Euroopa keskkonnaametnikud nimetavad 5G võimalikku keskkonnamõju tõsiseks

16. okt. 2020

Euroopa Komisjoni tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomitee (SCHEER) avaldas 2018. aastal seisukoha, milles märgiti 5G mõju kõige kõrgemasse kategooriasse.

SCHEERi aruandes Potential effects on wildlife of increases in electromagnetic radiation (võimalikud mõjud elusloodusele elektromagnetkiirguse suurenedes) nenditakse:

““Silmapiiril on pakkumisel veelgi lühemate kõrgsageduslike 5G lainepikkuste uus generatsioon, selleks et anda energiat asjade internetile (IoT). IoT lubab meile mugavat ja kerget elustiili massiivse 5G-ga ühendatud telekommunikatsioonivõrguga. Kuid lairiba-ühenduse laienemine lühema lainepikkusega raadiosagedusliku kiirguse alale toob esile mure, et tervise- ja ohutuse küsimused on siiani vastuseta. Vastuolud püsivad ka seoses praeguste 2G, 3G ja 4G juhtmevaba tehnoloogia kahjuliku mõjuga. 5G tehnoloogiat on veelgi vähem uuritud selle mõjude osas inimesele ja keskkonnale” (Russell, 2018).”

“5G võrgud paigaldatakse peatselt mobiiltelefoni- ja nutiseadmete kasutajate jaoks. Kuidas kokkupuude elektromagnetväljadega võib mõjutada inimesi, jääb endiselt vastuoluliseks, uuringud ei ole näidanud veel selgeid tõendeid mõju kohta imetajatele, lindudele või putukatele. Selge tõendusmaterjali puudulikkus, et varustada infoga 5G tehnoloogia kokkupuutenormide arendamist, jätab võimaluse soovimatute bioloogiliste tagajärgede ilmnemiseks.”

Aruandes on 5G liigitatud kõige kõrgema ohu kategooriasse, mis puudutab selle ulatust, kiireloomulisust ja seoseid muude ökosüsteemide ja liikidega.

Originaaldokument (pdf, 43 lk): https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

Märksõnad

Seonduvad postitused