Sloveenia peatas 5G paigaldamise, et uurida selle tervisemõju ja ohutust

11. juuli 2020

Kas tead, et enam kui 180-s Itaalia linnas on vastu võetud otsused 5G peatamiseks ning mitmed USA linnad on vastu võtnud määrused, piiramaks 5G-d mõnedes piirkondades ja omavalitsustes? Üle maailma pidurdavad või peatavad linnavalitsused 5G kasutuselevõttu, kuna uuringud näitavad juhtmeta kiirguse kahjulikkust.

Nendele on lisandunud Sloveenia, kes peatas 5G paigaldamise, et anda ametivõimudele aega uue tehnoloogia tervisemõjude uurimiseks. Riigihalduse ministri Rudi Medvedi kirjast selgub, et algatatakse arutelu võimalike terviseriskide üle.

Veebisaidilt Oasisana saab lugeda järgnevat:

“Sloveenia Sidevõrkude ja Sideteenuste Ametile (AKOS) on antud korraldus peatada 5G sagedusspektri määramine. Sloveenia 5G moratooriumi toetab riigihalduse minister Rudi Medved, kes kuulub väheuuritud raadiosageduste bioloogiliste mõjude meditsiiniteaduslikku töörühma. Medved on otsustanud 5G suhtes rakendada ettevaatuspõhimõtet:

„Olen teadlik, et me ei pruugi leida ühest vastust, sest see puudub ülemaailmselt. 5G tehnoloogiat ei ole piisavalt praktikas kasutatud,
et uuringud võiksid anda tulemusi, mille abil saaksime kindlalt väita,
et 5G on täiesti kahjutu.”

Medved tegi kõnealuse otsuse pärast Riigihalduse ministeeriumi korraldatud 5G turvalisuse alast avalikku arutelu, kus teiste hulgas osalesid apoliitilise partei “Terve ühiskond” juht Gregor Kos ja Igor Šajn ökoloogiaalase nõustamise organisatsioonist “Bioloogia ja Ehitus”. Neljaks tunniks kavandatud koosolek kestis kuus tundi. Partei veebisaidil on avaldatud soov keelata WiFi-tehnoloogia kasutamine lasteaedades, koolides, haiglates, hooldekodudes ja avalikes asutustes. Tänu piisavatele teadusuuringutele elektromagnetkiirguse kahjulikest mõjudest inimeste tervisele, loodusele ja keskkonnale saab kuulutada 5G-le ettevaatusprintsiibil põhineva moratooriumi.”

Rudi Medved kinnitab oma kirjas, et raadiospektri haldamise strateegia kokkulepe võeti valitsuse päevakorrast maha, kuna dokument ei sisaldanud asjakohast infot võimalike terviseriskide kohta. Seetõttu otsustati läbi viia uus kooskõlastusring ja avada uuesti arutelu terviseriskide üle, milles kutsutakse osalema kõik peamised sihtrühmad erinevatest sektoritest, eksperdid, majanduse esindajad ja huvitatud avalikkus. “Meie kindel kavatsus on 5G tehnoloogia terviseriskide tundmaõppimine igast vaatenurgast. Valitsus ei võta mingil juhul midagi sellist vastu varjatult või salaja. Meie eesmärk on tegutseda avalikkuse silmis läbipaistvalt ja omada täielikku infot igast aspektist.”

Viited Sloveenia valitsuse veebisaidilt:

  • Sloveenia Valitsuse ametlik veebileht minister Rudi Medvedi teadaandest käsitleda 5G-ga seotud küsimusi tervise, eetilisuse ja ohutuse seisukohast.
  • Sloveenia avalik-õigusliku televisiooni veebileht ministri otsusest, et 5G negatiivsed mõjud, sh mõjud tervisele on võimalikud.
  • Sloveeniakeelne teade 5G paigaldamise õigusliku aluse tagasivõtmisest 5G võimalike tervisemõjude tõttu: “Sloveenia peatab 5G tehnoloogia kasutuselevõtu: me ei tea, kas see on inimestele ohtlik”.

Allikas: https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety

Märksõnad

Seonduvad postitused