Seoses Prantsusmaa ühingu Phonegate Alert * algatatud üle-euroopalise kampaaniaga saatsime järgneva selgitustaotluse Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.
* Loe Phonegate’i skandaalist lähemalt siit: Phonegate.
Teema:Selgitustaotlus
Kuupäev:23. november 2022
Saaja:info@terviseamet.ee

SELGITUSTAOTLUS

Kirjutame teile seoses teie vastutusega müügil olevate kiirgavate seadmete eest, nagu mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja muud võrku ühendatud esemed. Teie olete vastutavad selles valdkonnas ja Euroopa määruste raames nende inimeste ohutuse ja tervise eest, kes kasutavad neid seadmeid, mis on meie riigis müügil.

Seetõttu soovime teada, kas teie asutus on läbi viinud mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja võrku ühendatud esemete elektromagnetilise kiirguse spetsiifilise neeldumismäära (SAR) teste kehal (pea, rindkere ja jäsemed), ja kui jah, siis millistel tingimustel (tootja poolt tarnitud või poest võetud tooted).  

Kui testid on tehtud, soovime, et kõik testide aruanded saadetaks meile ja avalikustataks.

Juba 2016. aasta juulis algatas dr Marc Arazi, valitsusvälise organisatsiooni Phonegate Alert asutaja, Prantsusmaal kohtumenetluse, mille tulemusel avaldas Prantsusmaa riiklik kiirgusamet (Agence nationale des fréquences, ANFR) sadu SARi testide aruandeid, mis olid tehtud alates 2012. aastast, ilma et neid oleks avaldatud. Alates 2018. aasta juunist on need andmed ametlikul DATA veebisaidil leitavad. Praeguseks on selle veebisaidi kaudu avalikult näha üle 750 mobiiltelefoni SARi testide aruande.

Pärast neid teste tunnistas ANFR kolmkümmend mobiiltelefonimudelit nõuetele mittevastavaks. Seetõttu nõuti nende turult kõrvaldamist või tootjalt oma toote SARi väärtuse ajakohastamist tarkvarauuenduse abil.

Seetõttu soovime teada, kas teie amet on pööranud erilist tähelepanu nendele mudelitele, mida Prantsusmaal peetakse nõuetele mittevastavaks? Ja milliseid meetmeid olete võtnud tarbijate ohutuse tagamiseks?

Pärast nende SARi piirnormide märkimisväärsete rikkumiste avastamist palusid Prantsusmaa ametiasutused esitada tervishoiuametil oma arvamus võimalike seonduvate terviseriskide kohta. 2019. aasta oktoobris avaldatud aruandes soovitas ANSES riigiasutustele:

– võtta tagasi või ajakohastada enne 2017. aasta juunit turule lastud mobiiltelefonid, mida ANFR on testinud ja mille SAR ületab regulatiivseid piirmäärasid. See puudutab rohkem kui 250 mudelit;

– testida kõiki SARi väärtusi otseses kokkupuutes nahaga, st 0 mm juures, ja eelkõige rindkere SAR väärtust, mida mõõdetakse endiselt 5 mm juures.

Soovime teada, kas teid on teavitatud ANSESi soovitustest. Ja nüüd, kui me oleme teie tähelepanu sellele soovitusele pööranud, mida te kavatsete teha, arvestades, et suur osa neist mudelitest on jõudnud Prantsusmaa riiklikule turule ja võivad olla ka meie riigi turul?

Kas te kavatsete ise või koostöös teiste asutustega teostada Eestis müügil olevate mobiiltelefonide SARi mõõtmisi, kooskõlas ANSESi soovitustega?

Prantsusmaa on otsustanud kooskõlas ANSESi soovitustega esitada Euroopa Komisjonile ametliku vastuväite, et nõuda SARi mõõtmist rindkere vastas (0 mm). Seetõttu soovime teada, kas teie amet on selle taotluse poolt ja kas te toetaksite Prantsusmaa ettepanekut asjaomastes ELi organites?See kiri on koostatud koostöös dr Marc Arazi, Phonegate Alert’i ja Europeans for Safe Connections’iga ning see on saadetud Euroopa riiklikele telekommunikatsiooni reguleerivatele asutustele.

Ootame teie arvamust.


Lugupidamisega,

MTÜ Kogukonna Hüvanguks
Üle-euroopalise ühenduse Europeans for Safe Connections liige