5G-teemaliste uudiste kronoloogia – sammhaaval 5G üleilmse keelamise suunas

9. juuli 2022

Allikas: https://www.5gappeal.eu/category/news-articles/
 • SEPTEMBER 2022

Artikkel (Nyberg, McCredden, Weller, Hardell): Euroopa Liit asetab raadiosageduslike tehnoloogiate paigaldamisel majanduse tervisest kõrgemale. Alates 2017. aasta septembrist on teadlaste pöördumist “5G Appeal”, milles nõutakse 5G paigaldamisele moratooriumi kehtestamist, saadetud Euroopa Liidu asjaomastele ametnikele kuus korda. Selles artiklis vaadeldakse teadlaste pöördumist ja Euroopa Liidu vastuseid. (Link)

 • MÄRTS 2022

Rootsis läbiviidud esimene uuring 5G tervisemõjude kohta näitab, et 5G baasjaamade tekitatud kiirgus põhjustab mikrolainesündroomi. (Link, uuring)

Euroopa kodanikualgatuse raames algas üle-euroopaline allkirjade kogumine tervise ja keskkonna kaitsmiseks 5G tehnoloogia eest: “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”. (Link, Kiirgusinfo)

 • JAANUAR 2022

Teadusartikkel (Koppel, Ahonen, Carlberg, Hardell): Rootsis Stockholmis mõõdeti jalakäijate peade kõrgusel paiknevatest 5G antennidest väga kõrge kiirgustase. (Link)

 • AUGUST 2021

USA Columbia ringkonna apellatsioonikohus leidis, et Föderaalne Sidekomisjon (FCC) pole esitanud põhjendatud selgitusi selle kohta, et kehtivad kiirgusnormid on adekvaatsed, kaitsmaks raadiosagedusliku kiirguse kahjulike mõjude eest. (Link CHD, Link EHT, video, Kiirgusinfo)

 • MAI 2021

Endine Microsoft Canada president nõuab telekomifirmadelt tõendeid, et 5G on ohutu. (Link)

 • APRILL 2021

Teadusartiklis tuuakse välja, et COVID-19ga seotud haigestumine ja suremus on statistiliselt suurem nendes USA osariikides ja maakondades, kus on kasutusele võetud 5G milimeeterlaine juhtmevaba side. (Link)

Prantsusmaa ekspertaruandes usutakse, et 5G ei too kaasa terviseriske, samas tõdetakse, et 3,5 GHz ja 26 GHz mõju kohta puuduvad uuringud. (Link)

 • JAANUAR 2021

Emeriitprofessor J. W. Frank kutsub üles 5G paigaldamist peatama, kuni selle ohutus on kinnitatud. (Link, Kiirgusinfo)

 • DETSEMBER 2020

USA valitsuse uuringus järeldatakse, et “Havanna sündroomi” põhjustas tõenäoliselt pulseeriv mikrolainekiirgus. (Link artiklile, aruanne)

 • OKTOOBER 2020

Prantsusmaa linn Lille kehtestas 5G-le moratooriumi. (Link)

 • SEPTEMBER 2020

Hollandi Tervisenõukogu avaldas ekspertaruande 5G riskide kohta “5G And Health“, milles ei soovitata kasutusele võtta 26 GHz sagedusriba, ning uurida edasi, kas 5G kasutuselevõtt võib põhjustada vähkkasvajaid, meeste viljakuse langust, negatiivset mõju rasedusele ja sünnidefekte. Seni soovitab komisjon võtta 5G-le ettevaatlik lähenemine ja hoida kokkupuude kiirgusega nii madal kui mõistlikult saavutatav, kuna ei saa välistada, et kokkupuutel kiirgusega, mis jääb viimastest ICNIRPi soovitustest madalamale tasemele, on potentsiaal mõjutada tervist. (Link)

Korsika piirkondlik parlament hääletas 5G moratooriumi kehtestamise poolt. (Link)

Üle 60 Prantsusmaa linnapea ja rahvaesindaja nõuavad 5G-le moratooriumi kehtestamist. Petitsioon on adresseeritud peaminister Jean Castex’le. (Link)

 • JUULI 2020

Ilmus dr Lennart Hardelli ja Michael Carlbergi analüüsiv teaduslik artikkel: „Raadiosagedusliku kiirguse, sealhulgas 5G terviseriske peaksid hindama eksperdid, kellel pole huvide konflikte.” (Link)

 • JUUNI 2020

Šveitsi keskkonnaarstid annavad soovitusi mobiiltelefonide ja 5Gga seotud terviseriskide maandamiseks. (Link)

Hvari linn Horvaatias peatas 5G kasutuselevõtu. Linnavolikogu peatas 5G, kuni sõltumatu ja erapooletu uurimine tõestab, et sellisel tehnoloogial ei ole negatiivset mõju inimestele ja keskkonnale. (Link)

 • MAI 2020

Sihtasutus Stop5G-NL andis Hollandi valitsuse kohtusse 5G kasutuselevõtu peatamiseks. Kohtuprotsess toimus 4. mail. (Link)

Nigeeria senat palub valitsusel peatada 5G võrgu paigaldamine Nigeerias. (Link)

Belgia 400 arsti ja 900 tervishoiutöötajat on allkirjastanud kirja valitsusele, milles taotletakse 5G tehnoloogiale moratooriumi kehtestamist ja üldsuse teavitamist traadita tehnoloogiaga seotud terviseriskidest (“The Electrosmog Appeal”). (Link)

 • APRILL 2020

Šveitsi valitsuse otsusel kehtivad riigis tugijaamadest lähtuvale kiirgusele ranged piirangud. (Link)

 • MÄRTS 2020

Avaldati Euroopa Parlamendi uuringute osakonna raport 5G raadioside mõjust inimeste tervisele: “Effects of 5G wireless communication on human health”. (Link)

 • VEEBRUAR 2020

Genf peatas 5G ja 4G+ kasutuselevõtu kolmeks aastaks. (Link)

 • JAANUAR 2020

Sloveenia peatas lairibastrateegia, sealhulgas 5G vastuvõtmise terviseriskide uurimiseks. (Link)

Teaduslike uuringute aruanne näitab, et mesilastes neeldub mitu korda rohkem kiirgust 5G-le ettenähtud sagedustel: „Suhteliselt väike 10% võimsustiheduse nihe 3 GHz sagedustest kõrgematele sagedustele toob kaasa neeldumisvõimsuse suhtelise suurenemise rohkem kui 3 korda”. (Link)

Prantsusmaa toidu- keskkonna- ja tööohutuse amet Anses teatas 5G terviseriskide esialgses aruandes, et sagedustel 3-4 GHz puuduvad tervise- ja bioloogiliste mõjude uuringud. Just need sagedused on aga ette nähtud 5G kasutamiseks. Sagedusvahemikus 24–30 GHz leiti vaid kolm mõju-uuringut sagedustel 28 GHz ja 27 GHz. Sagedustele vahemikus 40–60 GHz leiti rohkem uuringuid. Lõpparuannet on oodata 2021. aastal. (Link)

Ilmus dr Lennart Hardelli ja emeriitprofessor Rainer Nybergi artikkel 5G algatuse “5G Appeal” teemal: “Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation”. Artiklis on kokku võetud 5G üleskutse ja kirjad ELi tervishoiuvolinikule alates septembrist 2017 ning autorite argumendid. (Link)

23 teadlase kiri Šveitsi presidendile, milles väljendatakse muret, et Šveitsi uuringut 5G võimalike tervisemõjude kohta juhtis huvide konfliktis ning teaduslike valeandmete esitamisega seotud isik. (Link)

 • OKTOOBER 2019

Enam kui 300 Belgia arsti hoiatavad 5G ja muude traadita tehnoloogiate kasutuselevõtu terviseriskide eest pöördumises „Hippocrates Electrosmog Appeal”. (Link)

Ühendkuningriigi Totnese linna ametnikud hääletasid 5G paigaldamise keelustamise poolt. (Link.)

 • SEPTEMBER 2019

Küprose meditsiiniühing ja Küprose keskkonna ja laste tervise riiklik komisjon esitasid oma seisukoha 5G teemal Küprose parlamendi keskkonna- ja tervisekomisjonile. (Link)

Norra telekomiettevõte Telenor alustas 5G teste peakontoris Oslos. Mitmed naabruses töötavad isikud kurdavad tugevat peavalu kohe pärast testide algust. (Link)

Belgia Valloonia piirkondlik valitsus otsustas enne 5G kasutuselevõttu uurida tervise- ja keskkonnariske. (Link)

Šveitsi pealinnas protestis 5G vastu mitu tuhat inimest. Šveitsi 5G-vastased kogunesid laupäeval Berni, et avaldada meelt pealesunnitud kiirguse vastu ja kutsusid üles kehtestama 5G-le riiklikku moratooriumi ning looma kiirgusvabu alasid. (Link)

Malta ajalehes Times of Malta ilmus artikkel “5G tegelikud ohud”. 5G lisamõju 3G ja 4G elektromagnetkiirgusele on 5G tõhusaks toimimiseks hädavajalik. Asjade interneti laialdane kasutamine suurendab sünergiliselt keskkonna terviseriske ning suurendab haigestumust ja suremust. Kui 5G-d kasutatakse igapäevaseks otstarbeks, kukub inimkond tõenäoliselt palju kiiremini kokku. (Autor: Malta poliitik ja perearst Godfrey Farrugia.) (Link)

 • AUGUST 2019

Glastonbury linna nõukogu on 5G kasutuselevõtu vastu selle ettearvamatute tervisemõjude tõttu. (Link)

 • JUULI 2019

Šveitsi ajakirjas teatati esmakordselt 5G vigastustest. (Link)

 • MAI 2019

Kiri ELi keskkonnavolinikule, milles taotletakse 5G kasutuselevõtule moratooriumi, uusi kokkupuute piirnorme ja nõutakse dokumente, mis näitavad 5G ohutust. (Link)

 • APRILL 2019

Jura kantoni omavalitsus Šveitsis võttis vastu otsuse 5G-le moratooriumi kehtestamiseks. (Link)

Hollandi esindajatekoda on mures uue 5G võrgu kiirguse terviseriskide pärast. Erakonnad tahavad kiiremas korras teada saada, millised on 5G ohud, enne kui 5G suures ulatuses paigaldatakse. (Link)

Genf Šveitsis võttis vastu otsuse 5G moratooriumi kehtestamiseks. Kohaliku volikogu selge enamus soovib enne 5G kasutuselevõttu uurida 5G mõju tervisele ja elusloodusele. Vastuvõetud tekst: „Riiginõukogu kutsub üles kehtestama moratooriumi 5G paigaldamisele vabariigi ja Genfi kantoni territooriumil seni, kuni tööstusest sõltumatud teaduslikud uuringud näitavad, et 5G pole inimkehale kahjulik.” (Link)

Vaud‘ kantoni omavalitsus Šveitsis võttis vastu otsuse 5G moratooriumi kehtestamiseks. Meedet kohaldatakse seni, kuni valmib Šveitsi riikliku keskkonnaameti aruanne 5G mõjust tervisele ja elusloodusele. (Link)

Üle 50 000 sakslase allkirjaga petitsioonis palutakse parlamendil tervise kaalutlustel lõpetada 5G-sageduste oksjon. (Link)

 • MÄRTS 2019

Itaalias Rooma kaheteistkümnendas munitsipaalis toimub hääletamine 5G peatamise teemal. Kohalik volikogu soovib luua 5G-vaba ala. 11 poolt- ja 3 erapooletu häälega hääletas Rooma kaheteistkümnes omavalitsus 5G-ga eksperimenteerimise vastu. Suur osa Rooma linnast soovib seetõttu vältida traadita viiendat põlvkonda, luues Portuense, Gianicolense ja Monteverde piirkondadesse 5G-vaba ala kuni Maccarese ja Castel di Guidoni. Pöördumises kirjutatakse: “Palume linnapeal lõpetada 5G menetlemine ja mitte tõsta elektromagnetkiirguse piirväärtusi, vältida mikrolaineantennide paigutamist kodudele, koolidele, päevakeskustele, puhkekeskustele, tänavalaternatele ja muule.” (Link)

Firenze omavalitsus Itaalias otsustab 5G kasutuselevõtu osas rakendada ettevaatuspõhimõtet. Kohalik volikogu otsustas “ettevaatusprintsiibi ja rahvatervise põhimõtteid järgides koostada pädevate asutustega üldine kava 5G-tehnoloogia paigaldamiseks enne individuaalsete lubade väljaandmist” ja “hinnata hoolikalt iga 5G seadmele väljaantavat luba Firenze omavalitsuses”. (Link)

USA Portlandi linnavolikogu Oregonis kiitis ühehäälselt heaks resolutsiooni, milles kutsuti USA riiklikku sidekomisjoni üles uurima 5G tehnoloogia terviseriske. Linnavolikogu liikme Amanda Fritzi esitatud resolutsioonis öeldi, et riiklik sidekomisjon ei ole terviseriske uurinud, ehkki Euroopa Liidu koostatud ja avaldatud uuringutes leiti vähki ja muid tervisemõjusid. (Link)

Artikkel: mure kiirguse pärast seiskas Brüsselis 5G arengu. Kiire 5G traadita internetiühenduse pilootprojekt on peatatud inimeste mure tõttu nende tervise pärast. Juulis sõlmis valitsus kolme telekomioperaatoriga lepingud, mis tõi kaasa Brüsseli rangete kiirgusstandardite leevendamise. Kuid piirkonna sõnul on nüüd võimatu hinnata teenuse jaoks vajalike antennide kiirgust. (Link)

 • VEEBRUAR 2019

USA senati istungil selgus, et ükski uuring ei näita 5G ohutust. Senati kaubandus-, teadus- ja transpordikomitee 5G tuleviku teemalisel istungil avaldas USA senaator Richard Blumenthal muret selle tehnoloogia terviseriskide uuringute ja andmete puudumise pärast. (Link)

 • OKTOOBER 2018

Avaldati USA riikliku biotehnoloogia teabekeskuse raamatukogu teadusartikkel “5G and systems using frequencies above 10 GHz may cause tissue heating and permanent tissue damage at intensities tolerated by ICNIRP” – 5G ja süsteemid, mis kasutavad sagedusi üle 10 GHz, võivad põhjustada kudede kuumenemist ja püsivaid kudede kahjustusi ICNIRPi poolt lubatud tugevustel. „Kuigi aja- ja pindalakeskmised võimsustiheduse väärtused jäävad pideva kokkupuute jooksul kehtivate ohutusnormide piiresse, võivad kiirguspursked (järsud tipud) tekitada inimeste nahal lühikese temperatuuri tõusu /…/ Tulemused näitavad ka, et rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse kaitse komisjoni juhistes lubatud maksimaalse ja keskmise suhe 1000 võib põhjustada püsivat koekahjustust ka lühikese kokkupuute korral, seetõttu on oluline olemasolevate kokkupuutesuuniste ülevaatamine.” (Link)

 • SEPTEMBER 2018

Mill Valley linn (Bay Area) USAs Californias peatas 5G arendamise tervisemure tõttu. (Link)

 • JUULI 2018

5G-tehnoloogia ühe oluliseima tegija Ericssoni sõnul suurendavad 5G tugijaamad märkimisväärselt mikrolaine- või raadiosageduslikku kiirgust, tehes võimatuks tehnoloogia rakendamise kiirgusohu eest paremini kaitstud riikides (nt Šveits, Itaalia, Venemaa jne) ja lubades tehnoloogiat kasutada seal, kus kehtivad ICNIRPi soovitatud aegunud piirmäärad. Dr Lennart Hardell: “Kahtlemata näitab Ericssoni ettekanne, et 5G suurendab kokkupuudet kiirgusega, et nõuetekohast teaduslikku hindamist pole veel tehtud ning see suurendab 5G vastases üleskutses “5G Appeal” esitatud moratooriumi vajadust.” (Link)

 • JUUNI 2018

Kiri ÜRO peasekretärile António Guterresele, milles teavitatakse, et teadlased üle maailma hoiatavad 5G vastases üleskutses “5G Appeal” 5G tõsiste tervise- ja keskkonnamõjude eest. (Link)

Emeriitprofessori Rainer Nybergi ja dr Lennart Hardelli kiri Rootsi, Soome, Norra, Taani js Islandi peaministritele, teavitades neid 5G üleskutsest “5G Appeal”. Üle 200 teadlase nõuavad 5G kasutuselevõtu moratooriumi kehtestamist. “Palume arvestada, et 5G-l võib olla tõsine negatiivne mõju rahvatervisele ja keskkonnale.” (Link)

Teaduskonverents Hispaanias Segovias: 5G, tervis ja keskkond. 16.–17. juuni 2018. (Programm)

 • MAI 2018

Artikkel: 5G traadita levi kiirused võivad olla ohtlikud. Juhtmevaba tööstus juurutab võimsat 5G tehnoloogiat kogu Ameerika Ühendriikides. Samas mõned uuringud näitavad seost mobiiltelefoni kiirguse ja vähi vahel. (rt.com)

5G kasutuselevõtt on hiiglaslik tervise-eksperiment, hoiatab rahvatervise ekspert. (Daily Mail)

Ilmub Washingtoni osariigi ülikooli professori Martin Palli artikkel: „5G on suur oht Euroopa, Ameerika ja kogu rahvusvahelisele tervishoiule. Veenvad tõendid, kuidas elektromagnetväli põhjustab kaheksat erinevat tüüpi tervisekahjusid ning neid põhjustavad mehhanismid.” (Link, eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/pall-5g/)

 • APRILL 2018

Artikkel: Kas isesõitvad autod põhjustavad DNA kahjustusi ja vähki? Artikkel kirjeldab 5G ja isesõitvate autode ühendust: „DAS-is* ja isesõitvates autodes kasutatavad mikrolaineradari süsteemid võivad mikrolainekiirgust projitseerida sõiduki ette rohkem kui 750 jalga (228 meetrit) ja sama pikalt sõiduki taha. Nad kasutavad lühikese, keskmise ja pika ulatusega mikrolaineradari süsteemide kombinatsiooni väga kõrgetel sagedustel. Iga radarisüsteem kasutab erinevaid gigahertsi mikrolainesagedusi, mis on palju kõrgemad kui praeguse põlvkonna mobiiltelefonid ja WiFi. Neid sagedusi ei ole testitud – nende ohutus inimestele on tõestamata. Arvukate mikrolainesagedustega püsiva kokkupuute ohtude kindlakstegemiseks ei ole tehtud ühtegi ohutusuuringut.” (Link)
* DAS – distributed antenna system ehk hajutatud antennide süsteem.

Teadusartikkel: 5G märkimisväärselt suurem kiirgus on oluline tervisemure. Uuringus leiti, et 5G tekitab “oluliselt suurema võimsustiheduse (PD) ja erineeldumismäära (SAR) kui praegune mobiilsidesüsteem”. “Seega, kui kasutatakse suuremat faasitud antenni või kui kasutaja liigub saatjale lähemale, muutub PD väärtus oluliseks terviseprobleemiks. See nõuab paratamatult rohkem uuringuid 5G tervisemõjude kohta, enne kui 5G üksnes raadiosageduslikke kiirgusnorme järgides kasutusele võetakse. ” (Link)

Märksõnad

Seonduvad postitused