5G võidukihutamine – kuhu jääb inimene?

4. veebr. 2018

Kas tõesti on vaja mingi tühise internetikiiruse pärast hakata massiivselt kiiritama kogu elanikkonda, mis Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja hr Krupi sõnul on tegelikult ka praegu juba piisav (https://vikerraadio.err.ee/v/be9f3ac2-f276-434f-913c-ef6da0fa8b16#)?

Kuhu jääb kõige selle tehnoloogilise võidukihutamise juures luust ja lihast INIMENE? Kuidas mõjutavad uued sagedused ja hüppeliselt tugevnev kiirgusfoon inimese tervist? Kahjuks pole Eesti meediaruumis adekvaatset diskussiooni 5G tervisemõjude teemal, seepärast tuleb see teema kiiremas korras üles tõsta! Sest näeme juba praeguste raadiosageduslike mikrolainekiirguste tervist kahjustavat mõju inimestele ning loodusele (vt http://bit.ly/2DXgtBQ, http://bit.ly/2nBFaKa).

Seepärast on üle 180 teadlase ja arsti rohkem kui 35 riigist andnud oma allkirja pöördumisele, millega nõutakse 5G-le moratooriumi kehtestamist, kuni võimalikud ohud inimeste tervisele ja loodusele on (telekomitööstusest sõltumatute teadlaste poolt!) põhjalikult uuritud (http://bit.ly/2EcAkMH, http://bit.ly/2hdWzbc).

Niisiis – 5G arendamine tuleb peatada, kuni oleme täiesti kindlad, et tegemist on inimeste tervisele ja loodusele ohutu tehnoloogiaga. Kui selgub, et ei ole, tuleb leida ohutumad alternatiivid. Tehnika areng ei ole ju ometi olulisem kui inimeste terveks- ja ellujäämine?

Loota kehtivatele kiirgusnormidele on naiivne, kuna need lihtsalt pole adekvaatsed – vastasel juhul ei saaks ju tekkida need tervisekahjustused, mis praeguseks on elektromagnetväljadest põhjustatuna dokumenteeritud (http://www.kiirgusinfo.ee/viited/)

Seega on olukord selline, et meil pole inimese tervist ja keskkonda kaitsvaid kiirgusnorme, meil pole hinnatud võimalikke riske, mis uue tehnoloogiaga kaasnevad, meil pole piisavalt uuringuid 5G bioloogilise mõju kohta ja ega neid pole ka oodata, sest selliseid uuringuid üldiselt ei rahastata – kas ehk seepärast, et juba praeguseks on liiga palju tööstusele kahjulikku materjali ilmsiks tulnud, mis on kaasa toonud mõnes paigas mobiiltelefoni kasutamise kohta kahjuliku tervisemõju teemaliste hoiatuste väljaandmise, mõnes paigas koolides wifi keelamise, mõnes paigas kiirgavate kaugloetavate elektriarvestite väljavahetamise mittekiirgavate vastu, mõnes paigas 5G testimise peatamise…? Seepärast pole ka ime, et näeme, kuidas tööstus avaldab jõulist survet täiskäigul edasiminekuks, jäämata ootama mingeid tervisemõju-uuringuid. Sest hoidku selle eest, kui keegi kuskil veel midagi pidurdama hakkab… Kes maksab kinni tööstuse teenimata (ja sellest ka riigieelarvesse laekumata) jäävad kasumid?

5G tervisemõjudest võiks esmase ettekujutuse anda näiteks see artikkel: 5g-teki-asemel-kuulid

Märksõnad

Seonduvad postitused