USA emeriitprofessor Martin Pall: 5G on suur risk Euroopa Liidu, USA ja kõigi rahvaste tervisele!

2. juuni 2020

Lõpuks ometi on eesti keeles kõigile kättesaadav Eestitki külastanud USA emeriitprofessor Martin Palli põhjalik artikkel elektromagnetväljade tervisemõjudest, neid põhjustavast mehhanismist, riiklikest piirnormidest ja põhjustest, miks neid ei saa tõsiselt võtta: pdf (83 lk).

Teatavasti on olemas tohutul hulgal kirjandust, mis annab teadusliku kindluse kõigi kaheksa patofüsioloogilise mõju kohta, mida põhjustab kokkupuude mittesoojuslikel tasemetel (sh kehtivatest normidest nõrgemate) elektromagnetväljadega. Sellised elektromagnetväljad …

 1. ründavad närvisüsteemi, sealhulgas aju, mis viib laialt levinud neuroloogiliste/neuropsühhiaatriliste mõjude ja võib-olla paljude teiste mõjudeni. Selline rünnak närvisüsteemile on väga murettekitav;
 2. ründavad endokriinsüsteemi (st hormonaalsüsteemi). Peamine, mis meid üherakulistest olenditest funktsionaalselt erinevaks muudab, on meie närvisüsteem ja endokriinsüsteem – isegi lihtsal lameussil on mõlemat vaja. Seega on selle kahe regulatsioonisüsteemi häirimise tagajärjed tohutud, nii et on naeruväärne neid leide eirata;
 3. tekitavad oksüdatiivset stressi ja vabade radikaalide kahjustusi, millel on keskne roll kõikides krooniliste haiguste puhul;
 4. ründavad rakkude DNAd, tekitades üheahelalisi ja kaheahelalisi katkeid raku DNAs ning oksüdeerunud aluseid raku DNAs. Need omakorda tekitavad vähki ja ka mutatsioone idutee rakkudes, mis tekitavad mutatsioone tulevastel põlvkondadel;
 5. tekitavad apoptoosi (programmeeritud rakusurma) kõrgenenud taset – protsess, mis on eriti oluline nii neurodegeneratiivsete haiguste kui ka viljatuse põhjustamisel;
 6. vähendavad meeste ja naiste fertiilsust, vähendavad suguhormoone, vähendavad libiidot ja suurendavad raseduse iseenesliku katkemise esinemissagedust ning, nagu juba öeldud, ründavad spermatosoidide DNAd;
 7. tekitavad ülemäärast rakusisest kaltsiumi [Ca2+]i ja ülemäärast kaltsiumi signaaliülekannet;
 8. ründavad keha rakke, põhjustades vähki. Arvatakse, et sellised rünnakud toimuvad vähi põhjustamise käigus 15 erineva mehhanismi kaudu.

Samuti on olemas olulist kirjandust, mis näitab, et elektromagnetväljad põhjustavad ka teisi mõjusid, sealhulgas eluohtlikke mõjusid südamele. Lisaks viitavad olulised tõendid sellele, et elektromagnetväljad põhjustavad väga varakult algavaid dementseid terviseseisundeid, sealhulgas Alzheimeri tõbe, digitaalset ja muud tüüpi dementsust, ning on tõendeid, et elektromagnetväljadega kokkupuude emakas ja vahetult pärast lapse sündi võib põhjustada lapsel tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroomi ning autismi.

Pall võtab oma dokumendi kokku sellise mõtlemapaneva avaldusega:

“Meie ajaloos on olnud hetki, kui inimesed on astunud tugevate hävitavate jõudude vastu, kõigi sageli ületamatuna tundunud takistuste kiuste. Need inimesed on KÕIGE lugupeetumad inimesed meie ajaloos. Inimesed, kes ei ole seda teinud, kuuluvad meie ajaloo kõige põlatumate sekka. Ma ei ole kindel, kas meil on 100 aasta pärast veel ajaloolasi, kes meie kohta andmeid talletavad, või isegi 30 aasta pärast, arvestades seda suunda, kuhu me läheme. Kuid kui on, siis olge täiesti kindlad, et need on need kriteeriumid, mille alusel meie kõigi üle kohut mõistetakse.”

Dr Pall vihjab siin ilmselgelt praeguse aja äraostetud teadlastele, seadusloojatele, elektromagnetväljade piirnormide kehtestajatele ja valdkonda reguleerivatele komisjonidele, kes ei võta arvesse uuringuid reaalsete tervisemõjude kohta, vaid peituvad tänaseks veenvalt ümber lükatud pseudoteaduse taha, mis väidab, et piirnormidest väiksem kiirgus on ohutu.

Väga mahukas ja põhjalikus ülevaateartiklis on 7 peatükki:

 • 1. peatükk: Mittesoojuslikku mõju omavate elektromagnetväljadega kokkupuute kaheksa äärmiselt hästi dokumenteeritud mõju: pulseerimise roll, teised tegurid, mis mõjutavad elektromagnetväljade mõjusid.
 • 2. peatükk: Kuidas iga selline elektromagnetväljade mõju tekib otse pingetundlike kaltsiumikanalite aktivatsiooni kaudu: pingeanduri roll erakordse tundlikkuse tekitamisel elektromagnetväljade mõjude suhtes.
 • 3. peatükk: Veenvad tõendid elektromagnetväljade kumulatiivsete ja tagasipööramatute mõjude kohta.
 • 4. peatükk: Elektromagnetväljad, sealhulgas wifi, võivad olla eriti kahjulikud noortele.
 • 5. peatükk: Dokumendi SCENIHR 2015 olulisus ning paljud väljajätud, puudused ja valed selles dokumendis.
 • 6. peatükk: USA varane roll mittesoojuslikku mõju omavate elektromagnetväljade mõjude äratundmisel ja kuidas see alates 1986. aastast hüljati: mobiilimastide, mobiiltelefonide, wifi, nutiarvestite ja nüüd 5G tervisemõjude uurimata jätmine USAs. Mis on USA valitsusasutuste praegune seisukoht?
 • 7. peatükk. 5G suured riskid: mida me teame ja mida ei tea.

Dr Pall toob elektromagnetväljade ja mobiiltelefonide mõju kohta välja 40 teadustööd perioodist 2009-2013, mille Euroopa Komisjoni elektromagnetväljade alakomisjon SCENIHR on oma seisukoha koostamisel tähelepanuta jätnud (kuigi nad kinnitavad, et seda perioodi on põhjalikult arvesse võetud). Neis 40 artiklis on leidnud tõestust kaheksa eri tüüpi mõju, mille põhjuseks peab dr Pall elektromagnetvälju – sh vähk, oksüdatiivne stress (vabad radikaalid), raku DNA kahjustus, apoptoos ehk rakusurm, viljakuse langus, neuroloogilised/psühhoneuroloogilised mõjud, mõjud endokriinsüsteemile. Nendes teadustöödes on dokumenteeritud ka palju teisi mõjusid, millest ühtegi SCENIHR ei tunnista: stressireaktsioon, Alzheimeri tõbi, suurenenud lämmastikoksiidi hulk, endometrioos, muutused geeni ekspressioonis, vere-aju barjääri lagunemine, mõjud lootele ja vastsündinule, sagenenud enesetapud ja autism ning ka teraapilised mõjud.

„On näha, et SCENIHR 2015 dokument tundub süstemaatiliselt vältivalt oluliste tõendusmaterjalide arvessevõtmist, mis puudutavad väga laia hulka korduvalt dokumenteeritud EMVde mõjusid, mis kõik vaidlustavad SCENIHRi seisukoha, et mõjusid ei ole leitud.“ (lk 42)

Kokkuvõttes kinnitab dr Pall: „Selle kõige põhjal näete, et kogu loogiline raamistik SCENIHR 2015 dokumendi taga on täiesti võlts.“ (lk 57)

Kõige kahetsusväärsem on siin see, et kui pöördute mõne Eesti ametiasutuse poole murega elektromagnetväljade võimaliku tervisemõju pärast, saate te suure tõenäosusega vastuseks viite just  sellele samale SCENIHRi 2015. aasta seisukohale, mis sõltumatute teadlaste poolt on tänaseks korduvalt ja veenvalt ümber lükatud.

Samal ajal kui pseudoteadus (millele tuginevad ka kehtivad piirnormid) räägib endiselt sellest, kuidas mitte-ioniseeriv kiirgus (mida tekitavad mh mobiilid, mobiilisaatjad, wifi jm igapäevased vidinad) on liiga nõrk, et lüüa elektrone nende orbiidilt välja, mis justkui välistaks ka tervisekahjustuse, siis dr Pall on avastanud keerulise biokeemilise mehhanismi, kus tervisekahjustused tekivad piirnormidest oluliselt nõrgema kiirgusfooni juures ning millesse on kaasatud lämmastik, vabad radikaalid (peroksünitrit), miljonikordsed võimendused ja oksüdatiivne stress, mis  toob kaasa DNA kahjustuse. Sellega võivad aga kaasneda vähk, viljatus, psühho-neuroloogilised haigused jpm.

Kiirguse mõjul käivituvad protsessid (nii teraapilised kui ka patofüsioloogilised) on kujutatud alljärgneval joonisel. 

Eestikeelse tõlke leiad siit (pdf, 83 lk): “5G: suur risk Euroopa Liidu, USA ja kõigi rahvaste tervisele! Kaalukad tõendid kaheksa eri tüüpi kahjustuste kohta, mida tekitab kokkupuude elektromagnetväljadega (EMV), ja neid põhjustava mehhanismi kohta”.

Originaal: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! (pdf, 90 lk)

Märksõnad

Seonduvad postitused