Viited

Bioinitiative Report:
http://www.kiirgusinfo.ee/bioinitiative-report/

 

Artiklid elektromagnetväljade mõju kohta (Powerwatch):
http://www.kiirgusinfo.ee/artiklid-elektromagnetvaljade-moju-kohta/ 

 

Wifi tervisemõjust (EMF Safety Network):
http://www.kiirgusinfo.ee/wifi-tervisemoju/

 

 

Teadusartiklid, mis näitavad negatiivseid bioloogilisi mõjusid või kahjustusi wifi-kiirguse tagajärjel (2,4 või 5 GHz) (wifiinschools.uk.org):
http://www.kiirgusinfo.ee/negatiivsed-bioloogilised-mojud-wifi-kiirguse-tagajarjel/

 

Kaugloetavate arvestite tervisemõju tõestamiseks:
http://www.kiirgusinfo.ee/kla-tervisemoju-toestamiseks/

Kaugloetavate arvestitega seotud privaatsus- ja andmekaitseprobleemid ning küberjulgeolek:
http://www.kiirgusinfo.ee/kla-privaatsus-ja-andmekaitseprobleemid-ning-kuberjulgeolek/

 

Teadusartiklite andmebaasi PubMed artiklid elektromagnetväljade negatiivsete mõjude kohta
(25. mai 2017 seisuga 3173 artiklit):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Electromagnetic+Fields/adverse+effects%22%5bMAJR

 

Viited üle 200 teadusartiklile ja 6 ülevaatele, kus tunnistatakse raadiosagedusliku mikrolainekiirguse kahjulikku mõju kiirgustasemetel, mis jäävad kehtestatud piirnormidest allapoole (Canadians for Safe Technology)
http://c4st.org/wp-content/uploads/2017/04/original-references_of_over_200_scientific_studies_showing_potential_harm_at_levels_below_safety_code_6.pdf (pdf, 23 lk)

 

Kiirguse ja ekraanide mõjust lastele (Zone´in): http://www.kiirgusinfo.ee/kiirguse-ja-ekraanide-mojust-lastele/