USA emeriitprofessor Martin Pall: 5G on suur risk Euroopa Liidu, USA ja kõigi rahvaste tervisele!

0
4086

Prof Martin Palli põhjalik artikkel elektromagnetväljade tervisemõjudest, neid põhjustavast mehhanismist, riiklikest piirnormidest ja miks neid ei saa tõsiselt võtta (pdf, 90 lk, inglise keeles): Martin Pall 5G hazard .

(5G: suur risk EL-i , USA ja kõigi rahvaste tervisele!
Kaalukad tõendid kaheksa eri tüüpi kahjustuste kohta, mida tekitab kokkupuude elektromagnetväljadega (EMV), ja neid põhjustava mehhanismi kohta)

“Meie ajaloos on olnud hetki, kui inimesed on astunud tugevate hävitavate jõudude vastu, kõigi sageli ületamatuna tundunud takistuste kiuste. Need inimesed on KÕIGE lugupeetumad inimesed meie ajaloos. Inimesed, kes ei ole seda teinud, kuuluvad meie ajaloo kõige põlatumate sekka. Ma ei ole kindel, kas meil on 100 aasta pärast veel ajaloolasi, kes meie kohta andmeid talletavad, või isegi 30 aasta pärast, arvestades seda suunda, kuhu me läheme. Kuid kui on, siis olge täiesti kindlad, et need on need kriteeriumid, mille alusel meie kõigi üle kohut mõistetakse.”

Dr Pall vihjab siin ilmselgelt praeguse aja äraostetud teadlastele, seadusloojatele, elektromagnetväljade piirnormide kehtestajatele ja valdkonda reguleerivatele komisjonidele, kes ei võta arvesse uuringuid reaalsete tervisemõjude kohta, vaid peituvad tänaseks veenvalt ümber lükatud pseudoteaduse taha, mis väidab, et piirnormidest väiksem kiirgus on ohutu.

Dr Pall toob elektromagnetväljade ja mobiiltelefonide mõju kohta välja 40 teadustööd perioodist 2009-2013, mille Euroopa Komisjoni elektromagnetväljade alakomisjon SCENIHR on oma seisukoha koostamisel tähelepanuta jätnud (kuigi nad kinnitavad, et seda perioodi on põhjalikult arvesse võetud). Neis 40 artiklis on leidnud tõestust kaheksa eri tüüpi mõju, mille põhjuseks peab dr Pall elektromagnetvälju – sh vähk, oksüdatiivne stress (vabad radikaalid), raku DNA kahjustus, apoptoos ehk rakusurm, viljakuse langus, neuroloogilised/psühhoneuroloogilised mõjud, mõjud endokriinsüsteemile. Nendes teadustöödes on dokumenteeritud ka palju teisi mõjusid, millest ühtegi SCENIHR ei tunnista: stressireaktsioon, Alzheimeri tõbi, suurenenud lämmastikoksiidi hulk, endometrioos, muutused geeni ekspressioonis, vere-aju barjääri lagunemine, mõjud lootele ja vastsündinule, sagenenud enesetapud ja autism ning ka teraapilised mõjud.

„On näha, et SCENIHR 2015 dokument tundub süstemaatiliselt vältivalt oluliste tõendusmaterjalide arvessevõtmist, mis puudutavad väga laia hulka korduvalt dokumenteeritud EMVde mõjusid, mis kõik vaidlustavad SCENIHRi seisukoha, et mõjusid ei ole leitud.“ (lk 42)

Kokkuvõttes kinnitab dr Pall: „Selle kõige põhjal näete, et kogu loogiline raamistik SCENIHR 2015 dokumendi taga on täiesti võlts.“ (lk 57)

Kõige kahetsusväärsem on siin see, et kui pöördute mõne Eesti ametiasutuse poole murega elektromagnetväljade võimaliku tervisemõju pärast, saate te suure tõenäosusega vastuseks viite just  sellele samale SCENIHRi 2015. aasta seisukohale, mis sõltumatute teadlaste poolt on tänaseks korduvalt ja veenvalt ümber lükatud.

Samal ajal kui pseudoteadus (millele tuginevad ka kehtivad piirnormid) räägib endiselt sellest, kuidas mitte-ioniseeriv kiirgus (mida tekitavad mh mobiilid, mobiilisaatjad, wifi jm igapäevased vidinad) on liiga nõrk, et lüüa elektrone nende orbiidilt välja, mis justkui välistaks ka tervisekahjustuse, siis dr Pall on avastanud keerulise biokeemilise mehhanismi, kus tervisekahjustused tekivad piirnormidest oluliselt nõrgema kiirgusfooni juures ning millesse on kaasatud lämmastik, vabad radikaalid (peroksünitrit), miljonikordsed võimendused ja oksüdatiivne stress, mis  toob kaasa DNA kahjustuse. Sellega võivad aga kaasneda vähk, viljatus, psühho-neuroloogilised haigused jpm.

Kiirguse mõjul käivituvad protsessid (nii teraapilised kui ka patofüsioloogilised) on kujutatud alljärgneval joonisel. 

 

(Artikkel on täiendamisel!)

Allikas: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! (pdf, 90 lk)