Elektromagnetvaljad

Viited

Bioinitiative Report

Artiklid elektromagnetväljade mõju kohta (Powerwatch)

Wifi tervisemõjust (EMF Safety Network)

Teadusartiklid, mis näitavad negatiivseid bioloogilisi mõjusid või kahjustusi wifi-kiirguse tagajärjel (2,4 või 5 GHz) (wifiinschools.uk.org)

Kaugloetavate arvestite tervisemõju tõestamiseks
Kaugloetavate arvestitega seotud privaatsus- ja andmekaitseprobleemid ning küberjulgeolek

Teadusartiklite andmebaasi PubMed artiklid elektromagnetväljade negatiivsete mõjude kohta

Viited üle 200 teadusartiklile ja 6 ülevaatele, kus tunnistatakse raadiosagedusliku mikrolainekiirguse kahjulikku mõju kiirgustasemetel, mis jäävad kehtestatud piirnormidest allapoole (Canadians for Safe Technology)

Kiirguse ja ekraanide mõjust lastele (Zone´in)

Viited artiklitele 12 eri tüüpi mõju kohta (Grassroots Environmental Education)

Avaldatud teadustööd ja dokumendid 5G ja juhtmevaba kiirguse kahjulike mõjude kohta (Environmental Health Trust)

Avaldatud teadustööd kiirguse mõju kohta meeste viljakusele (BabySafe Project)