Itaalias on juba üle 600 omavalitsuse peatanud 5G

september 8, 2020

Veel kaheksa kohalikku omavalitsust Piemonte maakonnas peatavad 5G paigaldamise, nii et nüüd on selliseid omavalitsusi Itaalias juba üle 600! Valitsus püüab “isepäiseid” omavalitsusjuhte ametist tagandada.

Dr Francesco Imbesi Lõuna-Tirooli tarbijakaitseametist kinnitab:
“Kaheksa kohaliku omavalitsuse juhti Valhiusella orus lükkavad ühises kirjas 5G tagasi ja nõuavad selle asemel kiudoptilise kaabli kasutuselevõttu. Nad põhjendavad seda sellega, et puudub tehnoloogia tervisemõjude hindamine 5G-ga seotud riskide kohta.

Brosso, Val di Chy, Issiglio, Valchiusa, Rueglio, Vidracco, Traversella ja Vistrorio linnapead kinnitavad: “Meie piirkonnas pole 5G pilootprojekte!” Valchiusella omavalitsustes ei soovinud keegi 5G katsetusi: “… see on ilmselt tingitud ka asjaolust, et meie territooriumi iseloomustab suur asustustihedus ja linnastruktuurid. Kumbki neist ei aita kaasa sobivaks katsealaks olemisele, kus vajalikke andmeid saaks koguda nii, et see annaks piisavat informatiivset väärtust 5G tehnoloogia tehnoloogilise tõhususe ja keskkonnaalase ühilduvuse osas.”

Linnapeade allkirjastatud kirjas palutakse Piemonte piirkonnal kiiresti lõpule viia kiudoptilise võrgu ehitus, et pakkuda riigiasutustele, ettevõtetele ja elanikkonnale netiühendust, mida nad täna vajavad. “Interneti-ühenduse täiustamine lairibavõrgu kaudu meie piirkonnas on uute tegevuste ja investeeringute edendamise vältimatu eeldus (eriti turismisektoris). See võib käivitada ka sotsiaalmajanduslikud mehhanismid, mis stimuleerivad meie kogukonnapiirkondi majanduslikult ja edendavad neid üldiselt sedavõrd, et juurdepääs 5G-le pole enam prioriteet ja tõenäoliselt pole see ka tingimata vajalik.”

Mõned omavalitsused on täiendanud ka oma ehituseeskirju, et kokkupuude kiirgusega muuta minimaalseks ning raadio- ja mobiilsidevõrkude õige asukohaga oleks tagatud elanike ulatuslik kaitse elektromagnetväljade eest.

Viimastel nädalatel on paljud inimesed kirjutanud oma poliitilistele esindajatele ja seadnud nad silm silma vastu sõltumatu teadusega. Itaalia 5G-vastane liikumine on tegutsenud siin koordinaatorina. Lisaks on inforünnakule asunud ka arstid ühingust ISDE (Doctors for the Environment), kusjuures selle itaallasest esimees dr Di Ciaula saatis peaminister Contele avaliku kirja, milles ta tervishoiuministeerumi seisukoha mitmes punktis ümber lükkas. Selle ühingu arstid on sageli pidanud rahvale ettekandeid, tutvustades kohapeal sõltumatu teaduse argumente ja kaitstes neid meditsiini seisukohast.

Itaalias oli seni 5G paigaldamise peatanud 594 kohalikku omavalitsust oma volikogu otsusega; 391 omavalitsusjuhti on andnud välja erakorralise määruse rahva tervise kaitseks.

Itaalia rahva usaldus riiklikult reguleeritud kiirguskaitse vastu on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele, eriti pärast seda, kui kolm ministeeriumi (tervishoiu-, haridus- ja keskkonnaministeerium) Lazio piirkondliku halduskohtu ja seejärel riiginõukogu poolt praktiliselt süüdi mõisteti, selles, et nad ei ole andnud infot mobiiltelefoni ja selle ohtlikkuse kohta avalikkusele ja eelkõige noortele, ning neid kohustati seda tegema. Ent nad ei tee seda siiani.

Allikas: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1604

Seonduvad postitused