UNESCO nõuab mobiiltelefonide üleilmset keelustamist koolides: “Seame õpilased esikohale!”

10. aug. 2023

ÜRO raportis hoiatatakse mobiiltelefonide ülemäärase kasutamise eest, kusjuures iga neljas riik juba piirab nende seadmete kasutamist.

Raportis soovitatakse keelata nutitelefonid koolides, et võidelda tähelepanu häirumisega klassiruumis, parandada õppimist ja aidata kaitsta lapsi küberkiusamise eest.

ÜRO haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsiooni UNESCO hinnangul on tõendeid selle kohta, et liigne mobiiltelefonide kasutamine on seotud õpitulemuste halvenemisega ning et palju ekraaniaega mõjutab negatiivselt laste emotsionaalset stabiilsust. Üleskutse nutitelefonide keelustamiseks annab aruande koostajate arvates selge sõnumi, et digitaaltehnoloogia tervikuna, sealhulgas tehisintellekt, peaks alati alluma “inimkesksele haridusvisioonile” ja mitte kunagi asendama silmast-silma suhtlemist õpetajatega.

Unesco hoiatas poliitikakujundajaid digitehnoloogia mõtlematu omaksvõtu eest, väites, et selle positiivne mõju õpitulemustele ja majanduslikule tõhususele võib olla ülehinnatud ning uus ei ole alati parem. “Kõik muutused ei ole edusammud. See, et midagi on võimalik teha, ei tähenda, et seda tuleks teha,” tõdeti kokkuvõttes.

Kuna üha enam õppimist toimub veebipõhiselt, eriti ülikoolides, kutsuti poliitikakujundajaid üles mitte jätma kõrvale hariduse sotsiaalset mõõdet, kus õpilased õpivad silmast-silma. “Need, kes kutsuvad üles suurendama individualiseerimist, ei pruugi aru saada, mis on hariduse mõte.” “Digitaalsel revolutsioonil on mõõtmatu potentsiaal, kuid nii nagu on hoiatatud selle eest, kuidas seda ühiskonnas reguleerida, tuleb samasugust tähelepanu pöörata sellele, kuidas seda hariduses kasutatakse,” ütles UNESCO peadirektor Audrey Azoulay. Ta lisas: “Selle kasutamine peab aitama parandada õpikogemusi ning õpilaste ja õpetajate heaolu, mitte kahjustama neid. Esmajärjekorras tuleb hoida õppijate vajadusi ja toetada õpetajaid. Veebiühendused ei asenda inimlikku suhtlemist.”

UNESCO märkis aruandes, et riigid peavad hoolitsema selle eest, et neil oleksid selged eesmärgid ja põhimõtted, mis tagaksid, et digitaaltehnoloogia hariduses oleks kasutoov ja väldiks kahju nii üksikute õpilaste tervisele kui ka laiemalt demokraatiale ja inimõigustele, näiteks eraelu puutumatuse rikkumise ja internetis vaenu õhutamise kaudu.

Õpilaste liigne või sobimatu tehnoloogia kasutamine klassiruumis ja kodus, olgu selleks siis nutitelefonid, tahvelarvutid või sülearvutid, võib olla tähelepanu kõrvalejuhtiv, häiriv ja kahjustada õppimist. UNESCO viitas laiaulatuslikele rahvusvahelistele hinnangutele, mis näitasid “negatiivset seost” digitaaltehnoloogia ülemäärase kasutamise ja õpitulemuste vahel.

UNESCO teatas oma 2023. aasta aruandes “Global Education Monitor”, et vähe on usaldusväärseid uuringuid, mis näitaksid, et digitaaltehnoloogia annab haridusele lisaväärtust. Suur osa tõendusmaterjalist oli rahastatud erasektori haridusettevõtete poolt, kes üritasid müüa digitaalseid õppevahendeid. Nende kasvav mõju hariduspoliitikale kogu maailmas on “murettekitav”, lisati.

UNESCO sõnul on riigid ” teadvustamas, et digitehnoloogia puhul on oluline seada õppijad esikohale“, tuues näiteks Hiina, kus on piiratud digiseadmete kasutamist õppevahendina kuni 30%ni kogu õppetööst ja eeldatakse, et õpilased teevad regulaarselt pausi ekraanide kasutamise ajal. UNESCO analüüsis 200 haridussüsteemi üle maailma ja hindas, et igas neljandas riigis on nutitelefonide kasutamine koolis kas seaduse või suuniste abil keelatud. Nende hulka kuuluvad Prantsusmaa, kes kehtestas oma poliitika 2018. aastal, ja Madalmaad, kes kehtestab piirangud alates 2024. aastast.

Hollandi koolides mobiiltelefonide kasutamise keelustamisest teada andes ütles Hollandi haridusminister Robbert Dijkgraaf: “Õpilased peavad suutma keskenduda ja neile tuleb anda võimalus hästi õppida. Teaduslikud uuringud näitavad, et mobiiltelefonid segavad. Me peame õpilasi selle eest kaitsma.”

Ühendkuningriigis kutsus endine haridusminister Gavin Williamson üles keelustama 2021. aastal koolides mobiiltelefonide kasutamise, et võidelda õpilaste kehva distsipliini vastu, kuid haridusliidud lükkasid selle tagasi kui “tähelepanu kõrvalejuhtimise”. Ühendkuningriigis on nutitelefonipoliitika kooliti erinev, sest selle üle otsustab iga kooli direktor ise. Tavaliselt tagatakse, et telefonid on kooli territooriumil välja lülitatud ja neid ei ole näha ning neid võib klassiruumis kasutada ainult õpetaja loal. Telefonide või muude digiseadmete väärkasutamine kooli territooriumil võib kaasa tuua konfiskeerimise ja sanktsioonid, näiteks peale tunde jätmise.

Geoff Barton, kooli- ja kolledžijuhendajate liidu peasekretär, ütles: “Enamikus koolides on mobiiltelefonide kohta juba olemas kindlad eeskirjad. Enamasti on õpilastel kas täielikult keelatud neid koolipäeva jooksul kasutada või on nende kasutamine piiratud ainult teatud tingimustel. Ta lisas: “Me mõistame täielikult mobiiltelefonide kasutamisega seotud õigustatud muresid, sealhulgas küberkiusamist, pikema ekraaniaja mõju vaimsele tervisele ja suurte tehnoloogiaettevõtete reguleerimatust. Fakt on aga see, et nutitelefonide laialdane kasutamine on ühiskondlik probleem ja sellest tulenevad probleemid tekivad pigem väljaspool kooliväravaid.”

Allikas: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/26/put-learners-first-unesco-calls-for-global-ban-on-smartphones-in-schools

Märksõnad

Seonduvad postitused


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36