Teadlased ja arstid nõuavad, poliitikud ja meedia ignoreerivad… Kaua veel?

26. mai 2019

Avaldame 40 viidet dokumentidele, mille on koostanud teadlased ja/või arstid ning milles väljendatakse tõsist muret seoses kokkupuutega väikse võimsusega elektromagnetväljadega. Need dokumendid on avaldatud 17 aasta jooksul, alates 2002. aastast kuni 2019. aasta aprillini. Neist 31 sisu käsitletakse üksikasjalikumalt dr Magda Havase veebilehel https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/ .

Igaüks, kes seda nimekirja loeb ning veelgi enam – kes ka viidatud dokumentide sisuga tutvub, peaks mõistma, et selline energia vorm nagu mitteioniseeriv kiirgus ei saa olla ilma bioloogiliste ja tervisemõjudeta, isegi selliste kiirgusvõimsuste juures, mis on kehtivatest piirnormidest madalamad. Eriti ohustatud on lapsed. Valitsustest on vastutustundetu säilitada status quod, arvestades, et eksperdid on avaldanud tuhandeid uuringuid ja seisukohti.

“Kui see oleks tõsi, siis nad ju ütleksid meile.”

Aga nad ütlevadki – nagu need seisukohad ja pöördumised tõestavad, kuid keegi ei kuula!

Allolevast nimekirjast on näha, et 17 aasta jooksul on sõltumatud teadlased ja/või arstid suurest osast maailmast meie ohutussuuniste ja piirnormide ebapiisavuse kohta avaldatud keskmiselt 2,3 dokumenti või seisukohta aastas. Kuid need, kes peaksid meid EMVde mõjude eest kaitsma, nagu ka meedia, on neid muresid ülemaailmselt ignoreerinud.

1. 2019: Saksamaa Bundestag peab edasi lükkama 5G mobiilsidelubade jagamise ja peatama 5G mobiilsidestandardi vastuvõtmise, kuni püsivad teaduslikult põhjendatud kahtlused selle tehnoloogia ohutuse osas.

Alla kirjutanud rohkem kui 54.000 teadlast, arsti ja teisi Saksa kodanikke.

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_12/_05/Petition_88260.nc.html

2. 2018: Rahvusvaheline üleskutse: peatage 5G Maa peal ja kosmosest.

Alla kirjutanud rohkem kui 83.000 inimest 168 riigist (27. aprilli 2019. aasta seisuga).

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/

3. 2018: Vastus 2018. aasta ICNIRP suuniste ja lisade projektile ajas muutuvate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade kohta (100 kHz kuni 300 GHz): „The EMF Call”.

Alla kirjutanud 157 teadlast ja arsti ning 86 ühingut üle maailma.

https://www.emfcall.org/the-emf-call/
vt ka http://www.stopsmartmetersbc.com/wp-content/uploads/2018/10/Response-to-2018-ICNIRP-draft-statement-with-appendices-by-Martin-L.-Pall-By-October-07-2018.pdf

4. 2018: Euroopa Liidule saadetud 5G pöördumine – teadlased ja arstid hoiatavad 5G võimalike tõsiste tervisemõjude eest.

Alla kirjutanud üle 180 teadlase ja arsti 37 riigist.

http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/

5. Avaldatud 2017: Juhend, kuidas vähendada kokkupuudet mobiiltelefonide raadiosagedusliku energiaga.

Keskkonnast tulenevate ja kutsehaiguste kontrolli osakond, California avaliku tervise amet.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/pages/nr17-086.aspx

6. 24. veebruar 2017: Reykjaviki pöördumine juhtmevaba tehnoloogia kasutamise kohta koolides.

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf
eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/reykjaviki-poordumine/

7. 2016: Euroopa Keskkonnameditsiini Akadeema EUROPAEM juhised EMVdega seotud terviseprobleemide ja haiguste vältimiseks, diagnoosimiseks ja raviks.

Koostanud 15 teadlast 7 riigist.

https://www.degruyter.com/view/j/reveh.ahead-of-print/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml

8. 2015: Brüsseli rahvusvaheline teaduslik deklaratsioon elektromagnetilise ülitundlikkuse ja keemilise mitmiktundlikkuse kohta.

http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1441982143_Statement_EN_DEFINITIF.pdf

9. 11. mai 2015: Rahvusvaheline EMVde teadlaste pöördumine, mis saadeti ÜROle ja selle kõikidele liikmesriikidele ning WHOle.

Alla kirjutanud 42 riigi kokku 247 teadlast, kes kõik on avaldanud eelretsenseeritud teadusartikleid EMVde kohta, ning 10 teadlast, kes töötavad teemaga seotud valdkondades.

https://www.emfscientist.org/
eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/

10. 9. juuli 2014: Kanada arstide deklaratsioon Kanada terviseametile.

Alla kirjutanud 55 Kanada arsti.

http://www.c4st.org/images/documents/hc-resolutions/medical-doctors-submission-to-health-canada-english.pdf

11. 9. juuli 2014: 53 teadlast 18 riigist nendivad, et Kanada kiirgusnormid on „fundamentaalselt vigased” ning kutsuvad Kanada terviseametit üles kaitsma kanadalasi raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute eest.

(Eestis kehtivad samas suurusjärgus piirnormid.)

https://www.albany.edu/ihe/assets/Scientist_Declaration.pdf

12. 2014: „The Baby Safe Project“ – ühisavaldus raseduse ja juhtmevaba kiirguse kohta.

https://www.babysafeproject.org/joint-statement.html

13. 24. märts 2014: Briti arstide avalik kiri tervise ning wifi ja mobiiltelefonide ohutuse kohta.

https://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/British-Doctors-Letter-March-2014.pdf

14. 2013: Euroopa Manifest Euroopa Kodanike Initsiatiivi (ECI) toetuseks.

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf

15. 13. mai 2013: Ameerika Keskkonnameditsiini Akadeemia avalik kiri USA kooliterritooriumide järelevaatajatele. Ameerika Keskkonnameditsiini Akadeemia toetab kindlalt koolides juhtmega internetiühendust: on olemas järjepidevalt suurenev teaduslik infokogum, et inimesed, eriti lapsed, kellel on õhem kolju ja arenev närvisüsteem, on eriti tundlikud juhtmevabale kiirgusele. Välja on toodud ka see, et 4 tundi kokkupuudet sülearvuti wifiga kahjustab spermarakkude DNAd.

http://manhattanneighbors.org/wp-content/uploads/The-American-Academy-of-Environmental-Medicines-Open-Letter-to-the-Superintendents-of-the-School-Districts-of-the-United-States-.pdf

16. 20. aprill 2013: Potenza Picena resolutsioon radarite, raadiosageduste ja terviseriskide kohta.

http://www.avaate.org/IMG/pdf/POTENZA_PICENA_SCIENTIFIC_RESOLUTION.pdf

17. 2012: Viini arstide kolledži avaldus ohutuma mobiilikasutuse kohta.

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Artigos/Handys.Wiener.%C3%84rztekammer.2013.pdf

18. 2012: Ameerika lastearstide akadeemia artikkel mobiilikiirgusest ja laste tervisest: mida lapsevanemad peavad teadma.

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx

19. 2012: Eri riikide arstide pöördumine International Doctors’ Appeal 2012 (10 aasta järg arstide 2002. aasta pöördumisele Freiburg Appeal).

http://wp.me/aFgRp-172

20. 2012: Austria Arstide Liidu juhend elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemide ja haiguste diagnoosimiseks ja raviks.

http://wp.me/aFgRp-177
eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/austria-arstide-liidu-juhend/

21. 19. jaanuar 2012: Ameerika Keskkonnameditsiini Akadeemia seisukoht kaugloetavate arvestite paigaldamisele moratooriumi kehtestamise vajaduse kohta.

https://aaemonline.org/pdf/AAEMEMFmedicalconditions.pdf

22. 2011: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) klassifitseerivad raadiosageduslikud elektromagnetväljad võimalikuks vähitekitajaks inimestele (klass 2B).

http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/WHO_IARC_RF_2b.pdf

23. 2011: Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) resolutsioon 1815 elektromagnetväljadega seotud võimalike ohtude kohta ja mõjude kohta keskkonnale.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

24. 2011: Euroopa Parlament soovitab tunnistada keemilise mitmiktundlikkuse (MCS) ja elektroülitundlikkuse (EHS) olemasolu.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P7-DCL-2012-0014&format=PDF&language=EN

25. Aprill 2011: Venemaa riikliku mitteioniseeriva kiirguse kaitse komisjoni raport mobiiltelefoni tekitatavate elektromagnetväljade kohta: tervisemõjud lastele ja teismelistele.

www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Russia_20110514-rncnirp_resolution.pdf

26. 2010: Seletuni seisukoht, Norra: Rahvusvahelise Elektromagnetväljade Liidu (IEMFA) raport „Teaduslik komisjon elektromagnetväljade terviseriskide kohta. Konsensuslikud küsimused, soovitused ja põhjendused”.

Rev Environ Health 2010; 25: lk 307–317.
http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Seletun-article.pdf
www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/SELETUN_statement.pdf

27. 2009: Euroopa Liidu Parlamendi resolutsioon elektromagnetväljadega seotud tervisemurede kohta.

Vastu võetud 17. veebruaril 2009.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN

28. 2009: Porto Alegre resolutsioon, Brasiilia. Teadlased ja arstid tunnistavad elektroülitundlikkuse olemasolu ning avaldavad muret, et kokkupuude elektromagnetväljadega võib suurendada vähi- ja krooniliste haiguste riski, ning et rahvusvaheliste asutuste (IEEE, ICNIRP, ICES) kehtestatud ekspositsiooninormid on aegunud, samuti et juhtmevaba tehnoloogia asetab laste, teismeliste, rasedate ja teiste tundlikumate inimeste tervise ohtu.

www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Porto_Alegre_Resolution.pdf

29. 2008: Pittsburgi Ülikooli Vähiinstituut kutsub üles ettevaatusele mobiiltelefonide kasutamisel.

https://web.archive.org/web/20170228223426/http://upci.upmc.edu/news/pdf/The-Case-for-Precaution-in-Cell-Phone-Use.pdf

30. 2008: Veneetsia Resolutsioon, Itaalia. Elektromagnetväljade Ohutuse Rahvusvahelise Komisjoni (ICEMS) teadlased tunnistavad elektromagnetväljade tervisemõjusid mittesoojuslike tasemete puhul.

www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Venice_Resolution-2008.pdf

31. 14. aprill 2008: Venemaa Riiklik Mitteioniseeriva Kiirguse Kaitse Komisjoni seisukoht laste ja mobiiltelefonide kohta: järgmise põlvkonna tervis on ohus.

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RNCNIRP.Rusia.2008.pdf (eri keeltes)

32. 2007: Aruanne „BioInitiative Report“, mis toob välja nõrkade elektromagnetväljade ja raadiosagedusliku kiirguse negatiivsed bioloogilised mõjud.

http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BioInitiative-2007.pdf

33. 29. jaanuar 2007: Brüsseli pöördumine, milles rõhutatakse, et elektromagnetiline reostus on Belgia konstitutsiooni 23. artikli rikkumine, kutsutakse föderaalset tervishoiuministrit Rudy Demotte´i üles sekkuma, mõistetakse hukka föderaalse tervishoiuministri vastutamatus, mis puutub inimeste kaitstusesse elektromagnetilise reostuse eest tehnoloogia kiire arendamise tingimustes.

Alla kirjutanud üle 500 kodaniku, sh ülikoolide professorid, teadlased, arstid, meditsiiniõed jt.

http://www.next-up.org/pdf/PressReleaseAppeldeBruxellesAppelVanBrusselCallOfBrussels012007.pdf (eri keeltes)

34. 2006: Benevento resolutsioon, Itaalia, ettevaatlikust lähenemisest EMVdele: põhjendused, seadustik ja rakendamine.

www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BeneventoResolution_REVISED_march2008.pdf

35. 2005: Helsinki pöördumine, Soome. Arstid ja teadlased esitasid pöördumise Euroopa Parlamendile.

www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Helsinki-Appeal-2005.pdf

36. 2005: Iiri Arstide Keskkonnaühing (IDEA) tunnistab elektroülitundlikkust (EHS) ja vajadust selle ravi järele.

http://www.emrpolicy.org/regulation/international/docs/idea_emr.pdf

37. 2004: Rahvusvahelise Tuletõrjujate Liidu (USA, Kanada, Mehhiko) resolutsioon nr 15 tunnistab vajadust vältida mobiilisaatjaid ja muud kiirgusekspositsiooni tuletõrjedepoodel. Eriti väljendatakse muret seoses neuroloogiliste mõjude ja vähiga.

http://www.iaff.org/hs/Facts/CellTowerFinal.asp

38. 2002: Catania Resolutsioon, Itaalia. Väljendatakse muret seoses EMVde negatiivsete tervisemõjudega.

http://www.icems.eu/docs/resolutions/Catania_res.pdf

39. Oktoober 2002: Freiburgi pöördumine, Saksamaa. Arstid nõuavad
raadiosageduslikule kiirgusele rangemaid piirnorme.
Selle dokumendi kiitsid heaks üle 3000 tervishoiu valdkonnas tegutseja.

www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Freiburger-Appeal.pdf

40. 2002: Salzburgi Resolutsioon, Austria. Kehtestatakse esialgsed soovituslikud piirnormid mobiilimastide summeeritud kiirgusele: 1 mW/m2.

See on 1/10.000 praegu kehtivatest ICNIRPi suunistest ning nendest, mis kehtivad Kanadas, USAs ja ka Eestis (10.000 mW/m2) ning 1/100 Šveitsis, Itaalias, Venemaal ja Hiinas kehtivatest piirnormidest (100 mW/m2).

http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Salzburg-Resolution-2000.pdf

Koostanud emeriitprofessor dr Martin L. Pall.


Märksõnad

Seonduvad postitused