Elektromagnetvaljad

Uudiseid ja materjale originaalkeeles

 • Kokkuvõte elektrosaaste tervisemõjudest:

Larry Bowers “EMF pollution: The health impacts of wireless RF radiation”
https://www.sott.net/article/296952-EMF-pollution-The-health-impacts-of-wireless-RF-radiation

 • Teadusartikkel: Dominique Belpomme, Christine Campagnac ja Philippe Irigaray “Usaldusväärsed haiguse biomarkerid, mis iseloomustavad ja identifitseerivad elektroülitundlikkust ja keemiatundlikkust unikaalse patoloogilise haiguse kahe etiopatogeenilise aspektina”

“Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

 • Professor Dominique Belpomme: “Elektroülitundlikkus ei ole psühhiaatriline haigus”

Professor Dominique Belpomme: “Electrosensitivity is Not a Psychiatric Illness”
http://mieuxprevenir.blogspot.com.ee/2016/11/professor-dominique-belpomme.html

 • Dominique Belpomme – identifitseerides elektroülitundlikkuse bioloogilisi markereid

Dominique Belpomme – Identifying Biological Markers for EHS
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/dominique-belpomme/

 • Pariisi pöördumise 5. konverentsi helisalvestised (elektroülitundlikkuse (EHS) ja keemiatundlikkuse (MCS) teemal)

5th Paris Appeal Congress “IDIOPATHIC ENVIRONMENTAL INTOLERANCE:
WHAT ROLE FOR ELECTROMAGNETIC FIELDS AND CHEMICALS?”
18th of May, 2015 — Royal Academy of Medicine, Belgium
http://www.mast-victims.org/resources/audio/5th-paris-appeal/index.html

 • Pariisi pöördumise 5. konverentsi ettekannete kokkuvõtted (pdf, 80 lk)

ABSTRACTS
5th Paris Appeal Congress, 18th of May, 2015
Royal Academy of Medicine, Belgium
“IDIOPATHIC ENVIRONMENTAL INTOLERANCE: WHAT ROLE FOR
ELECTROMAGNETIC FIELDS AND CHEMICALS?”
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2015/05/Paris-Appeal-2015-1.pdf

 • Eksperdid ja arstid hoiatavad, et rasedad naised ja lapsed ei tohiks kokku puutuda juhtmevabade seadmete kiirgusega (dr Olle Johansson)

Experts and doctors warn: Pregnant women and children should not be exposed to wireless radiation
https://takebackyourpower.net/experts-and-doctors-warn-pregnant-women-and-children-wireless/

 • Pressiteade: Venemaa mitte-ioniseeriva kiirguse kaitse riiklik komisjon annab välja aruande, kus kutsub üles ettevaatusele, tuginedes elektromagnetväljade uuringutele 50 aasta jooksul

PRESS RELEASE: The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection Will Issue Report Calling for Caution Based on 50 Years of EMF Research
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/rncnrp-report/

 • Venemaa kiirguskaitse komisjoni kiri WHOle ICNIRPi domineerimise kohta EHC aruande grupis

Letter from Russian Radiation Protection to WHO re ICNIRP dominated EHC report group
http://www.mast-victims.org/index.php?content=news&action=view&type=newsitem&id=7285

 • Venemaa mitte-ioniseeriva kiirguse kaitse riikliku komisjoni 2008. aasta aruanne (pdf, 4 lk)

Russian National Committee of Non-Ionizing Radiation Protection -2008 report
http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf

 • Venemaa mitte-ioniseeriva kiirguse kaitse riikliku komisjoni resolutsioon: mobiiltelefonide elektromagnetväljade mõju lastele ja teismelistele (pdf, 12 lk)

Electromagnetic Fields From Mobile Phones: Health Effect On Children And Teenagers. Resolution Of  Russian National Committee On Non-Ionizing Radiation Protection
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/russian-report/

 • Dr Gadi Lissak, loengu “Ekraaniaeg, tervis ja psühholoogilised mõjud lastele” slaidid

“Screen Time, Health and Psychological Effects on Children”
https://www.slideshare.net/DrGadiLissak/dr-lissak-screen-time-effects-lectuer-summary-55180281

 • Dr Gadi Lissaki loeng “Ekraanide psühhosotsiaalsed mõjud laste heaolule”

The Psycho-Social Effect of Screens on Children’s Wellbeing: Dr. Gadi Lissak
https://www.youtube.com/watch?v=7_1Ik7ddjHA

 • Kokkuvõte dr Gadi Lissaki artiklist ekraaniaja mõju kohta beebide, laste ja noorte tervisele

The Effects of Screen Time on Health. Extract of an article by Dr. Gadi Lissak, Behavioral Medicine Psychologist & Biofeedback Specialist, on the effects of screen time on the health of infants, children and adolescents.
http://www.netivei-reshet.org/en/node/76

 • Reykjaviki pöördumine juhtmevaba tehnoloogia kasutamise kohta koolides (2017)

Reykjavik Appeal on wireless technology in schools
http://leikskolaborn.is/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-2017.pdf

 • Marylandi linn hääletab ühehäälselt selle poolt, et hoiatada inimesi mobiilide ja wifi-kiirguse terviseriskidest ning seista vastu mobiilimastide paigaldamisele koolide territooriumile

Maryland City Votes Unanimously To Alert Citizens to the Health Risks of Cell Phone/Wireless Radiation and To Oppose Cell Towers on School Grounds
https://ehtrust.org/maryland-city-votes-unanimously-alert-citizens-health-risks-cell-phonewireless-radiation-oppose-cell-towers-school-grounds/

 • Mida teevad ekraaniaeg ja ekraanimeedia sinu lapse ajuga ja sensoorse töötlemise võimega?

What Screen Time and Screen Media Do To Your Child’s Brain and Sensory Processing Ability
https://handsonotrehab.com/screen-time-brain-sensory-processing/

 • Kaugloetavad arvestid ja rakukahjustus pulseeriva elektromagnetkiirguse tõttu – kas meie tervis on ohus?

Smart meters and cell damage from pulsed em radiation – our health at risk?
http://www.theecologist.org/campaigning/2988831/smart_meters_and_cell_damage_from_pulsed_em_radiation_our_health_at_risk.html

 • Õiguslik analüüs: kas ma saan lasta oma naabri mobiilimasti eemaldada, kui India ülemkohus on rakendanud ettevaatuspõhimõtet?

Legally Explained: Can I get my neighbour’s cell phone tower removed now, after SC applied ‘precautionary principle’
http://www.legallyindia.com/supreme-court/legally-explained-can-i-get-my-neighbour-s-cell-phone-tower-removed-now-after-sc-applied-precautionary-principle-20170413-8447

 • India mees väidab, et mobiilimast on põhjustanud tema vähki haigestumise, kohus käsib masti sulgeda.

Man claims cell tower gave him cancer, Supreme Court shuts it down
http://timesofindia.indiatimes.com/india/man-claims-cell-tower-gave-him-cancer-supreme-court-shuts-it-down/articleshow/58137346.cms

  • Esimene USA osariik Maryland soovitab vähendada koolides wifit, et kaitsta lapsi
 •  

First State in the Nation: Maryland State Advisory Council Recommends Reducing School Wireless to Protect Children
http://www.sbwire.com/press-releases/first-state-in-the-nation-maryland-state-advisory-council-recommends-reducing-school-wireless-to-protect-children-777904.htm

 •  
 • USA riikliku julgeoleku analüütik Cynthia Ayers nutiarvestite ja nutivõrgu kohta: “Jätke alles analoogsüsteemid nii suures ulatuses kui võimalik”

Expert Testimony on Smart Meters/Grid: “Retain analog systems to the extent possible.”
https://smartgridawareness.org/2017/03/12/expert-testimony-retain-analog-systems/

 • Riikide, tervishoiuametite ja koolide sammud raadiosagedusliku kiirguse piiramisel
  (faili täiendatakse jooksvalt)

INTERNATIONAL POLICY BRIEFING. Radiofrequency Radiation in Communities and Schools Actions by Governments, Health Authorities and Schools Worldwide (Environmental Health Trust) (pdf, 41 lk)
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/International-Policy-Precautionary-Actions-on-Wireless-Radiation.pdf

 •  
 • California valitsus on varjanud tõde mobiiltelefonide ohtlikkuse kohta

http://www.naturalnews.com/2017-03-03-california-government-buried-the-truth-about-cell-phone-radiation-causing-brain-cancer-full-text-secret-document-emfs-penetrate-deeper-into-a-childs-brain.html

 • Dr Roy Fox: elektrotundlikkust põhjustab krooniline närvisüsteemi ärritus

Electrosensitivity caused by chronic nervous system arousal – Dr Roy Fox
https://maisonsaine.ca/english/ehs-royfo.html

 • WHO huvide konflikt – rahvusvaheliste organisatsioonide pressiteade
The Conflict of Interest Scandal is repeating itself in the WHO: European citizens’ organisations uncover conflicts of interest between the health and radiofrequency WHO expert group and telecommunications or electric companies
(1,5 lk teksti + allkirjastajad)
 
 • Barrie Trower, USA piirkonnakohtus antud tunnistus kooliwifi teemal (Portland Public Schools)
Amended Declaration of Barrie Trower (26 lk)
 
 • 20 eri riikide ühingut esitavad kaebuse komisjonile seoses SCENIHRi seisukohaga elektromagnetväljade osas
Complaint to the European Commission concerning the 2015 SCENIHR opinion onpotential health effects
of exposure to electromagnetic fields
 
 • Mida ütlevad meditsiiniühingud wifi-kiirguse kohta?
What Do Medical Organizations State about Wireless Radiation? (2 videot + palju tsitaate)
 
 • WHO eksperdite tsitaadid mikrolainekiirguse kohta
World Health Organization Experts
 
 • Lennart Hardell: miks tuleb elektromagnetväljad klassifitseerida kindlaks kantserogeeniks
Moving radiofrequency radiation from Group 2B to 1 as a human carcinogen
 
 
 • Normidest, dr Palli ja Darti ettekannete videod + viiteid ja ekspertide tsitaadid
Answer: When Experts Disagree, Play it Safe With Children
 
 • Dr Martin Palli ettekanne Oslos 2014
Electrosmog: The New Environmental Health Toxin? A lecture by Martin Pall, PhD
A lecture on the discovery of the mechanism, at the cellular level, by which EMF’s cause bioeffects and disease, presented recently in Norway by Dr. Martin Pall (PhD), researcher and Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences at WSU, is available here. Though technical, the presentation is very understandable and in English. We encourage you to share this stunning discovery widely, with medical doctors, scientists, and people concerned about public health and the environment.
 
 • Kas 5G tehnoloogia on ohutu?
5G Health Effects: Is This Wireless Technology Even Safe?
 
 • WHO roll genotsiidis, Olga Sheeani pöördumine
Wireless tecnology: WHO’s role in corporate genocide.
Olga Sheean, Setting the standard for a wireless world of harm
 
 • Vallisoletana ühingu pöördumine WHO huvide konflikti kohta

There appears to be a conflict of interest between the world health organization and the international commission non-ionizing radiation (21 lk)

 
 • Euroopa Kodanike Initsiatiiv terviseohutust tagavate normide kehtestamiseks
European Manifesto in support of a European Citizens’ Initiative (ECI) For an EMF exposure regulation, which truly protects public health (4 lk teksti + viited ja allakirjutanud)
 
 • Gerd Oberfeld, Elektrosaaste ja tervis – mida igaüks ise teha saab

Elektrosmog und Gesundheit. Was jeder selbst tun kann
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/infomappe-elektrosmog.pdf

 • Film elektroülitundlikkusest: “Mees, kes elab metsas”

Der Mann, der im Wald lebt – Aus dem Leben eines Elektrosensiblen

 • Neuroteadlane dr O. Johansson avaldab elektromagnetväljade ohud

Neuroscientist Exposes Dangers of Electromagnetic Fields (sh video)
http://www.activistpost.com/2014/04/neuroscientist-exposes-dangers-of.html

 • Andrew Goldsworthy, nõrkade elektromagnetväljade bioloogilistest mõjudest
The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields (pdf, 15 lk)
 
 • Ontario eemaldab 36000 kaugloetavat elektriarvestit
 
 • Ajakiri EMR Australia, märts 2017 (pdf, 12 lk)
 
 • Tabel eri kiirgustugevustel tekkivate mõjude kohta + esmaviide
 
 • India uudisteportaal: mobiili kasutamine 10 aastat suurendab ajukasvaja riski
Mobile use for 10 years raises tumour risk
 
 
 • Intervjuu professor Curtis Bennettiga kaugloetavate arvestite kulude ja riskide kohta
 
 • Küpros eemaldab wifi lasteaedadest ja peatab wifi paigaldamise riiklikesse algkoolidesse
Cyprus Removes Wi-Fi from Kindergartens and Halts Wireless Deployment Into Public Elementary Schools
 
 
 • Ekspertide tsitaadid
Expressions of Concern from Scientists, Physicians, Health Policy Experts & Others
 
 
 • Audiointervjuud ekspertidega
Audio archives