Rahvusvaheline üleskutse: peatage 5G Maa peal ja kosmoses

2. veebr. 2019

ÜRO-le, WHO-le, Euroopa Liidule, Euroopa Nõukogule ja kõikide riikide valitsustele

Allakirjutanud teadlased, arstid, keskkonnaorganisatsioonid ja paljude riikide kodanikud nõuavad tungivalt 5G (viienda põlvkonna) traadita telekommunikatsioonivõrgu, sealhulgas 5G kosmosesatelliitide kasutuselevõtu peatamist.

5G suurendab oluliselt kokkupuudet raadiosagedusliku (RS) kiirgusega lisaks juba olemasolevatele 2G, 3G ja 4G telekommunikatsioonivõrkudele. RS kiirgus on osutunud inimestele ja keskkonnale kahjulikuks.

5G kasutuselevõtt on inimkatse ja seda määratletakse rahvusvahelise õiguse kohaselt kuriteona.

Kokkuvõte

Telekommunikatsioonifirmad paigaldavad järgmise kahe aasta jooksul kogu maailmas valitsuste toetusel viienda põlvkonna traadita võrku (5G). See on enneolematu ühiskondlik muutus ülemaailmsel tasandil. Meil on “nutikad” kodud, „nutikad” ettevõtted, „nutikad“ maanteed, „nutikad” linnad ja autojuhtimine. Peaaegu kõik, mida me omame ja ostame, külmkappidest ja pesumasinatest piimapakkideni, juukseharjade ja imikute mähkmeteni, sisaldavad sel juhul antenne ja mikroskeeme ning on ühendatud traadita internetiga. Kõigil Maa inimestel on siis mis tahes planeedi punktis, isegi vihmametsades, ookeani keskel ja Antarktikas, kohene ligipääs superkiirele, madala latentsusega traadita sidele.

Kuid seda ei ole avalikult tunnistatud, et see tehnoloogia toob kaasa ka enneolematuid keskkonnamuutusi ülemaailmsel tasandil. Raadiosageduslike saatjate kavandatud tihedust ei ole võimalik ette näha. Lisaks miljonitele uutele 5G tugijaamadele Maa peal ja 20 000 uuele satelliidile kosmoses on 200 miljardit objekti, mis on hinnanguliselt osa asjade internetist 2020. aastaks, ja üks triljon objekti vaid mõne aasta pärast. 2018. aasta keskel katsetati Kataris, Soomes ja Eestis kaubanduslikku 5G-d madalamatel sagedustel ja aeglasematel kiirustel. 5G levikuga äärmiselt kõrgetel (millimeeterlaine-) sagedustel plaaniti alustada 2018. aasta lõpus.

Hoolimata laialt levinud eitamisele on kogunenud tohutult palju tõendeid selle kohta, et raadiosageduslik (RS) kiirgus on elule kahjulik. Kogunenud on kliinilised tõendid haigete ja kahjustusi saanud inimeste kohta, eksperimentaalsed tõendid DNA, rakkude ja elundisüsteemide kahjustumise kohta paljudel taimedel ja loomadel ning epidemioloogilised tõendid selle kohta, et tänapäeva tsivilisatsiooni peamised haigused – vähk, südamehaigused ja diabeet – on suurel määral tingitud elektromagnetilisest reostusest. See on enam kui 10.000 läbiviidud uuringu tulemus.

Kui telekommunikatsioonitööstuse plaanid 5G-ga täide lähevad, ei suuda ükski inimene, loom, lind, putukas või taim Maa peal vältida ööpäevaringset, 365 päeva aastas kestvat kokkupuudet raadiosageduslike kiirgustega tasemel, mis on kümneid või koguni sadu kordi tugevam kui praegu. Seda ilma mingi põgenemisvõimaluseta meie planeedil. Sellised 5G plaanid ähvardavad põhjustada tõsiseid, pöördumatuid tagajärgi inimestele ja püsivat kahju kõigile Maa ökosüsteemidele.

Inimkonna ja keskkonna kaitseks tuleb koheselt võtta tarvitusele meetmed vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele ja eetikaseadustele.

5G põhjustab vältimatu ja tahtmatu kokkupuute traadita kiirgusega

Maapealne 5G

Asjade interneti (IoT) jaoks vajaminevate tohutute andmemahtude edastamiseks kasutab 5G tehnoloogia täieliku kasutuselevõtu puhul millimeeterlaineid, mida on läbi tahke materjali raske edastada. See tähendab, et tugijaamad paigaldatakse 100 meetri tihedusega kõikidesse asustatud piirkondadesse kogu maailmas. Erinevalt eelmiste juhtmeta tehnoloogia põlvkondadest, kus üks antenn levib üle suurema ala, on 5G tugijaamadel ja 5G-seadmetel mitu antenni, mis on paigutatud “faasilistesse massiividesse”, mis töötavad koos, et eraldada suunatud, juhitavaid, laseriga sarnaseid ning üksteist jälgivaid kiiri. (Loe sellest pikemalt: http://www.kiirgusinfo.ee/5g-teki-asemel-kuulid/ ).

Iga 5G telefon sisaldab kümneid pisikesi antenne, mis töötavad kõik koos, et jälgida lähima mobiilimasti kitsalt suunatud kiiri. USA Föderaalne Sidekomisjon (FCC) on vastu võtnud eeskirjad, mis lubavad nendele kiirtele võimsust nii palju kui 20 vatti, seega kümme korda rohkem kui on lubatud praegustele telefonidele.

Iga 5G tugijaam sisaldab sadu või tuhandeid antenne, mille eesmärk on suunata mitu laseriga sarnast kiirt samaaegselt kõikidesse oma teeninduspiirkonna mobiiltelefonidesse ja seadmetesse. Seda tehnoloogiat nimetatakse „mitmekordse sisendi mitmekordseks väljundiks” (MIMO). FCC eeskirjad lubavad 5G tugijaamadele kiirgusvõimsust nii palju kui 30 000 vatti 100 MHz spektri kohta, mis on samaväärne 300 000 vatiga 1 GHz spektri kohta, seega kümneid kuni sadu kordi võimsam kui on lubatud praegustele tugijaamadele.

Kosmosepõhine 5G

Vähemalt viis ettevõtet pakuvad 5G-d kosmosest kombineerituna 20 000 satelliidist madalal ja keskmisel Maa orbiidil. See tekitab Maal võimsad, suunatavad ja juhitavad kiired. Iga satelliit emiteerib tuhandetest faasilistesse massiividesse paigutatud antennidest millimeeterlaineid, kiirgusvõimsusega kuni 5 miljonit vatti. Kuigi satelliitidest maapinnale jõudev energia on väiksem kui maapealsete antennide energia, kiirgab see Maa piirkondadesse, kuhu teiste saatjate kiirgus ei jõua, ning see lisandub maapealsete miljardite IoT (Internet of Things) ehk internetiga ühenduses olevate 5G seadmete andmeedastusele. Veelgi olulisem on, et satelliidid asuvad Maa magnetosfääris ning see avaldab olulist mõju atmosfääri elektrilistele omadustele. Maa elektromagnetilise keskkonna muutmine võib olla veelgi suurem oht elule kui maapealsete antennide kiirgus (vt allpool).

Raadiosagedusliku kiirguse kahjulik mõju on juba tõestatud

Veel enne, kui tehti ettepanek 5G kasutuselevõtmiseks, esitati rahvusvaheliste teadlaste poolt kümneid petitsioone ja pöördumisi, kaasa arvatud üle 3000 arsti poolt allkirjastatud Freiburgi apellatsioon, et peatada traadita tehnoloogia laienemine ja kehtestada moratoorium uutele tugijaamadele.

2015. aastal saatsid 215 teadlast 41 riigist hoiatava märgukirja ÜRO-le ja Maailma Terviseorganisatsioonile WHO (kokkuvõte eesti keeles: http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/). Nad andsid teada, et “arvukad teaduslikud artiklid on hiljuti juhtinud tähelepanu sellele, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme enamikus riikides kehtestatud riiklikest ja rahvusvahelistest normidest palju madalama kiirgustaseme juures“. Rohkem kui 10.000 eksperthinnanguga teaduslikku uuringut tõestavad elektromagnetkiirguse mõju inimese tervisele.

Mõjud on järgmised:

Lastel lisaks ka autism, tähelepanu puudulikkus ja hüperaktiivsus (ADHD), astma.

Kahju ulatub inimrassist kaugemale, on palju tõendeid taimede, metsloomade ja laboriloomade kahjustamise kohta, sealhulgas:

Samuti on tõendatud negatiivne mikrobioloogiline efekt.

Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) jõudis 2011. aastal järeldusele, et raadiosagedusliku (RS) kiirguse sagedusala 30 kHz – 300 GHz on inimestele võimalik kantserogeen (rühm 2B). Hiljutised andmed aga, sealhulgas viimased uuringud mobiiltelefonide kasutamise ja ajukasvaja riskide kohta, tõestavad, et RS kiirgus on inimestele kindlalt kantserogeenne ja see tuleks nüüd klassifitseerida 1. rühma kantserogeeniks koos tubakasuitsu ja asbestiga.

Enamik kaasaegseid traadita signaale on impulssmoduleeritud. Seega põhjustavad kahju nii kõrgsageduslikud kandelained kui ka madala sagedusega impulsid.

5G satelliitide kasutamine tuleb keelata

Maa, ionosfäär ja alumine atmosfäär moodustavad globaalse elektriahela, milles me elame. On tõestatud, et bioloogilised rütmid − nii inimestel, lindudel, hamstritel kui ka ämblikel − sõltuvad Maa looduslikust elektromagnetilisest keskkonnast ja et kõigi organismide heaolu sõltub selle keskkonna stabiilsusest, sealhulgas atmosfääri elektrilistest omadustest. Cherry on murrangulises raamatus selgitanud Schumanni resonantsi tähtsust ja miks ionosfäärilised häired võivad muuta vererõhku ja melatoniini ning põhjustada „vähki, reproduktiivsüsteemi, südame- ja neuroloogilisi haigusi ning surma”.

Neid elektromagnetilise keskkonna elemente on juba muutnud kõrgepingeliinide kiirgus. Kõrgepingeliinide kiirgus jõuab Maa ionosfääri ja magnetosfääri, kus seda võimendab laineosakeste koostoime. 1985. aastal hoiatas dr Robert O. Becker, et elektriliinide kiirgus on juba muutnud magnetosfääri struktuuri ja et selle efekti jätkuv laienemine „ähvardab kogu elu Maal”. Kümnete tuhandete satelliitide paigaldamine otse nii ionosfääri kui ka magnetosfääri, kusjuures neist eraldub miljonites vattides moduleeritud signaale ja miljoneid sagedusi, muudab tõenäoliselt meie elektromagnetilist keskkonda rohkem kui kohaneda suudame.

Mitteametliku seire tulemusel on juba kogutud tõendeid selle kohta, et umbes 100 satelliiti, mis on alates 1998. aastast madalalt orbiidilt pakkunud 2G- ja 3G-telefoniteenuseid, on tekitanud tõsiseid tagajärgi nii inimestele kui ka loomadele. Neid tagajärgi ei saa hinnata vaid Maal oleva madala kiirgustaseme järgi. Arvesse tuleb võtta teiste asjakohaste teadusvaldkondade teadmisi, sealhulgas atmosfäärifüüsika ja nõelravi valdkondi. 20 000 5G satelliidi lisamine saastab veelgi globaalset elektrisüsteemi ja võib muuta Schumanni resonantsi, millega kogu elu Maal on arenenud. Mõjud on kõikehaaravad ja võivad olla sügavalt kahjulikud.

5G on nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt 4G tehnoloogiast erinev

Idee, et me talume millimeeter-lainepikkustel kümneid kuni sadu kordi rohkem kiirgust, põhineb inimese keha vigasel modelleerimisel homogeense vedelikuga täidetud kestana. Eeldades, et millimeeterlained ei tungi nahast kaugemale, eiratakse täielikult närve, veresooni ja teisi elektrit juhtivaid struktuure, mis võivad viia kiirgusest põhjustatud voolu sügavale kehasse. Teine potentsiaalselt tõsisem viga on see, et faasijärjestusantennid ei ole tavalised antennid. Kui tavaline elektromagnetväli siseneb kehasse, põhjustab see laengute liikumist ja voolu voolamist. Aga kui kehasse sisenevad äärmiselt lühikesed elektromagnetimpulsid, juhtub midagi muud: liikuvad laengud muutuvad väikesteks antennideks, mis peegeldavad elektromagnetvälja ja suunavad selle sügavamale kehasse. Neid kiirgavaid laineid nimetatakse Brillouini lähteaineks. Need muutuvad oluliseks, kui lainete võimsus või faas muutub piisavalt kiiresti. 5G vastab tõenäoliselt mõlemale kriteeriumile.

Lisaks põhjustab pindmine läbivus iseenesest ainulaadset ohtu silmadele ja keha suurimale elundile – nahale ning väga väikestele olenditele. Hiljuti on avaldatud eksperthinnanguid, mis ennustavad 5G kiirguse põhjustatavat nahapõletust inimestel ja resonantset imendumist putukatel, mis neelavad kuni 100 korda rohkem kiirgust millimeeter-lainepikkustel kui nende puhul, mida praegu kasutatakse. Kuna lendavate putukate populatsioonid on alates 1989. aastast isegi kaitstud looduspiirkondades vähenenud 75-80 protsenti, on 5G kiirgusel tõenäoliselt kahjulik mõju putukate populatsioonidele kogu maailmas. Om Gandhi 1986. aasta uurimus hoiatas, et silma sarvkesta imendub tugevalt millimeeterlaineid ja et tavaline riietus, mille paksus on millimeeter, suurendab energia imendumist naha kaudu resonants-tüüpi efektiga. Russell (2018) vaatab läbi millimeeterlainete teadaolevad mõjud nahale, silmadele (sh kataraktile), südame löögisagedusele, immuunsüsteemile ja DNA-le.

Reguleerivad asutused on teadlikult välja jätnud teaduslikud tõendusmaterjalid 5G tekitatava kahju kohta

Siiani on 5G arendamise osapooled olnud tööstus ja valitsused, samas kui tunnustatud rahvusvahelised elektromagnetvälju uurivad teadlased, kes on dokumenteerinud bioloogilisi mõjusid inimestele, loomadele, putukatele ja taimedele ning murettekitavaid mõjusid tervisele ja keskkonnale tuhandetes eksperthinnangutega uuringutes, on sellest tööst eemale jäetud. Praeguste ebapiisavate ohutusjuhiste põhjuseks on huvide konflikt, kuna norme kehtestavate asutuste „suhted telekommunikatsiooni- või elektrifirmadega kahjustavad erapooletust, mis peaks reguleerima mitteioniseeriva kiirguse avalik-õiguslike standardite reguleerimist”. Professor Emeritus Martin L. Pall kirjeldab oma ülevaates üksikasjalikult huvide konflikti ning oluliste uuringute nimekirja, mis on välja jäetud (kokkuvõte eesti keeles: Pall 5G).

Soojusliku mõju hüpotees on vananenud – on vaja uusi ohutusstandardeid

Praegused ohutusjuhendid põhinevad vananenud hüpoteesil, et elektromagnetväljade ainus kahjulik mõju on kuumenemine. Nagu Markov ja Grigoriev on märkinud: „Tänapäeval ei võta standardid arvesse reaalset keskkonna saastumist mitteioniseeriva kiirgusega”. Sajad teadlased, sealhulgas paljud selle kaebuse allkirjastajad, on tõestanud, et palju erinevaid ägedaid ja kroonilisi haigusi ja vigastusi tekib ilma soojenemiseta („mitte-termiline mõju”) kiirguse tasemel, mis on rahvusvahelistest piirnormidest tunduvalt madalam. Bioloogiline efekt järgneb isegi peaaegu nullvõimsusega kiirguse tasemel. Kiirgusfooni, mis on 0,02 pikovatti (triljondik vatti) ruutsentimeetri kohta või vähem, tulemuseks on E. coli ja rottide muundunud geneetiline struktuur, muutunud EEG inimestel, oataimede kasvu stimuleerimine ja kanade ovulatsiooni stimuleerimine.

Mitte-termilise toime vastu kaitsmiseks tuleb arvestada kokkupuute kestusega. 5G tekitab igaühele palju rohkem edastusi samaaegselt ja pidevalt, katkemata nii päeval kui ka öösel. Vaja on uusi ohutusnorme, mis peaksid põhinema kumulatiivsel kokkupuutel ja mitte ainult võimsustasemel, vaid ka sagedusel, ribalaiusel, modulatsioonil, lainekujul, pulsatsiooni laiusel ja muudel bioloogiliselt olulistel omadustel. Antennid peavad piirduma konkreetsete avalikustatud asukohtadega. Inimeste kaitsmiseks peavad antennid asuma inimeste elu- ja töökohtadest kaugel ning olema välistatud avalikes kohtades, kus inimesed liiguvad. Eluslooduse kaitsmiseks peavad need jääma välja põlislooduse aladelt ning olema Maa kaugemates piirkondades rangelt minimaalsed. Kogu elu kaitsmiseks peab kommertssidesatelliitide arv olema piiratud ning keelatud madala ja keskmise kaugusega Maa orbiidil. Faasijärjestusantennid Maa peal ja kosmoses peavad olema keelatud.

RS kiirgusel on nii äge kui ka krooniline mõju

RS kiirgusel on nii vahetu kui ka pikaajaline mõju. Vähktõbi ja südamehaigused on pikaajalise toime näited. Südame rütmi muutumine ja muutused ajufunktsioonis (EEG) on näited kohesest mõjust. Sündroom, mida nimetati endises Nõukogude Liidus radioloogiliseks haiguseks ja mida tänapäeva maailmas nimetatakse elektromagnetiliseks ülitundlikkuseks (või elektroülitundlikkuseks), võib olla kas äge või krooniline. Professor dr Karl Hecht on avaldanud nende sündroomide üksikasjaliku ajaloo, mis on koostatud enam kui 1500 Vene teadustöö ülevaatest ja enam kui 1000 tema enda patsiendi kliinilistest ajaloost Saksamaal. Objektiivsete leidude hulka kuuluvad unehäired, ebanormaalne vererõhk ja südame löögisagedus, seedehäired, juuste väljalangemine, tinnitus ja nahalööve. Subjektiivsed sümptomid on pearinglus, iiveldus, peavalu, mälukaotus, keskendumisraskused, väsimus, gripitaolised sümptomid ja südamevalu.

EUROPAEMi 2016. aasta elektromagnetväljade (EMF) suunis sätestab, et elektroülitundlikkus (EHS) areneb välja siis, kui inimesed on „igapäevaelus pidevalt kokku puutunud” elektromagnetväljade suureneva tasemega ning et nende patsientide tervise taastamiseks on vajalik kokkupuute vähendamine elektromagnetväljadega või nende vältimine. Elektroülitundlikkust ei tohiks pidada enam haiguseks, vaid see on trauma, mis on tekitatud toksilise keskkonna poolt, mis mõjutab üha suuremat osa elanikkonnast, hinnanguliselt juba 100 miljonit inimest kogu maailmas. Juhul kui lubatakse 5G ülemaailmne kasutuselevõtt, võib see peagi mõjutada kõiki.

Maailma valitsused ei täida hoolsuskohustust oma valitsetava elanikkonna ees

Kiirustades 5G rakendamisega ja soodustades avakosmose piiramatut kasutamist võtavad Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja riikide valitsused ülemaailmselt meetmeid, et tagada „piiranguteta” regulatiivne keskkond.

Valitsused on vastu võtnud seadused, mis muudavad traadita seadmete kasutamise lubatavaks kõigil avalikult kasutatavatel teedel. Tänaseni on enamik traadita seadmeid asunud eraomandis, kaugel kodudest ja ettevõtetest. Selleks, et neid oleks võimalik paigutada vähem kui 100 meetri kaugusele vastavalt 5G nõuetele, asuvad need edaspidi kõnniteel otse kodude ja ettevõtete ees ning jalakäijate, sealhulgas imikute ja emade peade kohal.

Kindlustusfirmad ei taga elektromagnetväljadega (EMF) seotud riske ning on ebaselge, kes kannab juriidilist vastutust olgu maapealse või kosmosepõhise 5G tekitatud kahju eest elule, kehale või varale.

Kui ei ole kokku lepitud laiaulatuslikku õiguslikku režiimi, mis reguleerib kosmoses toimuvat tegevust, ei ole selliste tegevuste eest juriidilist vastutust vaatamata nende mõjule tervetele kontinentidele, Maa atmosfäärile ja ookeanidele, mis on ohtu seatud.

Rikutakse rahvusvahelisi lepinguid

Lapsed ja hoolsuskohustus

ÜRO lapse õiguste konventsioon: riigid kohustuvad „tagama lapsele heaoluks vajaliku kaitse ja hoolduse” (artikkel 3), „tagama… lapse ellujäämise ja arengu“ (artikkel 6) ja „võtma ette asjakohaseid meetmeid haiguste vastu võitlemiseks… võttes arvesse keskkonna saastatuse ohte ja riske” (artikkel 24 punkt c).

Nürnbergi koodeksit (1949) kohaldatakse kõigi inimesega seotud katsete suhtes, seega hõlmab see ka uue, kõrgema raadiosagedusliku kiirgusega 5G kasutuselevõttu, mida ei ole enne turule toomist eelnevalt ohutuse suhtes testitud. „Inimese vabatahtlik nõusolek on absoluutselt hädavajalik” (artikkel 1). Kokkupuude 5G-ga on tahtmatu. „Ühtki eksperimenti ei tohiks läbi viia, kui on a priori põhjust uskuda, et selle tulemuseks võib olla surm või vigastuste tekkimine” (artikkel 5). Üle 10 000 teadusliku uurimuse tulemused ja sadade, tuhandeid liikmeid esindavate rahvusvaheliste organisatsioonide hääled, kes on kannatanud tekkinud traumade tõttu ja juba olemasolevate traadita sidevõrkude tõttu oma kodudest lahkuma sunnitud inimesed ongi juba „a priori põhjus uskuda, et tekivad surm või vigastused”.

Teavitamiskohustus ja elektromagnetväljad

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) Ülemaailmse Telekommunikatsiooni Standardiseerimise Assamblee (2012) teatas, et „on vaja teavitada avalikkust elektromagnetväljadega kokkupuutumise võimalikest mõjudest” ja kutsus liikmesriike võtma kasutusele meetmed, tagamaks vastavuse asjakohaste rahvusvaheliste soovitustega, et kaitsta tervist elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest”.

Euroopa keskkonna- ja tervisealase tegevuskava (2008–2010) vahekokkuvõte: „Euroopa Parlament (2008) … märgib, et üldsusele kehtestatud elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid on vananenud,… ei võta ilmselgelt arvesse info- ja sidetehnoloogia arengut, Euroopa Keskkonnaagentuuri antud soovitusi ega Belgia, Itaalia ja Austria poolt vastu võetud rangemaid kiirgusnorme, samuti ei käsitleta haavatavate rühmade küsimust, nagu rasedad, vastsündinud ja lapsed.”

Resolutsioon 1815 (Euroopa Nõukogu, 2011): „Võtta ette kõik mõistlikud meetmed, et vähendada kokkupuuteid elektromagnetväljadega, eriti mobiiltelefonidega ning laste ja noorte kokkupuuteid nende raadiosagedustega.”

Keskkond

ÜRO inimkeskkonna teemalise konverentsi deklaratsioon (1972): „Mürgiste ainete eraldumine… sellistes kogustes või kontsentratsioonides, mis ületavad keskkonna võime neid kahjutuks muuta, tuleb peatada, et ökosüsteemidele ei tekiks tõsiseid või pöördumatuid kahjustusi” (põhimõte 6).

Maailma looduse harta (1982): „Välditakse tegevusi, mis põhjustavad loodusele tõenäoliselt pöördumatuid kahjustusikui potentsiaalselt kahjulikke mõjusid pole võimalik täielikult mõista, siis tegevus ei tohiks jätkuda” (artikkel 11).

Rio deklaratsioon keskkonna ja arengu kohta (1992): „Riigid on… vastutavad selle eest, et nende jurisdiktsiooni või kontrolli alla kuuluvad tegevused ei kahjustaks teiste riikide keskkonda ega riigi jurisdiktsiooni piiridest väljaspool olevaid alasid” (põhimõte 2).

ÜRO säästva arengu tippkohtumine (2002): „Kiireloomuline vajadus… luua tõhusamaid riiklikke ja piirkondlikke poliitilisi meetmeid inimeste tervist ähvardavate ohtude suhtes” (lõik 54 k).

Aafrika looduse ja loodusvarade kaitse konventsioon (2017): „Lepinguosalised … võtavad ette kõik asjakohased meetmed, et vältida, leevendada ja kõrvaldada võimalikult suurel määral eelkõige radioaktiivsete, mürgiste ja muude ohtlike ainete ja jäätmete kahjulikku mõju keskkonnale” (artikkel 13).

Tervis ja inimõigused

Inimõiguste ülddeklaratsioon: „Igal inimesel on õigus elule, vabadusele ja turvalisusele” (artikkel 3).

ÜRO Rahvusvahelisel naiste, laste ja noorukite tervise strateegial (2016-2030) on sihid ja eesmärgid „muutuda”, laiendades võimalusi pakkuvat keskkonda; „jääda ellu”, vähendades emade ja vastsündinute suremust; ja „areneda”, tagades tervise ja heaolu ning vähendades reostusest tingitud surmajuhtumeid ja haigusi.

Kosmos

Kosmose leping (1967) näeb ette, et maailmaruumi kasutamisel tuleb „vältida selle kahjulikku saastamist ja hoida sellega ära ka ebasoodsaid muutusi Maa keskkonnas” (IX artikkel).

ÜRO suunised kosmosetegevuse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta (2018): „Riigid ja rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid peaksid tegelema inimeste, vara, rahvatervise ja keskkonnaga seotud ohtudega, mis on seotud kosmoseobjektide käivitamise, orbiidil töötamise ja Maale tagasitoomisega” (suunis 2.2 (c)).

Maailma valitsused mängivad täringut eluga Maa peal

Jätkates maapinnalt ja kosmosest enneolematu ulatusega 5G millimeeterlainete tehnoloogia juurutamist/kasutamist, mida varem kasutati sõjalistes operatsioonides ja rahvahulkade kontrollimiseks, mängivad maailma valitsused hoolimatult täringut elu tulevikuga Maal.

Asjakohaste teaduslike tõendite aktsepteerimisest ja kohaldamisest keeldumine on eetiliselt vastuvõetamatu. Olemasolevad uuringuid näitavad, et 5G ja eriti kosmosepõhine 5G on vastuolus paljudes rahvusvahelistes kokkulepetes sätestatud põhimõtetega.

Kutsume üles ÜROd, Maailma Terviseorganisatsiooni, ELi, Euroopa Nõukogu ja kõigi riikide valitsusi

(a) võtma viivitamatult meetmeid, et peatada 5G levik Maal ja kosmoses, et kaitsta kogu inimkonda, eriti veel sündimata lapsi, imikuid, väikelapsi, noorukeid ja rasedaid naisi, samuti keskkonda;

(b) järgima ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja Euroopa Nõukogu resolutsiooni 1815, teavitades kodanikke, sealhulgas õpetajaid ja arste, raadiosagedusliku kiirguse terviseriskidest (täiskasvanutele ja lastele) ning miks nad peaksid traadita sidet ja tugijaamu vältima eriti päevakeskustes, koolides, haiglates, kodudes ja töökohtades;

(c) eelistama traadita side asemel traadiga side võimalusi;

d) keelama juhtmevaba tehnoloogia / telekomitööstuse lobiorganisatsioonidel veenda ametnikke tegema otsuseid, mis võimaldavad RS kiirguse edasist laiendamist, sealhulgas Maa- ja kosmosepõhist 5G-d;

(e) nimetama viivitamatult – ilma tööstusharu mõjuta – rahvusvahelisi sõltumatute, tõeliselt erapooletute EMF- ja tervishoiuteadlaste rühmi, kellel ei ole huvide konflikti, eesmärgiga kehtestada uued raadiosagedusliku kiirguse ohutusstandardid, mis ei põhine ainult võimsustel, vaid tasemel, mis võtavad arvesse kumulatiivset kokkupuudet ja mis kaitsevad kõigi tervise- ja keskkonnamõjude eest, mitte ainult soojusliku mõju eest ja mitte ainult inimestele;

(f) nimetama viivitamatult – ilma tööstuse mõjuta – rahvusvahelised teadlaste rühmad, kellel on kogemused elektromagnetväljade, tervise, bioloogia ja atmosfäärifüüsika vallas, et töötada välja terviklik reguleeriv raamistik, mis tagab, et kosmosevälja kasutamine on inimestele ja keskkonnale ohutu; võttes arvesse raadiosageduskiirgust, rakettide heitgaase, musta tahma ja kosmosejäätmeid ning nende mõju osoonile, globaalset soojenemist, atmosfääri ja elu säilitamist Maal. Mitte ainult maapealne, vaid ka kosmosepõhine tehnoloogia peab olema jätkusuutlik nii täiskasvanutele kui ka lastele, nii loomadele kui ka taimedele.

Palun teatage allpool oleval aadressil üleskutse juhile üksikasjalikud meetmed, mida kavatsete võtta, et kaitsta maailma elanikkonda RS kiirguse, eriti 5G kiirguse eest.
See üleskutse ja teie vastus on avalikult kättesaadavad aadressil www.5gSpaceAppeal.org.

Lugupidamisega,
Arthur Firstenberg, üleskutse juht/apellatsioonihaldur, info@5gSpaceAppeal.org .


***

Loe üleskutse eestikeelset täisteksti siin (sh esialgsed allakirjutanud ja täielik viidete loetelu, pdf, 18 lk): üleskutse.

Üleskutsele on 4.01.2020 seisuga allkirja andnud üle 188 tuhande inimese 203 riigist.

Üleskutse originaal inglise keeles ja tõlked (pdf-id) teistes keeltes: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Märksõnad

Seonduvad postitused