Järgmine 5G-vaba piirkond: BERMUDA!

3. sept. 2020

Bermuda kehtestas 24. augustil 5G-le ajutise moratooriumi, kuni saabuvad uuringutulemused 5G kohta ja võetakse lõplik seisukoht. Kohalik võimuesindaja kinnitab, et avalikkusel on võimalik anda oma panus, enne kui tehakse lõplik otsus.

Minister Roban sõnas 24. augustil antud intervjuus, et ta on vägagi teadlik, et 5Gst on kogukonnas palju juttu olnud ning et 5G kasutuselevõtt ja info, mida 5G kohta teatakse, on üle maailma tekitanud väga palju muret. Ta annab teada, et avalikkusel avaneb võimalus 5G kasutuselevõtu teemal oma sõna sekka öelda, kutsudes üles igat elanikku, kes on sellel teemal mures, osa võtma arutelust, kuni kohalik valitsus “liigub sellel teemal mõistliku ja selgelt läbimõeldud otsuse suunas”.

Paul Heroux: McGill University associate professor (Photograph supplied)
Paul Heroux: McGill University

2019. aasta detsembris ilmus kohalikus ajalehes “The Royal Gazette” artikkel Researcher warns 5G may be bad for health, kus Kanada McGilli ülikooli abiprofessor Paul Heroux väljendas muret selle üle, et elektromagnetkiirgusega kokkupuute suurendamine halvendab tervist väga suurel hulgal rahvastikust.

Heroux’ laboratoorne töö võrdleb tänast kokkupuudet kiirgusega sellega, mis oli keskkonnas enne elektri ja telekommunikatsioonisüsteemide kasutuselevõttu. Tema uurimistöö näitab, et elektriliinide ja mobiiltelefonisüsteemide elektromagnetiline energia tekitab elusatele organismidele aeglast kahju, mis võib kaasa tuua või võimendada kroonilisi haigusi.

Meil on tõendid, et elektromagnetväljad tõesti põhjustavad haigusi ja surma“, ütleb ta.

Heroux’ sõnul kinnitavad tema laboratooriumis läbiviidud uuringud, et hea oleks vähendada kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Teised teadlased, nagu Lennart Hardell Rootsist, on leidnud seose elektromagnetkiirguse ja teatud kasvajate, nt aju glioblastoom, kasvu vahel.

Heroux’ on seisukohal, et 5G vale suund, kuhu inseneritasandil minna. Optilised kaablid on eelistatav vahend suurte andmehulkade üles- ja allalaadimiseks. “Optiline kiud võimaldab kiirust kümme miljonit gigabaiti sekundis. See on miljard korda kiirem. Me saame kõiki andmeid, mida vajame, ohutumalt.”

Heroux tahaks näha, et mobiiltelefone kasutataks selleks, milleks need algselt mõeldud olid – helistamiseks. “Mobiiltelefonid on tõestanud ühiskonnas oma väärtust, kuid 5G lisamine suurendab mobiilitugijaamade hulka tohutult. Kas see on vajalik? Kas meil on vaja seda lisakihti ja kas me suudame tasakaalustada kiirgust, millega kokku puutume, ja tervisemõju? Me peame juhtima tehnoloogia arengut sinna suunda, mis on inimestele vähem ohtlik.”

Miks telekomitööstus väidab tänaseni, et puuduvad tõended seose kohta elektromagnetkiirguse ja tervisemõjude vahel? Heroux’ ütleb, et nad tegelikult ei uurigi seda teemat. “Neil on aktsionärid, kes ei ole huvitatud tervikpildist. Nad ei taha uurida nende toodete tervisemõjusid. Nende vaatenurgast jäävad nad alati neid mõjusid eitama. Nad kasutavad väga lihtsat teadust, et veenda avalikkust uskuma, et tervisemõjusid pole.”

Heroux’ sõnul kehtestati elektromagnetkiirguse lubatav tase USAs 1960ndatel, külma sõja ajal, vastavalt USA sõjaväe vajadustele. Mobiiltelefonide tootjad otsustasid nende normide juurde jääda, sest need sobisid ka nende vajadustega.

Heroux’ tunneb kaasa inimestele, kes peavad mobiili kasutama, ja annab neile soovituse: “Väldi selle panemist vastu pead!

Tema arvates peaks algkoolides wifi olema sisse lülitatud ainult piiratud ajaks. “Wifi tuleb välja lülitada, kui seda ei kasutata. Lapsed on selle kiirguse poolt väga haavatavad.” Tema hinnangul peaks fookus olema paremal õpetamisel, mitte parematel vidinatel.

Allikad:
https://ehtrust.org/bermuda-temporary-moratorium-on-5g-deployment/
https://bernews.com/2020/08/regulatory-authority-5g-mobile-technology
http://www.royalgazette.com/business/article/20191212/researcher-warns-5g-may-be-bad-for-health

Märksõnad

Seonduvad postitused