Tšiili arstid nõuavad 5G paigaldamise peatamist, kuni on kindel, et see ei kujuta ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale

27. nov. 2020

135 Tšiili arsti on saatnud “selle teema suure avaliku tähtsuse tõttu” avaliku kirja tervishoiuministrile, milles kutsutakse üles 5G paigaldamist peatama:

“Meie, allakirjutanud Tšiili arstid, liitume üle maailma tuhandete arstide, teadlaste ja tervishoiuteenuse pakkujatega, kes on hiljuti ja viimaste aastate jooksul esitanud rohkem kui 50 rahvusvahelist pöördumist (lisa nr 1) erinevatele organisatsioonidele nagu ÜRO, EL, FCC, et võetaks kiireloomulisi meetmeid rahvatervise kaitseks 5G tehnoloogia rakendamise peatamiseks.” Seetõttu nõutakse ettevaatuspõhimõttele tuginedes 5G-tehnoloogia kasutuselevõtule moratooriumi kehtestamist, “kuni on kindel, et see ei kujuta ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale. “Arvestagem, et sõltumatute teadlaste poolt ei ole läbi viidud uuringut, mis näiteks 5G tehnoloogia ohutust pikas perspektiivis.

Mitteioniseeriva elektromagnetkiirguse, nagu on ka 5G tehnoloogia, bioloogilist mõju on sõltumatud tööstusteadlased põhjalikult uurinud ja tuhanded uuringud näitavad usaldusväärselt negatiivset bioloogilist mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full

Pöördumises tuuakse välja, et Tšiilis pole valitsus ja tema ametkonnad 5G-tehnoloogia kasutuselevõtu kohta ühtegi uuringut läbi viinud. Allakirjutanud rõhutavad, et nad ei ole teaduse ja uute tehnoloogiate vastu, kuid neid teeb murelikuks see, et ei arvestata tervisega esmatähtsana! Tehnoloogia peab olema inimeste teenistuses ja mitte vastupidi. Suur osa mikrolainesagedustega seotud kahjustustest tuleneb mittesoojuslikest (bioloogilistest) mõjudest, mis tekivad isegi tunduvalt allpool piirnormide taset, mida peetakse ohutuks.

“Teaduslikud tõendid on olnud aastakümneid selged ja tänu sellele on meil võimalus täna oma suunda muuta.”

Allakirjutanud heidavad ka ette, et kohalik telekommunikatsiooniamet ei ole taganud, et sideseadmetel oleks tarbijaid võimalikest riskidest teavitav silt, sest paljud mainekad teadlased on tõestanud, et kiirgus ja elektromagnetväljad põhjustavad oksüdatiivset stressi, DNA kahjustusi ja rakusurma sagenemist ning nendest mehhanismidest tulenevad bioloogilised tagajärjed.

Seetõttu soovitakse kõigi Tšiilis elavate inimeste tervisekahjustuste vältimiseks:

1) kehtestada moratoorium praegusele 5G tehnoloogia käivitamise protsessile, kuni on olemas teaduslik (sõltumatu) kindlus selle terviseohutuse kohta;

2) kutsuda kokku ministeeriumidevaheline ekspertide komisjon (peamiselt tervisevaldkonna spetsialistidest), et majanduslikest ja poliitilistest rühmitustest sõltumatult analüüsida teaduslikke tõendeid avalikkuse kokkupuute kohta mitteioniseeriva raadiosagedusliku elektromagnetkiirgusega ning hinnata teaduslikust vaatenurgast riske, mida 5G tehnoloogia kasutuselevõtt kaasa võib tuua.

Originaal: https://uxtr.org/wp-content/uploads/2020/10/Carta_Abierta_Dr.Enrique_Paris_UXTR_VersionFinal.pdf

Märksõnad

Seonduvad postitused