USA kohus: kehtivad kiirgusnormid on meelevaldsed ja kapriissed

6. sept. 2021

USA riigikohus kohustab Föderaalset Sidekomisjoni (FCC) selgitama, miks on ignoreeritud teaduslikke tõendeid juhtmevaba kiirguse kahjulikkusest.

Märgiline kohtuotsus keskendub FCC otsusele mitte ajakohastada oma 1996. aasta mobiiltelefonide, väikemobiilimastide ja juhtmeta seadmete kiirguse piirnorme. USA keskkonnatervise ühingu Environmental Health Trusti eksperdid on pikka aega väitnud, et FCC aegunud piirnormid seavad ameeriklased kõikjal ohtu, eriti 5G ajastul.

Ameerika Ühendriikide Columbia ringkonna apellatsioonikohus leidis, et USA Föderaalne Sidekomisjon on rikkunud haldusmenetluse seadust, mitte vastates keskkonnakahju käsitlevatele märkustele, samuti, et Föderaalse Sidekomisjoni 2019. aasta detsembri otsus säilitada 1996. aasta ohutusnormid inimeste kokkupuutele juhtmevaba kiirgusega oli “meelevaldne ja kapriisne”.

*NB! Eestis kehtivad täna samad maksimaalsed piirnormid!

Kohus leidis, et FCC ei vastanud registreeritud tõenditele selle kohta, et kokkupuude praegustest piirnormidest madalamal tasemel raadiosagedusliku kiirgusega võib põhjustada negatiivseid tervisemõjusid, mis pole seotud vähiga. Lisaks on FCC jätnud täielikult arvesse võtmata teated raadiosagedusliku kiirguse põhjustatud keskkonnakahjude kohta. Kohus leidis, et FCC on ignoreerinud paljusid organisatsioone, teadlasi ja arste, kes on kutsunud üles piirnorme ajakohastama.

Kohus leidis, et FCC pole arvesse võtnud järgmisi probleeme:

 • pikaajalise juhtmevaba kiirguse mõju,
 • kiirguse mõju lastele,
 • juhtmevaba kiirguse tõttu kahjustada saanud inimeste ütlused,
 • mõju elusloodusele ja keskkonnale,
 • mõju arenevale ajule ja paljunemisele.

Kohtuprotsessi teemal toimus 16. augustil 2021 pressikonverents, millel osalesid:

 • Devra Davis, PhD, MPH, Environmental Health Trusti (EHT) president
 • Dr Hugh Taylor, MD, sünnitusabi, günekoloogia ja reproduktiivteaduste õppetool, Yale’i meditsiinikool ja Yale-New Haveni haigla; Ameerika Reproduktiivmeditsiini Ühingu president
 • Edward B. Myers, EHT advokaat
 • Theodora Scarato, sotsiaaltöö magister (MSW), EHT tegevdirektor
 • Frank Clegg, ühingu Canadians for Safe Technology (Kanadalased Ohutu Tehnoloogia Eest) tegevjuht ja endine Microsoft Canada president
 • Paul Ben Ishai, PhD, Arieli ülikooli füüsikaprofessor
 • Cindy Franklin, ühingu Consumers for Safe Cell Phones (Ohutud Mobiiltelefonid Tarbijatele) asutaja
 • Elizabeth Barris, ühingu Peoples Initiative Foundation (Inimeste Algatuse Sihtasutuse) direktor

“Meil on hea meel, et kohus toetas õigusriigi põhimõtet ja leidis, et Föderaalne Sidekomisjon peab esitama põhjendatud ülevaate Environmental Health Trusti ja paljude teiste ekspertasutuste poolt esitatud tuhandete lehekülgede teaduslike tõendite kohta. Ükski asutus pole seadusest kõrgemal! Ameerika rahvas on hästi teenitud,” ütles Environmental Health Trusti juht dr Devra Davis.

Kohtuasjas hageja vandeadvokaat Edward B. Myers märkis: “Kohus rahuldas kaebuste läbivaatamise avalduse, sest vastupidiselt haldusmenetluse seaduse nõuetele ei esitanud Sidekomisjon põhjendatud selgitust väite kohta, et senised piirnormid kaitsevad piisavalt raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute kahjulike mõjude eest.”

“Mul on väga hea meel näha, et Columbia ringkonna apellatsioonikohus on leidnud, et Sidekomisjon on ignoreerinud aastakümnete jooksul tehtud uuringuid mobiiltelefoni kiirguse võimalike tervisekahjude kohta ja peab selle materjali enne mobiiltelefonide uute eeskirjade koostamist adekvaatselt läbi töötama,” ütles dr Jerome Paulson, endine Ameerika Pediaatria Akadeemia keskkonnatervise nõukogu esimees ja praegune George Washingtoni ülikooli meditsiini- ja terviseteaduste instituudi pediaatria ning keskkonna- ja töötervishoiu emeriitprofessor. “Märgilise tähendusega on kohtu otsus, et Sidekomisjon peab käsitlema andmeid raadiosagedusliku kiirguse mõjust laste tervisele, mis on kogunenud alates 1996. aastast.”

Ameerika Pediaatria Akadeemia on varem FCClt nõudnud laste ja rasedate naiste kaitseks kehtestatud ohutuspiirangute läbivaatamist (Microsoft Word – FCC Cellphone letter Aug2013).

Kohus lükkas ümber Föderaalse Sidekomisjoni põhjenduste puudumise selgituse, teatades, et Sidekomisjon ei saa tugineda ametiasutuste nagu näiteks USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) järeldustele, kui need on esitatud ilma selgitusteta.

“Kuigi ametiasutused on kasutanud põhjendustes üksteise jäljendamist, ei vasta see isegi madalaimale Ameerika Psühholoogide Assotsatsiooni (APA) sätestatud austava läbivaatamisstandardi põhjendatud analüüsi künnisele. Ühe ametiasutuse põhjendamatu analüüsi ülevõtt teise ametiasutuse poolt ei täida tühimikku, vaid raskendab asjaolusid. Teisiti öeldes ei anna kaks valet kokku õiget,” kirjutas kohus.

Lisaks märkis kohus, et FCC ei ole vastanud umbes 200 inimese registreeritud teatele, kes on saanud elektromagnetkiirguse tõttu kahjustada või on kiirgusele ülitundlikud.

Muu hulgas kohustas kohtuotsus FCC-d:

 • esitama põhjendatud selgituse, miks on jätkuvalt säilitatud sama testimisprotseduur määramaks, kas mobiiltelefonid ja muud juhtmevabad elektroonilised seadmed on kooskõlas FCC piirnormidega;
 • käsitlema raadiosagedusliku kiirguse mõju lastele, raadiosagedusliku kiirguse pikaajalise kokkupuute mõju tervisele, traadita seadmete üleüldist levikut ja muid tehnoloogilisi arenguid, mis on toimunud pärast komisjon viimatist suuniste ajakohastamist;
 • käsitlema raadiosagedusliku kiirguse mõju keskkonnale.

Vastuseks kohtu ajaloolisele otsusele avaldasid Environmental Health Trust ja hagi esitajad järgmised avaldused:

Devra Davis, PhD, MPH, Keskkonnatervise Fondi president ja raamatu Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It and How to Protect Your Family(ilmunud ka eesti keeles pealkirjaga “Valeühendus. Tõde mobiiltelefonide kiirgusest, telefonitööstuse püüetest seda varjata ja võimalustest oma peret kaitsta” ) autor:

“Kui mobiiltelefonid oleksid narkootikumid, oleks need aastaid tagasi keelatud. 5G-d ei oleks kunagi lubatud turustada. Avaldatud uuringute üha kasvav kogum, mida Föderaalne Sidekomisjon ignoreerib, näitab selgelt, et kokkupuude juhtmevaba kiirgusega võib põhjustada arvukalt tervisemõjusid, eriti lastel. Uuringud näitavad, et juhtmevabade seadmete kiirgus suurendab vähiriski, kahjustab mälu, muudab aju arengut, mõjutab reproduktiivtervist ja palju muud. Lisaks on meetod, kuidas Föderaalne Sidekomisjon mõõdab igapäevast kokkupuudet mobiiltelefonide ja mobiilimastide kiirgusega, ääretult vigane ja annab vale turvatunde.

“Environmental Health Trust on esitanud Föderaalsele Sidekomisjonile viimastel aastatel sadu lehekülgi teaduslikult dokumenteeritud ja tõendatud kahju kohta, vajaduse kohta kehtestada kiiremas korras bioloogilise mõju eest kaitsvad ohutuspiirid ning luua koheselt infrastruktuuripoliitika, mis seab prioriteediks juhtmega side, vähendamaks üldsuse kokkupuudet kiirgusega. Kuigi teha on veel palju tööd, on tänane otsus oluline samm inimeste kaitsmisel juhtmevaba kiirgusega kokkupuutest põhjustatud kahjude eest. Kahjuks paigaldab telekomitööstus naabruskondadesse miljoneid uusi 5G antenne ja miljardeid uusi juhtmevabu seadmeid, seades järjest enam inimesi igapäevaselt ohtu.

Kuigi me tähistame tänast võitu, peame vaatama tulevikku. Kuhu siit edasi minna? Meil on vaja kongressi istungit selle kohta, kuidas Föderaalne Sidekomisjon on tegutsenud seadusest kõrgemal – see ei tohi enam kunagi korduda! Ettevõtete pühendumine 5G-le tagab ärilise edu üksnes uute seadmete müügist ega suuda ületada digitaalset lõhet, kus paljudel puudub juurdepääs elementaarsele tehnoloogiale. Nagu Environmental Health Trust oma pöördumises president Bideni poole üksikasjalikult kirjeldas, peaks infrastruktuuri prioriteet olema pigem juhtmega internetiühendus. USA vajab juhtmevaba kiirguse küsimuses riiklikku tegevuskava, mis peaks lähtuma uusimast infost, arvestades, et praegune kiirgustase võib kahjustada inimeste tervist ja keskkonda.”

Theodora Scarato, MSW, Environmental Health Trusti tegevdirektor ja petitsiooni esitaja:

“See on võit meie lastele, meie tulevikule ja keskkonnale. See kohtuotsus peaks olema äratus kogu maailmale. Aastakümneid tagasi ei tehtud mobiiltelefonidele ja juhtmevabadele võrkudele turueelset ohutustesti. Nagu kohtuotsuses märgitud, ei kujuta riiklike tervishoiu- ja keskkonnaasutuste vaikimine endast “põhjendatud selgitust komisjoni otsusele”. Ükski riiklik ametiasutus ei ole läbi vaadanud teadust, mis näitab mõju ajule, paljunemisele, puudele või elusloodusele – ei Toidu- ja Ravimiamet, Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus, Riiklik Vähiinstituut ega Keskkonnakaitseagentuur. Aastakümneid on kõik need ametid oma avalikel veebisaitidel pisendanud juhtmevaba kiirguse mõju tervisele. Telekomi rahastatud teadlane on loonud veebilehed, mille meie valitsus peab internetti üles panema. Kui inimesed püüavad takistada väikemasti paigaldamist oma kodude vahetusse lähedusse, öeldakse neile, et 1996. aasta Telekommunikatsiooniseadus ei luba keelduda. See peab lõppema!

Vajame uurimist selle kohta, kuidas meie riik sellisesse olukorda sattus, ja riiklikku tegevuskava, et seda enam kunagi ei juhtuks! On hädavajalik, et meie ametiasutused tegutseksid viivitamatult inimeste tervise ja keskkonna kaitseks.”

Cindy Franklin, hagi esitanud ühingu Consumers for Safe Cell Phones (Ohutud Mobiiltelefonid Tarbijatele) asutaja:

“Sidekomisjon peab nüüd tunnistama, et 25 aastat on ohutuspiiride suunised olnud valed. Meie riiklikud asutused on kohustatud kaitsma inimesi ja keskkonda mikrolaine raadiosagedusliku kiirguse eest. See otsus näitab, et ametiasutused ei ole oma tööd teinud. Telekomitööstus ei saa end enam peita Sidekomisjoni nn ohutu kokkupuute suuniste taha.”

Liz Barris, People’s Initiative Foundation (Rahvaalgatuse Fond):

“See päev on pikaajalise töö tulemus! Nii paljud inimesed kannatavad juhtmevaba kiirguse mõju all ja paljud ei oska oma sümptomeid, haiguseid, vähki ja isegi surma mikrolainekiirgusega seostada, sest nad usaldavad ja usuvad oma valitsust! Sidekomisjon ei vastanud ühelegi neile esitatud dokumendile, et inimesed on saanud kahjustada igat sorti juhtmevaba kiirguse tõttu, alates mobiiltelefonidest ja WiFi-ühendusest kuni kaugloetavate elektriarvestite ja mobiilimastideni. Me vajame teaduse toel norme, mis ei kahjustaks inimesi ega meie keskkonda, ning seni näitab teadus, et ohutu juhtmevaba kiirgus ei saagi tegelikult olla juhtmevaba. Parim variant mobiiltelefonide ja interneti jaoks võiks olla kõikjal rakendatav juhtmete ning pistikutega kohtvõrgu tehnoloogia (Ethernet).

Ellen Marks, California Ajukasvajate Assotsiatsiooni president:

“Meil on hea meel, et kohus on teinud otsuse Sidekomisjoni vastu ning heitnud valgust telekomitööstuse, Sidekomisjoni ja Toidu- ja Ravimitööstuse vahelisele kokkumängule. Liiga paljud on asjatult kannatanud ja see hullumeelsus peab lõppema! See on kindlasti samm õiges suunas ja hindan kõigi asjaosaliste rasket tööd.”

Väljavõte Dr Joel Moskowitzi avaldusest (California ülikool, Berkeley):

“Täna on eitamise tamm hakanud pragunema. Apellatsioonikohus otsustas juhtmevaba kiirguse ohutuse kasuks ja Föderaalse Sidekomisjoni vastu. See otsus kujutab endast võitu aastakümnete pikkuses võitluses, et valitsus võtaks vastu piirnormid, mis kaitsevad meie tervist ja keskkonda. Kohus otsustas, et Föderaalne Sidekomisjon peab “esitama põhjendatud selgituse oma otsuse kohta, et tema suunised kaitsevad piisavalt raadiosagedusliku kiirguse kahjuliku mõju eest, mis pole seotud vähktõvega”, samuti põhjendama oma testimisprotseduure mobiiltelefonide ja muude juhtmevabade seadmetega.

Ma loodan, et see otsus on äratus kongressile ja administratsioonile. 2015. aastal uuris Harvardi publikatsioon telekomitööstuse kontrolli Föderaalse Sidekomisjoni üle: “Riikliku ametiasutusena on Sidekomisjon parim näide ametkondlikust korruptsioonist. Seal töötavad ametnikud ei tohiks saada sularahast pungil ümbrikke. Isegi nende kõige paremate kavatsustega jõupingutused jäävad alla võimsatele erahuvidele, enamasti avalike huvide arvelt.“

Ohutuspiirangute kehtestamisel peab Sidekomisjon tuginema riiklikele tervishoiuasutusele. Kuid pange tähele – kongress lõpetas Keskkonnakaitseagentuuri raadiosagedusliku kiirguse uuringute rahastamise juba 1990ndatel. Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus on omakorda tuginenud juhtmevaba kiirguse soovituste saamiseks tööstusega seotud teadlastele. On teada, et ametiasutus lükkas õigustamatult tagasi oma tellitud uuringu tulemused, nimelt siis Riikliku Toksikoloogiaprogrammi 30 miljoni dollarilise uuringu, mis leidis selgeid tõendeid mobiiltelefonikiirguse tõttu suurenenud vähi esinemissageduse kohta isastel rottidel ja DNA kahjustuse kohta isastel ja emastel rottidel ning hiirtel.

Allikas: EHT Wins in Historic Decision, Federal Court Orders FCC to Explain Why It Ignored Scientific Evidence Showing Harm from Wireless Radiation – Environmental Health Trust (ehtrust.org), august 2021

Kohtuotsus (inglise keeles, 44 lk, pdf): https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf

Märksõnad

Seonduvad postitused