5G peatamine levib üle maailma

26. sept. 2020

Kasvav teadlikkus 4G- ja 5G-kiirguse tervisemõjude osas toob kaasa poliitilisi samme üle maailma. Linnad võtavad vastu otsuseid ja nõudmisi uuringute läbiviimiseks enne uue tehnoloogia paigaldamist, pea igas riigis on pead tõstnud 5G-vastased liikumised ja aina rohkem ametnikke võtab sel teemal sõna.

Selle postitusega aitame sul silma peal hoida, kuidas kulgeb maailmas 5G peatamine.

Austraalia

2020. aasta märtsis võttis Byron Shire’i omavalitsus vastu 5G moratooriumi.

Byron LGA NSW.png
By self – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1805287

Austria

2019. aastal andis Austria parlament korralduse viia läbi uuring 5G tervisemõjude kohta. Uuring avaldati 2020. aasta märtsis, kuid konsensusele ei jõutud.

Mõned väljavõtted uuringust:
“Vastavalt uuringule on siiski suur hulk hüpoteese mobiilside riski kohta üldiselt. Elektromagnetväljad kuulutati tunnustatud komisjoni poolt 2011. aastal võimalikuks kantserogeeniks.
Mis puudutab hüpoteese 5G riski kohta, siis mõjud nahale, silmadele ja väikestele elunditele näivad olevat võimalikud.”
“On ka nenditud, et on endiselt suured lüngad teadmistes ja segadust nendes küsimustes ning seetõttu on vaja rohkem uuringuid, eriti 5G osas.”
“Vastavalt uuringule näitab arutelu 5G kohta üksmeelt üldise vajaduse kohta võtta ennetavaid meetmeid ja parandada riskikommunikatsiooni.”

(pressiteade: “5G study on health risks indicates a lack of consensus on risk assessment and further research needs”)

Belgia

Belgia telekomifirma Proximus peatas 5G-võrgu paigaldamise linnas nimega Ottignies-Louvain-la-Neuve, et linnavalitsus saaks uurida kodanike tervisemuresid seoses 5Gga. (allikas)

Varem oli teatanud Brüssel, et peatab kiirgusega seotud mure tõttu 5G rakendamise. “Ma ei saa tervitada sellist tehnoloogiat, kui kiirgusstandardeid, mis peavad kodanikke kaitsma, ei arvestata, olgu 5G või mitte,” ütles Brüsseli regiooni keskkonnaminister Céline Fremault. “Brüsseli inimesed ei ole katsejänesed, kelle tervist ma saan kasumi eest müüa. Me ei saa jätta mitte mingeid küsitavusi.” (allikas)

Location of Belgium (dark green) – in Europe (green & dark grey) – in the European Union (green)

Bermuda

Bermuda kehtestas 5G-le ajutise moratooriumi, kuni saabuvad uuringutulemused 5G kohta ja võetakse lõplik seisukoht. Kohalik võimuesindaja kinnitab, et avalikkusel on võimalik anda oma panus, enne kui tehakse lõplik otsus.

Minister Roban sõnas intervjuus, et on vägagi teadlik, et 5Gst on kogukonnas palju juttu olnud ning et 5G kasutuselevõtt ja info, mida 5G kohta teatakse, on üle maailma tekitanud väga palju muret. Ta annab teada, et avalikkusel avaneb võimalus 5G kasutuselevõtu teemal oma sõna sekka öelda, kutsudes üles igat elanikku, kes on sellepärast mures, osa võtma arutelust, kuni kohalik valitsus “liigub sellel teemal mõistliku ja selgelt läbimõeldud otsuse suunas”.

Bulgaaria

Bulgaaria linna Balchik linnavalitsus kehtestas 1-aastase keelu 5G rajatiste ehitamisele petitsiooni tõttu, millele allakirjutanud 183 inimest sedastavad, et nad ei soovi 5G võrku terviseriskide tõttu. Petitsiooniga nõutakse uuringuid, mis tuleb läbi viia enne 5G paigaldamist, ning selgitust, milliseid hüvesid toob 5G kaasa inimestele ja majandusele, kuna sel teemal on väga palju segadust. (allikas)

https://en.wikipedia.org/wiki/Balchik

Holland

2. septembril 2020 avaldas Hollandi Tervisenõukogu aruande “5G And Health“, kus sedastatakse, et “ei saa välistada, et vähkkasvajate esinemine, vähenenud meeste viljakus, negatiivsed mõjud rasedusele ja sünnidefektid võiks olla seotud elektromagnetväljade mõjuga”. Komisjon ei soovita kasutusele võtta 26 GHz sagedusriba, kuna selle võimalikke riske tervisele ei ole uuritud. Seevastu soovitab komisjon võtta ettevaatlik lähenemine ja hoida kokkupuude kiirgusega nii madal kui mõistlikult saavutatav, kuna ei saa välistada, et kokkupuutel kiirgusega, mis jääb viimastest ICNIRPi soovitustest madalamale tasemele, on potentsiaal mõjutada tervist.

2019. aastal aprillis avaldas Hollandi esindajatekoda muret uue 5G-võrgu kiirguse terivseriskide pärast. Poliitilised parteid soovivad kiiremas korras teada, millised on 5G-ga seotud ohud, enne kui 5G paigaldatakse suures ulatuses. (uudis)

*

Horvaatia

Hvari linn Horvaatias peatas 5G tehnoloogia kasutuselevõtu, kuni sõltumatud uuringud on tõestanud, et sellel tehnoloogial pole negatiivset mõju inimestele ja keskkonnale. Linnavolikogu moodustas töörühma, kes uurib võimaliku põhjusliku seose olemasolu kõigi kiirgusallikate ja vähktõve vahel.

Hvari linna tehtud otsuses võeti arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni korraldatud uuringu tulemusi, tõsiasja, et Brüsseli pealinna piirkonna keskkonnaminister Céeleline Fremault blokeeris piirkonnas 5G kasutuselevõtu, kuni on tõestatud, kuidas see tehnoloogia mõjutab inimeste tervist ja keskkonda, Euroopa Parlamendi resolutsiooni elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemide kohta, Euroopa keskkonnatervise tegevuskava ja Euroopa Nõukogu resolutsiooni elektromagnetväljade võimalike ohtude ja nende mõju kohta keskkonnale. (allikas)

Hvarile järgnes linn Biograd, mille linnavolikogu otsustas keelata 5G rakendamise, kuni sõltumatud teadusuuringud tõestavad, et see tehnoloogia ei ole kahjulik tervisele ega keskkonnale. (allikas)

Location of Croatia (dark green) – in Europe (green & dark grey) – in the European Union (green)

Iirimaa

Iirimaa 26 maakonnast on 6 otsustanud 5G peatada: Clare, Roscommon, Leitrim, Wicklow, County Laois ja Sligo.

Clare’i esindaja: “36 riigi 180 teadlase ja arsti hiljutise Euroopa Liidule esitatud pöördumise valguses, milles hoiatati 5G ohu eest, kuna 5G toob kaasa elektromagnetkiirgusega tahtmatu kokkupuute massiivse suurenemise, täidab Clare’i maakonnanõukogu oma kohustust kaitsta keskkonda ja avalikkust kahjude eest ning on vastu 5G paigaldamisele maakonnas.” Samuti keelati 5G paigaldamiseks litsentside andmine ning tehti kommunikatsiooniministrile ülesandeks kokku kutsuda töörühm, et välja selgitada 5G kiirgusmõjud keskkonnale ja inimese tervisele, “kuna praegused teaduslikud teadmised on küsitavad”.

Wicklow’ esindaja: “Wicklow’ maakonna nõukogul on sotsiaalne kohustus teenida, informeerida ja kaitsta avalikkust ja keskkonda kokkupuute eest kahjuteguritega, seetõttu on see vastu reguleerimata 5G paigaldamisele Wicklow’ maakonnas, tuginedes ettevaatuspõhimõttele.”

Laoisi esindaja: “Meil kui volikogul ja avalikel esindajatel on moraalne ja eetiline kohustus kaitsta kõigi meie kodanike tervist ja heaolu.” “Sellel, miks kindlustusfirmad ei kindlusta 5G osas, on põhjus ja seda tuleb põhjalikumalt uurida sõltumatu firma poolt, kellel pole finantsilise kasu eesmärki.” (allikas)

Iirimaal on tehtud ka väga suur hulk Facebooki lehti ja online-petitsioone, nt Wireless technologies awareness Kinvara, #Stop 5G Ireland, Stop 5G Monaghan – Ireland, Stop5GConnacht&Leinster, Stop 5G Cavan – Fermanagh, Stop 5G Roscommon, Stop 5G Waterford,  Stop 5G Kinsale & Surrounding Villages, Stop 5G Dublin, Stop 5G Donegal Public Group, Stop 5G Dingle, 5G awareness Dungarvan and An Rinn, Stop 5G Wexford,  5G Awareness Ireland, No5GNI.

Map of Ireland in Europe.svg

Itaalia

600 omavalitsust on peatanud 5G, 393 ametiühingut on võtnud vastu korralduse 5G peatamiseks ja 3 piirkonnas on esitatud ettepanek rakendada ettevaatuspõhimõtet.

Täieliku nimekirja leiad siit: https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497

Mõned näited ja põhjendused: Civitavecchia peatab 5G paigaldamise terviseriski tõttu (uudis), samuti Scanzano (kus elektroülitundlikud on vabastatud haigekassamaksudest), mille linnapea viitas ettevaatuspõhimõttele ja vajadusele kaitsta elektrotundlikke (telesaade, uudis 1, uudis 2). Firenzes võeti vastu eelnõu tervise kaitseks peaaegu ühehäälselt, tõdemusega, et 5G kahjustab inimese keha, sh DNAd, ning et kohaldada tuleb ettevaatuspõhimõtet. Samuti avaldati kahtlust üleilmselt valdkonda reguleerivate asutuste osas (nt ICNIRP), kuna selle seisukoht läheb täiesti lahku avaldatud uuringutega tõendatust (uudis, blogi).

Rocca di Papa omavalitsus kehtestas 5G-le moratooriumi, tuginedes ettevaatusele: “Me ei luba tehnoloogiaid, mis võivad veelgi halvendada inimeste tervist” (uudis).

Rooma 12. munitsipaal hääletas 5G vastu, nõudes Rooma linnapealt 5G katsetuste lõpetamist ning et elektromagnetkiirguse piirväärtusi ei tõstetaks, millega välditakse mini-mikrolainesaatjate paigaldamist elumajade, koolide, päevakeskuste, meelelahutusasutuste, tänavalampide külge ja mujalegi. Kantsler Massimiliano Quaresima, kes on eelnõu “5G tehnolooga eksperimentaalse käivitamise vastu Municipio XII-s” taga, jäi tulemusega rahule: “Võitlus elektromagnetsaaste vastu on üks meie olulistest eesmärkidest. Ma toetan tehnoloogilist arengut, kuid mitte 5G tehnoloogiaga eksperimenteerimist, kus kindlad teaduslikud andmed tervisemõjude kohta on puudu. Tuleb rakendada ettevaatuspõhimõtet, mida on nõudnud Euroopa Liit.” (uudis)

Kreeka

Kalamata linnavolikogu otsustas mitte jätkata 5G pilootprojektiga.

  • “Kalamata linn otsustas mitte uuendada lepingut telekommunikatsioonifirmaga – lepingut, mis oli algselt allkirjastatud 5G pilootprogrammi arendamiseks. See on Kalamata inimeste 6-kuulise jõupingutuse tulemus, kes soovisid 5G rakendamise lõpetamist nende linnas.” (uudis)
Kalamata is located in Greece

Küpros

Larnaca piirkonna küla Ormideia on nüüd ametlikult 5G-vaba ala, pärast seda, kui kohalik omavalitsus otsustas ühehäälselt seista vastu uute 5G-antennide paigaldamisele. “Tuginedes uuringutele ja saadud andmetele, selgub, et uue põlvkonna mobiilsidevõrgud tekitavad tugevat kiirgust, millel on potentsiaalaselt pikaajalised ja kahjulikud mõjud kodanike tervisele”, on kirjas volikogu 5G-antennide vastases otsuses. (allikas)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ormideia

Küprosel toimuvad 5G vastu suured protestid. Küprose roheliste partei juht on seisukohal, et avalik tervis peab olema riigi prioriteet. “Riik peab lõpetama mobiilifirmade nonsensi, telekomifirmade huvi peab olema asetatud teisele kohale avaliku tervise järel.” Roheliste partei on andnud parlamendis sisse neli eelnõud mobiilimastide kohta, kuid teised parteid keelduvad sel teemal hääletamast. Rohelised nõuavad mobiilimastide, TV- ja raadiojaamade ning radari piirnormide alandamist. (uudis)

Küprose meedikute ühendus ja Küprose keskkonna ja laste tervise komisjon esitas 2019. aasta septembris Küprose parlamendi komisjonidele oma seisukoha elektromagnetväljade, sh 5G paigaldamise osas Küprosel, milles nõutakse kiirgusega kokkupuute vähendamist seadusega, kus peab olema sätestatud 5G-vabade kaitsetsoonide rajamine koolide, mänguväljakute ja haiglate jaoks ning keeld kasutada juhtmevaba internetti ja juhtmevabu seadmeid, nt tahvelarvuteid ja mobiiltelefone lasteaedades ja koolides vähemalt kuni 15. eluaastani.

Malta

2019. aastal ilmus kohalikus ajalehes 5G kohta uudis: “On vaja teha ohutusteste”.

Nigeeria

Seoses aina suureneva murega 5G-võrgu tervisemõjude pärast teatas Nigeeria valitsus, et ei ole välja andnud mingeid lubasid 5G paigaldamiseks riigis. Nigeeria kommunikatsiooni- ja digimajanduse minister Dr Isa Ali Ibrahim kinnitas, et valitsus võtab mis tahes tehnoloogia paigaldamist planeerides alati arvesse avalikkuse heaolu, tervist ja turvalisust ning seetõttu “meie tehnoloogilise arengu ihalus ei tule kunagi meie kodanike tervise ja heaolu arvelt”. (Loe pikemalt)

Nigeria (orthographic projection).svg

Paapua Uus-Guinea

Info- ja sidetehnoloogia minister Timothy Masiu peatas 5G katsetused, kuni ministeerium viib läbi põhjalikud 5G-tehnoloogia uuringud. Minister tegi sellise otsuse pärast seda, kui talle anti põhjalik ülevaade 5G-ga kaasnevast. Tema sõnul kinnitavad telekomitööstuse eksperdid, et 5G toob kaasa kõrge kiirgusfooni, sest antennid palgaldatakse väga tihedalt, sealhulgas ka hoonetele ja tänavavalgustitele ning et see kiirgus võib kahjustada kõike elavat. (allikas)

Location of Papua New Guinea (green)

Pakistan

4/5/2021: Sindhi ülemkohus (SHC) nõuab Pakistani telekommunikatsooniametilt vastust petitsioonis 5G mobiilitehnoloogia kasutuselevõtu vastu esitatud väidetele, et 5G mobiilsidesagedustel võib olla negatiivne mõju tervisele ning see mõjutab ka ökosüsteemi. Petitsioonis tõdetakse, et ka 4G tehnoloogia kujutab endast terviseriske, kuid on vähem ohtlik kui selle järeltulija. (artikkel)

Prantsusmaa

Linn Nantes kehtestas 5G-le moratooriumi.

Prantsusmaa linn Lille võttis vastu moratooriumi 5G paigaldamisele: linnapea Martine Aubry väljendab kahtlusi 5G tervise- ja keskkonnamõjude osas. (artikkel)


Korsika assamblee kehtestas 5G-le oma territooriumil moratooriumi. Riiklik tervisekaitseagentuur (ANSES) on hetkel läbi viimas 5G mõju-uuringut ning Korsika ametnikud tahavad enne otsustamist tulemused ära oodata. (allikas)

Location of Corsica within France

Esialgse ANSESe uuringuga saab tutvuda siin: Health Effects of 5G (Interim) 

Üle 60 Prantsusmaa linnapea ja rahvaesindaja nõuavad 5G-le moratooriumi kehtestamist. Petitsioon on adresseeritud peaminister Jean Castex’le. Allakirjutanud viitavad juhtmevaba kiirgusega kokkupuute suurenemisele ning vajadusele hinnata keskkonnamõjusid enne 5G rakendamist. (Link)


Varasem uudis: mitmed linnapead Prantsusmaal on 5G vastu selle võimalike keskkonnamõjude tõttu. (allikas) Nende seas on näiteks Grenoble’i linnapea Eric Piolle, kes teatas, et keelab 5G väljaehitamise:

Mobiilifirmad on esitanud hagi Grenoble’i linna vastu, kuna me blokeerime (salaja alustatud) antennide paigaldustöid. Ma palun jätkuvalt moratooriumi: tervisemõjude osas pole mingit selgust ja ma olen skeptiline meie elu totaalse digitaliseerimise suhtes.“

“Me ei peaks jooksma kaasa uue tehnoloogiaga ainult selle tehnoloogia pärast. Me peame tegema pausi ja uurima mõju, mida 5G avaldab keskkonnale.”

Ka Toursi linnapea Emmanuel Denis soovib 5G-le moratooriumi kehtestamist, kuna 5G on äärmiselt energiakulukas ja tõstatab küsimusi riigi strateegilise autonoomia kohta: “moratooriumi kehtestamine 5G kasutuselevõtule Prantsusmaal tundub mulle hädavajalik. Sellise tehnolooga puhul, millel on märkimisväärne mõju infrastruktuurile, on oluline esitada küsimus nii tervisliku kui ka ökoloogilise mõju kohta. (allikas)

EU-France (orthographic projection).svg

Saksamaa

Linna Bad Wiessee nõukogu otsustas ühehäälselt mitte lubada 5G paigaldamist omavalitsuse territooriumil. (uudis)

Saksamaa riiklik kiirguskaitseamet soovitab 5G-ga laieneda ettevaatlikult ning jätkab uute kasutuselevõetavate sagedusvahemike mõju uurimist. (link)

EU-France (orthographic projection).svg


Sloveenia

Sloveenia peatas 5G paigaldamise, et anda ametivõimudele aega uue tehnoloogia tervisemõjude uurimiseks. Riigihalduse ministri Rudi Medvedi kirjast selgub, et algatatakse arutelu võimalike terviseriskide üle. “Sloveenia Sidevõrkude ja Sideteenuste Ametile (AKOS) on antud korraldus peatada 5G sagedusspektri määramine. Sloveenia 5G moratooriumi toetab riigihalduse minister Rudi Medved, kes kuulub väheuuritud raadiosageduste bioloogiliste mõjude meditsiiniteaduslikku töörühma. Medved on otsustanud 5G suhtes rakendada ettevaatuspõhimõtet:

„Olen teadlik, et me ei pruugi leida ühest vastust, sest see puudub ülemaailmselt. 5G tehnoloogiat ei ole piisavalt praktikas kasutatud, et uuringud võiksid anda tulemusi, mille abil saaksime kindlalt väita, et 5G on täiesti kahjutu.”

Loe pikemalt siit ja siit.


Suurbritannia

Järgmised linnavolikogud on vastu võtnud eelnõud peatada 5G, kuni on tõestatud selle ohutus: Devonshire, Shepton Mallet, Frome, Totnes, Wells, Glastonbury Trafford ja Lampeter, lisaks West Monktoni vald.

Väljavõte Wellsi linnavolikogu protokollist: “Volikogul on vastutus kaitsta avalikkust ja keskkonda kahjulike teguritega kokkupuute eest, olgugi et see on praeguses teaduslike teadmiste seisus ennustamatu, ning seetõttu on vastu 5G paigaldamisele Wellsi linna piires – tuginedes ettevaatuspõhimõttele – kuni täiendava info selgumiseni.”

Shepton Malleti volikogu keelab 5G paigaldamise, kuni “valitsus suudab tõestada, et see on ohutu”. (uudis)

Lampeteri ilnnavolikogu nõustus piiri tõmbama ja keeldub toetamast 5G tehnoloogia paigaldamist, jäädes ootama teaduslikke uuringuid mis tahes kahjulike mõjude kohta. (uudis)

West Monktoni vallavalitsus otsustas rakendada 5G paigaldamisel ettevaatuspõhimõtet: “Olgugi et vallavalitsused ei saa peatada 5G taristu tulekut kogukondadesse, saadab see välja selge signaali keskvalitsusele, et sellega on probleem, loob kohalikku teadlikkust läbi meediakajastuse, aitab teistel nõukogudel eeskuju järgida.” “Palun, 5G-vastased, helistage oma kohalikele vallaametnikele ja paluge võimalust rääkida 5Gst, see on tavaliselt 5 minutit, mainige, et ettevaatuspõhimõtet kohaldatakse nüüd Glastonburys, Frome’is, Shepton Malletis, Wellingtonis, West Monktonis, Totnesis ja Kingsbridge’is.” (link)

Devonshire’i ametnikud keelavad uue suure kiirusega võrgu rajatised, pärast seda, kui 5G-vastased nõuavad selle tervisemõjude edasist uurimist. (uudis)

Frome’i linn võttis vastu otsuse rakendada ettevaatuspõhimõtet: “Volikogu liikmed nõustusid järgmise soovitusega: Frome’i linnavolikogul on moraalne vastutus kaitsta avalikku tervist ja kohalikku keskkonda. Kuni tekib rohkem sõltumatut teaduslikku konsensust, et 5G juhtmevaba kiirgus on kahjutu inimestele ja keskkonnale, rakendab Frome’i linnavolikogu ettevaatuspõhimõtet ega toeta 5G paigaldamist. Linnavolikogu esimees Rich Ackroyd ütles: “Frome’i linnavolikogu ei ole selgelt selles seisundis, et keelata või lubada 5G-ga jätkata meie linnas. Olgugi et meie ametlik seisukoht ei toeta paigaldamist, see ei tähenda, et Frome’i linnavolikogu on 5G vastu, lihtsalt me oleme ettevaatlikud, kuni meil on kättesaadav rohkem teavet.”” (Artikkel: Frome võib olla teine linn Somersetis, kes on vastu 5G paigaldamisele mure tõttu tervisemõjude pärast.)

Totnes’i linnavolikogu võtab vastu 5G moratooriumi. Olgugi et Totnes’i linnavolikogul ei ole võimu peatada uute mastide kerkimist, ütlesid volikogu liikmed, et nende moratoorium edastab sõnumit, et nad ei soovi seda tehnologiat oma linna, kuni tekib tõendeid, et see on ohutu. (artikkel)

Glastonbury linnavolikogu liikmed on vastu 5. generatsiooni (5G) tehnoloogia rakendamisele Glastonburys, kuni on saadud rohkem infot selle tervisemõjude kohta elanikele. “Volikogul on sotsiaalne kohustus kaitsta avalikkust ja keskkonda, olgugi et see on praeguses teaduslike teadmiste seisus ennustamatu, ning seetõttu on vastu 5G paigaldamisele Glastonbury vallas – tuginedes ettevaatuspõhimõttele – kuni äsja kokkutulnud 5G nõuandev komisjon (töörühm) avaldab täiendavat infot.” (uudis).

Great Britain (orthographic projection).svg

Šveits

Šveitsis on raadiosagedusliku kiirguse piirnormid palju rangemad ICNIRPi suunistest (mille alusel on kehtestatud Eestis kehtivad normid). Olgugi et riigis on väga tugev surve 5G rakendamiseks, lükkas Šveitsi parlament tagasi eelnõu piirnormide leevendamiseks, pärast seda kui nad olid kokku kutsunud eksperdid, et need koostaksid teemakohase raporti (raportiga saab tutvuda siin: Report “Mobile Radio and Radiation” by the working group on Mobile Radio and Radiation). Reutersi kajastus: “Swiss maintain 5G emission standards amid safety concerns”.

  • “5G kiirguse võimalike tervisemõjude pärast on Šveitsis lõkkele löönud mured, kus üle poole inimestest kardavad, et mobiiliantennide kiirgus võib olla ohtlik, nagu avaldati valitsuse raportis eelmisel aastal.”

2019. aastal hääletasid kantonid Jura, Kriens ja Neuchatel 5G paigaldamise peatamise poolt, kuni on tõestatud selle tehnoloogia ohutus. Jura keskkonnaminister David Eray usub, et seoses 5G mõjudega tervisele on tark mõte 5G paigaldamist edasi lükata ja kohaldada ettevaatuspõhimõtet. (uudis). Ka Vaud kanton on sellise otsuse vastu võtnud, kuid seal on selle otsuse järgimisega tõrkeid. 2020. aasta veebruaris kehtestas Genfi kanton 3-aastase moratooriumi 4G+-le (s.o nn esimese laine 5G sagedusel 3,5 GHz) ja 5G-le.

Šveitsis on toimunud ka suured meeleavaldused 5G vastu, loe nt Health fears prompt Swiss 5G revolt, Opponents of 5G start campaign to force nationwide vote, Several thousand protest against 5G in Swiss capital.

Šveitsi valitsuskabinet teatas, et on määranud föderaalse keskkonnaameti mõõtma mitteioniseeriva kiirguse taset, hindama selle riske ja regulaarselt teavitama avalikkust oma leidudest.

Location of Switzerland (green) in Europe (green and dark grey)

Tšiili

135 Tšiili arsti saatsid “selle teema suure avaliku tähtsuse tõttu” avaliku kirja tervishoiuministrile, milles kutsutakse üles 5G paigaldamist peatama.

Ukraina

Vastuseks petitsioonile, millega nõuti 5G keelamist Ukrainas ja mis kogus rohkem kui 25.000 toetushäält, nõudis Ukraina president Volodymyr Zelensky 5G mobiilsidetehnoloogia keelamist Ukrainas ning elanike informeerimist 4G ja 5G mobiilsidetehnoloogiate mõju kohta inimtervisele. (uudis)

Europe-Ukraine (и не контролируемые).png

USA

Eastoni (Connecticut) linnavolikogu keelas ühehäälselt 5G, “kuni uuringud ja testimine näitavad, et see on ohutu inimestele ja keskkonnale”. “Ameerika Lastearstide Akadeemia ja sajad meditsiini- ja teaduseksperdid on soovitanud föderaalsel sidekomisjonil testida 5G tehnoloogia pikaajalist ohutust. Easton on esimene linn Connecticutis, kes keelab 5G.” (uudis)

Farragut (Tennessee) võttis vastu otsuse, millega nõutakse osariigi valitsuselt ja keskvalitsuselt 5G peatamist, kuni FCC viib läbi uuringu selle tehnoloogia võimalike terviseriskide kohta. (otsus, uudis)

Sandy Springs andis välja korralduse peatada tööd 5G mastidega. (uudis)

Keene’i (New Hampshire) volikogu keelas ajutiselt 5G. (uudis)

Farragut (Tennessee) peatas 5G paigaldamise. (otsus)

Santa Barbara (California) peatas 5G. (uudis)

Washington DC võttis vastu resolutsiooni 5G tehnoloogia vastu, kuna puuduvad uuringud, mis tõestaks selle ohutust (otsus). Otsuses nenditakse, et 5G tehnoloogia on tõstatanud küsimuse 5G tervisemõjude kohta ning paljud uuringud on seostanud kokkupuute madala võimsusega juhtmevaba raadiosagedusliku kiirgusega väga paljude negatiivsete bioloogiliste mõjudega, sh DNA ühe- ja kaheahelalised katked, oksüdatiivne kahjustus, raku ainevahetuse häirumine, vere-aju barjääri läbilaskvuse suurenemine, melatoniini vähenemine ja stressiproteiinide teke. “See nimekiri õigustab kindlasti täiendavate uuringute tegemist, enne kui piirkonna elanikud pannakse riski alla.”
“5G tehnoloogia terviseohtude üle on intensiivselt arutatud /…/. Kuid ei tundu olevat ühtegi laialt aktsepteeritud teaduslikku uuringut, mis tõestaks kas üht- või teistpidi, kas väikeste antennide paigaldised, mis tekitavad väga kõrgeid või “millimeeterlainete” sagedusi üle 24 GHz, võivad avaldada negatiivset mõju, kuigi 2011. aastal klassifitseeris Maailma Terviseorganisatsioon raadiosagedusliku kiirguse võimalikuks 2B-kantserogeeniks. Veelgi enam – ainsana kohalduvad FCC standardid raadiosagedusliku kiirguse kohta kehtestati 1996. aastal ning need ei võtnud arvesse praeguse aja juhtmevabade seadmete, näiteks väikeste antennide, mis paiknevad elamute lähedal, kasutamist
. Üksnes kooskõla FCC aegunud standarditega ei taga ohutust. “Üleilmse 5G võidujooksu võitmise” asemel peab ANC
[ADVISORY NEIGHBORHOOD COMMISSION] 3/4G elanike tervise ja heaolu kaitset piirkonna kõrgeimaks prioriteediks /…/. Selle asemel, et uisapäisa kihutada väikeste antennide paigaldisi lubama ilma mis tahes usaldusväärse aluseta, mis tõestaks, et need on ohutud, peaks Ringkond olema vastu sellele föderaalsele kohustusele, kuni teaduslikud andmed näitavad, et sellel ei ole tõsiseid negatiivseid tagajärgi Ringkonna elanikele. Me ei peaks vabatahtlikult osalema selles kogu rahvastikku hõlmavas eksperimendis, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed.

Piirangud seoses 5G antennidega on kehtestanud Petaluma (California), Fairfax ja Mill Valley (California), San Diego maakond, Mason (Ohio). Baton Rouge (Louisiana) peatas 5G väikeste antennide paigaldamise pärast elanikelt laekunud kaebusi (uudis).

* Täienev nimekiri USA linnadest, kes piiravad 4/5G antennide paigaldamist: USA Cities on 5G Small Cells Action.

New Hampshire võttis vastu otsuse komisjoni kokkukutsumiseks, kes hakkab uurima 5G tehnoloogia keskkonna- ja tervisemõjusid. Otsuses küsitakse, miks ignoreerib kiirgusnorme reguleeriv asutus FCC tuhandeid eelretsenseeritud uuringuid, sealhulgas hiljuti avaldatud USA Toksikoloogia Programmi 16 aastat väldanud 30 miljoni dollarilist uuringut, mis näitavad statistiliselt olulisi DNA-kahjustust, aju- ja südamekasvajaid, viljatust ja nii paljusid muid vaevusi? Ja miks põhinevad juhtmevabale kiirgusele kehtestatud normid ainult soojuslikul mõjul naha temperatuurile ega võta arvesse juhtmevaba kiirguse mittesoojuslikke, bioloogilisi mõjusid? Ja miks soovitavad mobiilitootjad hoida mobiili kehast vähemat 5 mm kaugusel? Ja miks on rohkem kui 200 maailma juhtivat teadlast allkirjastanud pöördumise WHOle ja ÜROle, et need kaitseks inimeste tervist juhtmevaba kiirguse eest, kuid midagi pole ette võetud?(otsus)

Louisiana võttis vastu otsuse läbi viia uuring 5G tehnoloogia mõjude kohta nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.

Hawaii maakonna planeerimisnõukogu võttis vastu otsuse 5G peatamiseks. (dokument)

Map of Hawaii highlighting Hawaii (island).svg

Venemaa

Venemaa kaitseminister keeldus väljastamast 5G sageduslube. (uudis)

Mitmel pool maailmas käib ka allkirjade kogumine 5G vastu:

See nimekiri kindlasti ei ole täielik.

Allikas: https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/

Märksõnad

Seonduvad postitused