Reykjaviki pöördumine juhtmevaba tehnoloogia kasutamise kohta koolides

9. mai 2017

2017. aasta veebruaris toimus Reykjavikis rahvusvaheline konverents „Children, Screen Time and Wireless Radiation“ („Lapsed, ekraaniaeg ja juhtmevaba kiirgus“), kus esines ka TTÜ doktorant ja keskkonnatervise teadlane Tarmo Koppel. Ettekannete ingliskeelseid videoid saab vaadata siin: YouTube.
Konverentsi tulemusena valmis alljärgnev ühispöördumine, millele on praeguseks alla kirjutanud üle 100 isiku 25 riigist.

Meie, allakirjutanud, tunneme muret oma laste tervise ja arengu pärast koolides, kus kasutatakse õpetamisel juhtmevaba tehnoloogiat. Väga suur hulk teaduslikke uuringuid on näidanud märkimisväärseid meditsiinilisi riske juhtmevabade seadmete ja võrkude tekitatava raadiosagedusliku (edaspidi RS) kiirguse pikaajalise ekspositsiooni korral, mis jääb oluliselt allapoole mitte-ioniseeriva kiirguse kaitse rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) soovituslikust tasemest. Me palume võimuesindajatel võtta vastutus meie laste tuleviku ja heaolu eest.
2011. aasta mais klassifitseeris WHO alla kuuluv Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) RS kiirguse grupi 2B kantserogeeniks, s.o võimalik vähitekitaja inimeste jaoks. Sellest alates on veelgi lisandunud teaduslikke uuringuid RS kiirguse ekspositsiooni kohta inimestele, loomadele ja bioloogilisele materjalile, mis kinnitavad seost suurenenud vähiriski, eriti ajukasvajatega. Mitmed laboriuuringud on näidanud vähitekke mehhanistlikke mõjusid nagu oksüdatiivne stress, mRNA pidurdamine ja DNA kahjustus üksikahelaliste katkemistega. IARCi vähiklassifitseering hõlmab kõiki RS kiirguse allikaid. Mobiilisaatjate, wifi-ruuterite, nutitelefonide, sülearvutite ja tahvelarvutite ekspositsioon võib olla pikaajaline, vahel ööpäevaringne, nii kodus kui ka koolis. Laste jaoks võib see risk olla suurem kiirguse kumulatiivse mõju tõttu pika eluaja jooksul. Arenevad ja ebaküpsed rakud võivad olla ka tundlikumad RS kiirguse ekspositsioonile. Tuginedes teaduslikele uuringutele ei ole sellise kiirguse ohutut taset leitud ning seetõttu ei ole meil ohutuse osas mingit tagatist.
Lisaks vähiriskile võib RS kiirgus põhjustada ka ajuverebarjääri lekkimist, mis laseb toksilised molekulid ajju, kahjustada hipokampuse (aju mälukeskus) neuroneid, suurendada või vähendada aju ainevahetusega, stressivastusega ja närvikaitsega seotud vajalike proteiinide kogust ajus ja mõjutada neurotransmittereid. Wifi-kiirgusega kokku puutunud spermarakkudel esineb rohkem defekte ja DNA kahjustust. RS kiirgus võib suurendada rakkudes oksüdatiivset stressi ja tuua kaasa proinflammatoorsete tsütokiinide hulga suurenemise ning vähendada võimet parandada DNA üksik- ja kaksikahelalisi katkemisi.
Tõestatud on ka mälu ja õppimise kognitiivne halvenemine. OECD PISA-testide tulemused lugemise ja matemaatika kohta näitavad, et riikides, kus on kõige enam investeeritud arvutite kaasamisse õppimisel, tulemused langevad. Multitasking ehk mitme tegevuse üheaegne tegemine, liiga palju tunde ekraani ees, vähem aega sotsiaalsetele kontaktidele ja füüsilisele tegevusele koos kaela- ja seljavalude, ülekaalu ja uneprobleemide riskiga ning tehnoloogiasõltuvus on mõned teadaolevad infotehnoloogiaga kaasnevad riskid ja kõrvalmõjud. Need on eredaks kontrastiks sageli väidetud, kuid suuresti tõestamata võimalike hüvede kõrval.
Palume kõikide riikide koolide juhtkondadel otsida infot RS kiirguse võimalike riskide kohta kasvavate ja arenevate laste jaoks. Kaabliga haridustehnoloogiate eelistamine on ohutum lahendus kui potentsiaalselt ohtlik juhtmevaba kiirguse ekspositsioon. Palume teil järgida ALARA-põhimõtet (As Low As Reasonably Achievable ehk nii väike ekspositsioon kui on mõistlikult saavutatav) ja Euroopa Nõukogu resolutsiooni nr 1815 ning rakendada kõiki mõistlikke meetmeid, et vähendada RS kiirguse ekspositsiooni.
Praktilised reeglid koolidele laste ja juhtmevaba tehnoloogia osas:
  •  Ärge kasutage juhtmevabu võrke eelkoolis, lasteaias ja koolis.
  • Et õpetaja saaks tunni ajal internetti kasutada, on soovituslik igasse klassiruumi vedada internetiühendus ainult kaabliga.
  • Eelistage eelkoolides, lasteaedades ja koolides personali jaoks traadiga lauatelefone.
  • Eelistage koolides internetiühendust ja printerite ühendamist kaabliga ning lülitage välja wifi-ühendus kõikides seadmetes.
  • Eelistage sülearvuteid ja tahvelarvuteid, mida saab netti ühendada kaabliga.
  • Õpilastel ei tohiks lubada kasutada koolis mobiiltelefone. Nad võiksid kas mobiilid koju jätta või korjab õpetaja need väljalülitatuna kokku hommikul enne esimest tundi.

Rahvusvaheline konverents „Children, Screen time and Wireless Radiation“ („Lapsed, ekraaniaeg ja juhtmevaba kiirgus“)

Reykjavik, 24. veebruaril 2017

 

Allakirjutanud

Lennart Hardell, MD, PhD (esineja)
Onkoloogia osakond, meditsiini ja tervise õppetool
Örebro ülikool, SE-701 82 Örebro, Rootsi
E-post: lennart.hardell@regionorebrolan.se

Cris Rowan, BScOT, BScBi, SIPT (esineja)
Zone’in Programs Inc. ja Sunshine Coast Occupational Therapy Services Inc. tegevjuht
6840 Seaview Rd, Sechelt, BC Canada V0N3A4

Tarmo Koppel, doktorant (esineja)
Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool
Tallinna Tehnikaülikool
SCO351 Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Eesti
e-post: tarmo.koppel@ttu.ee

Island
Sveinn S. Kjartansson
, Formaður, Félag foreldra leikskólabarna, Reykjaviki eelkoolilaste vanemate ühingu esimees, Island
Valdemar Gisli Valdemarsson, elektroonikatehnik/juhataja, Island

Rootsi
Lena Hedendahl, MD, sõltumatu keskkonna- ja terviseuurija, Luleå, Rootsi
Michael Carlberg, MSc, onkoloogia osakond, meditsiini ja tervise õppetool, Örebro ülikool, Rootsi
Mikko Ahonen, PhD, Rootsi
Adamantia Fragopoulou, PhD, neuroteaduste osakond, Karolinska Instituut, Rootsi
Olle Johansson, PhD, neuroteaduste osakond, Karolinska Instituut, Rootsi
Johan Wilhelmson, MD, Rootsi
Ulrika Åberg, MD, Rootsi
Gabriella Ahlgren, ühingu Vågbrytaren esinaine, Rootsi
Gunilla Ladberg, PhD, Vågbrytaren, Rootsi
Marianne Ketti, FEB (Rootsi elektroülitundlike ühingu) esinaine
Per Segerbäck, FEB teadusnõunik, Rootsi
Mona Nilsson, Rootsi kiirguskaitseühingu esinaine, Rootsi
Bertil Arting, endine õpetaja, Rootsi
Kristina Arting, endine õpetaja, Rootsi
Linda Niewenhuizen, õpetaja, Rootsi
Gertrud Öjbrandt, endine õpetaja, Rootsi

Soome
Marjukka Hagström, vanemspetsialist, LL.M., M.Soc.Sc., Soome
Rainer Nyberg, EdD, emeriitprofessor, Soome

Norra
Solveig Glomsrød, elektroülitundlike ühingu esinaine, Norra
Sissel Halmøy, Chair, International EMF Alliance, Norra
Thomas Middelthon, kodanike kiirguskaitse ühingu esimees, Norra

Austria
Piero Lercher, MD, Viini meditsiiniühingu keskkonnameditsiini konsultant, Austria
Gerd Oberfeld, MD, Salzburgi linnavalitsuse avaliku tervise osakond, Austria
Thomas Szekeres, a.o. Univ.-Prof. Dr. Viini meditsiiniühingu president, Austria

Belgia
Ernesto Burgio, MD, lastearst, ECERI (Euroopa Vähi- ja Keskkonnauuringute Instituut), Brüssel, Belgia

Küpros
Stella Canna Michaelidou, dr, Laste Tervise ja Keskkonna Riikliku Komisjoni president, Nikosia, Küpros
Alexia Sakadaki, Küprose Roheliste-Kodanike Koostöö haldusjuht, Küpros

Prantsusmaa
Dominique Belpomme, MD, MS, professor, onkoloogia, Pariisi ülikooli haigla, Prantsusmaa, ja ECERI (Euroopa Vähi- ja Keskkonnauuringute Instituut), Brüssel, Belgia
Christine Campagnac, haigla direktor, lähetatud Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris (AP-HP) poolt, Pariis, Prantsusmaa; ja ECERI (Euroopa Vähi- ja Keskkonnauuringute Instituut), Brüssel, Belgia
Philippe Irigaray, PhD, ARTAC, Pariis, Prantsusmaa
Etienne Cendrier, ühingu Robin des Toits eestkõneleja, Prantsusmaa
Janine Le Calvez, ühingu Priartem esinaine, Prantsusmaa
Sophie Pelletier, Prantsusmaa elektroülitundlike ühing, Prantsusmaa

Saksamaa
Franz Adlkofer, professor, Saksamaa
Peter Hensinger, M.A., diagnose:funk (Saksamaa tarbijaõiguste ühing), Saksamaa
Markus Kern, Dr. Med., Kempten, Saksamaa
Peter Ohnsorge, Dr. Med., European Academy for Environmental Medicine (Euroopa keskkonnameditsiini akadeemia), juhatuse liige, Würzburg, Saksamaa

Kreeka
Theodore Metsis, PhD, elektro-mehaanika-keskkonna insener-konsultant, Ateena, Kreeka
Stelios A Zinelis, MD, BA, Kreeka Kefallonia ja Ithaka vähiühing, Kreeka

Itaalia
Fiorella Belpoggi, dr, Cesare Maltoni vähiuuringute keskuse uuringuosakonna direktor, Ramazzini instituut, Bologna, Itaalia
Dott. Morando Soffritti, aupresident, Istituto Ramazzini e Segretario Generale, Collegium Ramazzini, Bologna, Itaalia

Venemaa
Oleg A. Grigorjev, DrSc., PhD, mitte-ioniseeriva kiirguse teadusosakonna juhataja, Venemaa riikliku meditsiinibioloogia ameti riiklik meditsiini-biofüüsika keskus, Moskva, Venemaa
Yury G. Grigorjev, professor, M. Dr. Sci. president, Venemaa riiklik mitte-ioniseeriva kiirguse kaitse komisjon, Moskva, Venemaa

Hispaania
Enrique A. Navarro, professor, València ülikool, Hispaania
Pedro Belmonte, ühingu Ecologistas en Acción elektromagnetsaaste üksus, Hispaania
Julio Carmona, PECCEM (Hispaania kodanike platvorm elektromagnetsaaste vastu) koordinaator, Hispaania
Minerva Palomar, ühingu „Elektro- ja keemiatundlike õigus tervisele“ president, Hispaania

Slovakkia
Igor Belyaev, Dr. Sc. Vähiuuringute instituut, BMC SAS, Slovakkia

Suurbritannia
David Gee, külalisteadur, Institute of Environment, Health and Societies (keskkonna, tervise ja ühiskondade instituut), Bruneli ülikool, Suurbritannia
Paula Healy, MSc., (neuroteadused), Suurbritannia
Erica Mallery-Blythe, MD, BMBS (Soton), PHIRE Medical (Physicians’ Health Initiative
for Radiation and Environment (arstide terviseinitsiatiiv kiirguse ja keskkonna teemal)), Suurbritannia
Alasdair Philips, BSc, DAgE, ühingu Powerwatch direktor, Suurbritannia
Sarah Starkey, PhD, sõltumatu neuroteaduse ja keskkonnatervise uurija, Suurbritannia
Michael Bevington, ühing Electrosensitivity UK, Suurbritannia
Eileen O’Connor, ühingute EM Radiation Research Trust ja PHIRE direktor, International EMF Alliance juhatuse liige, Suurbritannia
Nicola Kingsley, endine koolisekretär, Suurbritannia
Gabriel Millar, õpetaja, aktivist, kuue avaliku kohtumise korraldaja juhtmevaba kiirguse teemal Stroudis, Gloucestershire, Suurbritannia

Iisrael
Gadi Lissak, dr, käitumismeditsiini psühholoog, Iisrael
Yael Stein, dr, MD, Hadassah’ meditsiinikeskus, Jeruusalem, Iisrael
Iris Atzmon, MPH, autor, Iisrael

Brasiilia
Alvaro Augusto de Salles, PhD, professor, Rio Grande do Sul riiklik ülikool, Porto Alegre, Brasiilia

Kolumbia
Carlos Sosa, MD, Medellin, Colombia

Kanada
Daniel Berman, MSW, Vancouver, Washington, ühingu Wireless Education Action juhatuse liige, Kanada
Anthony B. Miller, MD, FRCP, emeriitprofessor, Dalla Lana School of Public Health, Toronto ülikool, Kanada
Heather Dawn Gingerich, MSc, International Medical Geology Association (rahvusvaheline meditsiinilise geoloogia liit) ja AAAS Science & Human Rights Coalition (teaduse ja inimõiguste koalitsioon), Kanada
Melissa Chalmers, ühingu Electromagnetic Pollution Illnesses Canada Foundation (EPIC, Elektromagnetsaaste haiguste Kanada ühing) direktor, Kanada
Janis Hoffmann, ühing Parents for Safe Schools (lapsevanemad ohutute koolide eest), Kanada
Jean Hudon, ühingu Quebec’s Coalition Against Electromagnetic Pollution (Quebeci koalitsioon elektromagnetsaaste vastu) kaasasutaja, Quebec, Kanada
Lucie Montpetit, elektroülitundlike, kroonilise väsimuse (müalgiline entsefalomüeliit) ja fibromüalgia patsientide kutsehaiguste arst, Kanada
Sharon Noble, ühingute Coalition to Stop Smart Meters (koalitsioon kaugloetavate arvestite peatamiseks) ja Citizens for Safe Technology (kodanikud ohutu tehnoloogia eest) direktor, Victoria, British Columbia, Kanada
Barbara Payne, Electromagnetic Pollution Illnesses Canada Foundation (EPIC, Kanada elektromagnetilise saaste haiguste fond) direktor, Kanada
Marcus ja Benita Schluschen, Canadians for Safe Technology (kanadalased ohutu tehnoloogia eest), British Columbia, Kanada
Pedro Gregorio, M.Eng, Kanada
Vladimir Gagachev, P.Eng., elektriinsener, Kanada
Petrina Gregson, B of Mus, MA, endine õpetaja, Clearwater, BC, Kanada
Sheila Pratt, BA, endine õpetaja, Kanada
Cathy Veris, kogukonnavahenduse koordineerija, Mississauga, Ontario, Kanada
Shelley Wright, õpetaja, Kanada

USA
David O. Carpenter, MD, Institute for Health and the Environment (tervise ja keskkonna instituut) direktor (WHOga koostööd tegev keskus). Albany ülikool, NY, USA
Scott Eberle, MD, Petaluma hooldekodu meditsiinidirektor, CA, USA
Dan O. Harper, MD, Solana Beach, CA, USA
James Huff, PhD, külalisuurija ja endine keemilise kantserogeneesi osakonna direktori abi, National Institute of Environmental Health Sciences (riiklik keskkonnatervise teaduste instituut), Research Triangle Park, North Carolina, USA
Peter F. Infante, D.D.S, Dr. P.H., F.A.C.E. USA
Toril Jelter, MD, MDI Wellness Center in Walnut Creek, CA, USA
Elizabeth Kelley, MA, endine haldusjuht, International Electromagnetic Safety Alliance (rahvusvaheline elektromagnetohutuse liit), USA
Ann Yeawon Lee, MD, USA
L. Lloyd Morgan, vanemteadur, Environmental Health Trust, USA
Ronald M. Powell, PhD, USA
Camilla Rees, MBA, ElectromagneticHealth.org, USA
Cindy Sage, MA, Sage Associates, aruannete BioInitiative Report kaastoimetaja, USA
Theodora Scarato, MSW, Environmental Health Trust, USA
Barry Castleman, ScD, keskkonnakonsultant, USA
Mary Beth Brangan, Ecological Options Network (ökoloogiliste lahenduste võrgustik), USA
Patricia Burke, HaltMAsmartmeters.org, USA
Galilee Carlisle, M.Ed., Heads Up! for Public Health’ Chehalis, WA, USA
Elizabeth Doonan, Maryland for Safe Technology, USA
Cecelia Doucette, tehnoloogiaohutuse koolitaja, USA
Lee Emerson, ühingu Lee F. Emerson & Associates Inc. president, Mill Spring, NC, USA
Arthur Firstenberg, ühingu Cellular Phone Task Force president, Santa Fe, NM. USA
Diane Hickey, National Association For Children and Safe Technology (laste ja ohutu tehnoloogia riiklik ühing) kaasasutaja, USA
Desiree Jaworski, ühingu Center for Safer Wireless (ohutuma juhtmevaba tehnoloogia keskus) tegevjuht, USA
Ellie Marks, ühingu California Brain Tumor Association (California ajukasvajate ühing) direktor, San Francisco, CA, USA
Sandi Maurer, ühingu EMF Safety Network direktor, USA
Sam Parish, kohtumeditsiiniinsener, Providence, RI, USA
Katie Singer, autor, An Electronic Silent Spring, EMRadiation Policy Institute, USA
Angela Tsiang, insener, USA
Gary Vesperman, Clean Energy Inventions, Boulder City, Nevada, USA
Dianne Wilkins, Paralegal, Maine, USA
Mary Anne Tierney, RN, MPH, Fairview, NC USA

Austraalia
Don Maisch, PhD, Australasian Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA, Australaasia-Okeaania raadiosagedusliku teadusnõukogu ühing) liige, Austraalia
Steven Weller, B.Sc., Austraalia
Karen Adler, EHS group network, Sydney, Austraalia
Linda Jones, Stop Smart Meters Australia, Victoria, Austraalia
Greg Jones, Stop Smart Meters Australia, Victoria, Austraalia
Lyn McLean, ühingu EMR Australia direktor
Sarah Benson, endine õpetaja, Austraalia
Allakirjutanud pärast konverentsi

Saksamaa
Jan Gerhard, MD, lastearst, noorte psühhiaater, Bünsdorf, Saksamaa
Dietrich Moldan, dr, Moldan Umweltanalytik, Iphofen, Saksamaa
Claus Scheingraber, Dr. Med. dent., Saksamaa elektrobioloogia töörühma esimees, Saksamaa
Sonja Tamm, Baubiologin IBN, Saksamaa
Ortwin Zais, dr, EUROPAEM e.V. (Euroopa Keskkonnameditsiini Akadeemia) tegevjuht, Saksamaa

Itaalia
Sparer Armin, Fach. Ing., Bozen, Itaalia

Madalmaad
Peter van der Vleuten, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling and Brainport
Biotech Solutions BV, Madalmaad

Šveits
Peter Schlegel, M.Sc., Esslingen, Šveits
Markus Lauener, ühingu Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein (elektromagnetkiiruse kaitse Šveitsi katuseorganisatsioon) esimees, Šveits

Argentiina
Liliana Palancio, ühingu Asociación Civil Aletheia por la vida Personería Juridica esimees, Buenos Aires, Argentiina

Kanada
Paul Héroux, PhD, epidemioloogia, biostatistika ja töötervishoiu osakonna töötervishoiu programmidirektor, McGill University Medicine, Montreal, Kanada
Martin Weatherall, ühingu WEEP Initiative kaasdirektor, Kanada

 

Lisalugemist

Viited

Akdag MZ, Dasdag S, Canturk F, Karabulut D, Caner Y and Adalier N: Does prolonged radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi devices induce DNA damage in various tissues of rats? J Chem Neuroanat 2016, doi: 10.1016/j.jchemneu.2016.01.003.

BioInitiative Working Group: BioInitiative 2012. A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and Carpenter DO (eds.). Bioinitiative, 2012. Saadaval veebis: http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/

Buchner K and Eger H: Changes of clinically important neurotransmitters under the influence of modulated RF fields—A long-term study under real-life conditions [originaaluuring on saksa keeles]. Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2011;24:44-57.

Calvente I, Pérez-Lobato R, Núñez MI, Ramos R, Guxens M, Villalba J et al. Does exposure to environmental electromagnetic fields cause cognitive and behavioral effects in 10-year-old boys? Bioelectromagnetics. 2016;37:25-36.

Council of Europe (2011). Resolution 1815 (2011): The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=17994&

Coureau G, Bouvier G, Lebailly P, Fabbro-Peray P, Gruber A, Leffondre K, et al. Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study. Occup Environ Med. 2014;71:514-522.

Dasdag S, Akdag MZ, Erdal ME, Erdal N, Ay OI, Ay ME, Yilmaz SG, Tasdelen B and Yegin K: Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue. Int J Radiat Biol. 2015;91:555-61.

Deshmukh PS, Nasare N, Megha K, Banerjee BD, Ahmed RS, Singh D, Abegaonkar MP, Tripathi AK and Mediratta PK: Cognitive impairment and neurogenotoxic effects in rats exposed to low-intensity microwave radiation. Int J Toxicol. 2015;34:284-90.

Hardell L, Carlberg M. Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. Rev Environ Health. 2013;28:97-106.

Hardell L, Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma – Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology. 2015;22:1-13.

Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession. Rev Environ Health. 2015;30:209-315.

Hensinger P. Big data: a paradigm shift in education from personal autonomy to conditioning toward excessive consumerism. Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2015;28;206-13.

Fragopoulou A, Samara A, Antonelou MH, Xanthopoulou A, Papadopoulou A, Vougas K, Koutsogiannopoulou E, Anastasiadou E, Stravopodis DJ, Tsangaris GT, et al: Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation. Electromagn Biol Med. 2012;31:250-74.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 102. Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. International Agency for Research on Cancer: Lyon, France, 2013. Saadaval veebis: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf .

ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). International commission on non-ionizing radiation protection. Health Phys. 1998;74(4):494-522.

Markovà E, Malmgren LO and Belyaev IY: Microwaves from mobile phones inhibit 53BP1 focus formation in human stem cells more strongly than in differentiated cells: Possible mechanistic link to cancer risk. Environ Health Perspect. 2010;118:394-9.

Megha K, Deshmukh PS, Banerjee BD, Tripathi AK, Ahmed R, Abegaonkar MP. Low intensity microwave radiation induced oxidative stress, inflammatory response and DNA damage in rat brain. Neurotoxicology. 2015;51:158-65.

Nittby H, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson BR and Salford LG: Increased blood-brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone. Pathophysiology. 2009;16:103-12.

OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing. Saadaval veebis: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en .

Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. The effects of electromagnetic field on the endocrine system in children and adolescents. Pediatr Endocrinol Rev. 2015;13(2):531-45.

Spitzer M. Information technology in education: Risks and side effects. Trends in Neuroscience and Education 2014;3:81-5.

Wyde M, Cesta M, Blystone C, Elmore S, Foster P, Hooth M, Kissling G, Malarkey D, Sills R, Stout M, et al: Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures). Draft 5-19-2016. US National Toxicology Program (NTP), 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1101/055699 . Saadaval veebis: http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf

Yakymenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med. 2016;35:186-202.

* * *

Allikas: http://www.zonein.ca/videos-info-Reykjavik.html

Pöördumine inglise keeles: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf

Vaata ka esinejate ettekandeid (inglise keeles): https://www.youtube.com/channel/UChL3NkQ9DSp3aEzqeHFlV9w

Märksõnad

Seonduvad postitused


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36