Toetajatele

Kui sinu jaoks on oluline see, mida me teeme, kas saaksid meid toetada?

Kiirgusinfo ehk MTÜ Kogukonna Hüvanguks on elektromagnetkiirguse alastest teadusuuringutest, ohtudest ja arengutest avalikkust teavitanud alates 2014. aastast.
Teema olulisuse kasvades loodame inimeste suuremale osavõtule ja toetusele.

Meie tegevusi saad toetada kahel viisil:

1. Saad teha ülekande MTÜ Kogukonna Hüvanguks kontole EE767700771001463399 (LHV Pank).
MTÜ juhatus suunab raha tegevustesse, mis tunduvad hetkel kõige olulisemad (kas info kogumine ja avaldamine, kiirgusfooni mõõtmised, trükiste ja videote loomine või suhtlemine Eesti ametiasutustega).

Oleme tänulikud kõigile annetajatele ja võid olla kindel, et ka väiksest summast on suur abi!

2. Saad aidata asjaliku sisu loomisel ja info levitamisel.
Kui tunned, et sul on midagi kasulikku pakkuda, mis haakub MTÜ eesmärkidega, siis võta meiega ühendust!

Liikumapanevaks jõuks on motivatsioon teha midagi kogukonna heaks, sest kogukond toimib vastastikusel abistamisel ja põhineb usaldusväärsel informatsioonil!