist, jätab võimaluse soovimatute bioloogiliste tagajärgede ilmnemiseks”.

Rahvusvahelise ühingu “Arstid keskkonna heaks” deklaratsioon 5G kohta (2018)

“Pöördumine 5G peatamiseks ettevaatuspõhimõtet silmas pidades”

“Seega, pidades silmas ettevaatuspõhimõtet ja WHO põhimõtet “tervis kõigis üldsuunades”, me usume, et on sobilik nõuda “5G eksperimentide” seiskamist kogu Euroopas…”

Elektromagnetväljade teadlaste pöördumine “EMF Scientist Appeal” (2015)

30. aprilli 2020 seisuga 253 allkirja.

Elektromagnetväljade teadlaste pöördumisele on alla kirjutanud tunnustatud teadlased 41 riigist, kes on avaldanud eelretsenseeritud teaduslikke artikleid elektromagnetväljade teemal. Pöördumine esitati ÜRO-le ja kõigile selle liikmesriikidele, et survestada WHOd võtma tugev juhtroll rohkem kaitset pakkuvate piirnormide väljatöötamisel ning ettevaatusabinõude rakendamise julgustamisel, samuti avalikkuse harimisel terviseriskide osas, eriti riskide osas laste ja loodete arengule”.

Kirjad ja ametlikud avaldused 5G teemal

Dr Martin Pall, kokkuvõte 5G tervisemõjude kohta: “5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field(EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them”
Eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/pall-5g/

Magda Havas, BSc, PhD, Kanada Trenti Ülikool, Peterborough: Open Letter: Need to Consider Health Effects Associated with Radio Frequency and Microwave Radiation before Deployment of 5G (2018) (Avalik kiri: On vaja võtta arvesse raadiosagedusliku ja mikrolainekiirgusega seotud tervisemõjusid enne 5G rakendamist)

Paul Héroux, toksikoloogia ja elektromagnetismi tervisemõjude professor, McGilli Ülikool, Montreal: Open Letter (2018)

Dr Yuri Grigoriev, Dr. Sc. Med., professor, Venemaa elektrotehniliste teaduste akadeemia akadeemik: Open Letter: From Electromagnetic Smog to Electromagnetic Chaos Evaluating the Hazards of Mobile Communication for Public Health (2018) (Avalik kiri: elektromagnetsudust elektromagnetilisse kaosesse. Hinnates mobiilside ohtu avalikkuse tervisele)

David O. Carpenter, Tervise ja Keskkonna Instituudi direktor, Albany ülikool, New Yorki osariigi ülikool: Open Letter to Ministers and Members of Parliament of the Brussels Capital Region (2018) (Avalik kiri Brüsseli piirkonna ministritele ja parlamendi liikmetele)

Olle Johansson, Karolinska Instituudi abiprofessor (pensionil), Stockholm, ja Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut: Letter of Concern, addressed to the decision-makers of the City of Brussels (2018) (Murekiri, mis on adresseeritud Brüsseli linna otsustajatele)

Magda Havas, BSc, PhD, Trenti Ülikool, Peterborough, Kanada: Affidavit  on 5G to Canadian Parliament with non profit EMF OFF  (Tunnistus 5G teemal Kanada parlamendile koos MTÜ-ga EMF OFF)

2019. a kirjad Guernsey valitsusele:

Letter from Dr. Alvaro Augusto de Salles to Mrs. Andrea Dudley-Owen, VP of Health and Social Security, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Dr. Sharon Goldburg to Mrs. Heidi Soulsby & Mrs. Andrea Dudley-Owen, President of Health & Social Care & Vice President, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Don Maisch PhD to Chairman Michael O’Higgins Chief Minister Gavin St Pier, The States of Guernsey, Re: 5g

Letter from David O. Carpenter, MD to Charles Parkinson Esq President of Economic Development Committee, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Devra Davis PhD, MPH, to to Chairman Michael O’Higgins Chief Minister Gavin St Pier, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Dr. Christos D. Georgiou, Ph.D. to Charles Parkinson Esq/Deputies of Guernsey President Committee of Economic Development The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from EMF 249 Scientists to Mr. Charles Parkinson/Mrs. Andrea Dudley-Owen President & Vice President of Economic Development, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Jerry L. Phillips Ph.D. to Mr. Charles Parkinson & Mrs. A Dudley-Owen President & Vice President Of Economic Development, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Paul Héroux, PhD to The States of Guernsey, Re: 5G

Health Effects of Electromagnetism (Detailed Report) submitted to The States of Guernsey by Paul Héroux, PhD

Letter from Anthony B. Miller, MD, FRCP to Gavin St Pier Esq, Chief Minister, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Professor Colin Pritchard to The States of Guernsey, Re: 5G

Declaration to European Commission by 180 Scientists Calling For A Moratorium on 5G Cell Antennas, September 13, 2017

National Health Integrated Associates October 29, 2018 Letter to Montgomery County Council

Letter from Dr. Lennart Hardell To Governor Jerry Brown on SB649

Beatrice Alexandra Golomb, MD, PhD Lettter in Opposition to SB649

Letter from Dr. Martin Pall in Opposition to SB649

Attachment to Dr. Pall Letter – 142 Microwave Radiation Review Studies

Letter from Dr. Devra Davis to Chair Aguiar-Curry on SB 649, June 28, 2017

Letter from Dr. Devra Davis to Governor Jerry Brown on SB 649, September 17, 2017

Letter from Dr. Paul Ben Ishai in Opposition to SB 649, September 08, 2017

Letter from Dr. Cindy Russell in opposition to SB649 

Letter from Physicians For Safe Technology in opposition to SB649

Article from Dr. Cindy Russell on Impacts of 5G Technology, January 2017

Santa Clara Bulletin, pg. 20-23, “A 5G Wireless Future: Will It Give Us a Smart Nation or Contribute to An Unhealthy One?” by Cindy Russell, January 2017

Letter from Dr. Joel Moskowitz To Governor Jerry Brown on SB649

Beatrice Alexandra Golomb, MD, PhD Lettter in Opposition to SB649

Letter from Dr. Sam Milhelm 

Letter from Dr.  John West 

Letter from Dr. Hugh Scully to the City of Toronto 

Letter from Dr. Stephen Sinatra to Toronto City Councilors in Opposition to Item 26.21 

Joint letter from 541 health, environment and justice advocates and organizations to US Senators and Representatives in opposition to bills on 5G and wireless radiation expansion – 13 November, 2017 

ORGANISATSIOONIDE jt KIRJAD

Letter from Frank Clegg, former President of Microsoft, Canada

Ellie Marks Letter to Governor Brown SB 649

Letter from the Alliance of Nurses for Health Environments

Letter from Environmental Working Group June 26, 2017

Letter from Environmental Working Group July 26, 2017

8/20 National Institute for Science, Law & Public Policy Letter to Appropriations Committee

8/21 National Institute for Science, Law & Public Policy Letter to Assembly

8/24 National Institute for Science, Law & Public Policy Letter to Governor Brown.

Letter from the Sierra Club, August 15, 2017

Letter from Greenlining Institute, June 27, 2017

Letter from the American Association of Retired Persons (AARP), July 19, 2017

Letter from Law Office of Harry Lehmann “Mass casualties are likely in District 10 from passage of 648”, July 6, 2017

Letter from Law Office Of Harry Lehmann to State of California, “Liability for Damage From Microwave Radiation Exposure Sustained by Senate Bill 649 Will Be Shifted to California State”, July 19, 2017

Letter from Law Office of Harry Lehmann, “SB 649 will  disproportionately effect the poor in California”, August 24, 2017

Letter From EMF Safety Network and Ecological Options Network, July 06, 2017

Letter by Susan Foster Assembly Appropriations Letter – Fire Station Exemption from SB 649, August 14, 2017

Letter from Susan Foster and Radiation Research Trust in of Opposition of SB649, June 22, 2017

Scientists For Wired Technology, 5/30/17: front and back

Scientists For Wired Technology 5/31/17:front and back

American Planning Association Opposes SB 649

Berkeley City Council Opposition Letter, April 25, 2017

TEADUSKOMISJONIDE KIRJAD FCC-LE

Comments by Ronald M. Powell, PhD, to the FCC on Spectrum Frontiers

Comments by The Berkshire-Litchfield Environmental Council to the FCC on Spectrum Frontiers, July 12, 2016

Comments by Dr. Albert Manville to the FCC on Spectrum Frontiers, July 14, 2016

Comments by Dr. Joel Moskowitz to the FCC on Spectrum Frontiers, July 20, 2016

Comments by Dr. Yael Stein to the FCC on Spectrum Frontiers, July 09, 2016  

Comments by Dr. Devra Davis to the FCC on Spectrum Frontiers

Comments by Susan Clarke to the FCC on Spectrum Frontiers, July 14, 2016

Comments by EMF Scientist Appeal Advisors to the FCC on Spectrum Frontiers, June 09, 2017

Please click here for a large PDF of Letters by Scientists and Doctors on Small Cells and 5G

Allikas: https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/

Märksõnad

Seonduvad postitused