Veelkord kaugloetavatest veearvestitest

18. jaan. 2020

Kuna vee-ettevõtjad jätkavad endiselt juhtmevabade kaugloetavate veearvestite paigaldamist, teavitamata inimesi nendega kaasnevatest riskidest ja muudest asjaoludest, teeme kokkuvõtte peamistest argumentidest, mida tasub teada enne sellise arvesti endale koju paigaldada laskmist.

1. Arvesti saadab andmeid sagedusel 868-870 MHz, mis jääb raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse spektrisse, mis on tunnistatud kindlaks vähitekitajaks (1), (2).
Inimeste sunniviisiline kiiritamine vähki tekitava kiirgusega on tapmiskatse (eriti olukorras, kus vee-ettevõtjat on teavitatud, et tegemist on vähki tekitava kiirgusega).

2. Juba olemasolev kiirgusfoon ja kokkupuude muude kiirgavate seadmetega ei õigusta kiirgusfooni suurendamist veelgi. See on sama hea kui väita, et kuna klaas on juba täis, siis kallame aga juurde, vahet pole. Küsimus pole selles, kui palju me mujalt kiirgust saame, vaid selles, et inimene saab soovi korral igasuguseid muid kiirgusallikaid, sh mobiile, wifit jms vältida, kuid kiirgava kaugloetava arvesti vältimiseks pole muud võimalust kui uus elukoht otsida.
Tallinna Tehnikaülikooli raadiofüüsika emeriitprofessor Hiie Hinrikus, keda näiteks Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere nimetab selles valdkonnas Eestis teadaolevalt suurima kogemusega spetsialistiks, kinnitab, et selline kiirgus on kumulatiivse mõjuga ning et „(p)ikaajaline viibimine ka nõrgas koherentses elektromagnetkiirguses võib viia pöördumatute muutusteni ja võib ohustada tervist.” (3)

3. Iga 16 sekundi järel pulseeriv kiirgus (nt Kamstrupi Multical21 veemõõtja puhul ) mõjutab vältimatult organismi normaalset funktsioneerimist. Kui väidetakse, et signaali kestus on nii imelühike, kõigest millisekundid! – siis uuringud näitavad, et tervisekahjustuse tekitamiseks (kaltsiumikanalite avanemine -> kaltsiumi sissevool rakku -> oksüdatiivne stress -> DNA kahjustus jne) piisab ka juba NANOSEKUNDILISEST pulsist (4).

4. Tervise seisukohalt on ülioluline hoida eriti öösel kiirgusfoon minimaalne, et keha saaks päevastressist puhata ja taastuda. Seepärast tasub vältida kodus teadlikult igasugust ülemäärast kiirgust – asendada wifi ja mobiilne internet juhtmega internetiga ning kasutada mobiili minimaalselt ja lühiajaliselt. Kaugloetav veearvesti saadab andmeid üldjuhul vahetpidamata päeval ja ööl ja see on lubamatu.

5. Kaugloetavate veearvestite kiirguse mõju ei ole testitud inimestel, eriti mitte väikestel lastel, kes on kiirgusele veelgi tundlikumad. Samuti pole uuritud kaugloetavate veearvestite kiirguse pikaajalist mõju inimestele ja keskkonnale.

6. Ainus, millele tuginevad väited selliste arvestite ohutuse kohta, on kinnitus, et nende kiirgustase on kehtivatest normidest väiksem, kuid teame ju, et sama kehtib ka müügilolevate mobiiltelefonide kohta, ometi on leidnud tõestust, et need võivad pikaajalisel kasutusel vähki tekitada (5), (6). See asjaolu tõestab, et sh ka Eesti ametkondade viidatud normid ja standardid ei ole adekvaatsed, vähemasti mitte tervisemõjude puudumise kinnituseks.
Sama on korduvalt kinnitanud ka prof Hinrikus, kelle ekspertarvamusest loeme, et “(k)ehtivad normid on aegunud, kuna (s)oojusliku mõju kõrval on ammu leidnud usaldusväärset kinnitust ka nõrga välja mittesoojuslik mõju” (3). (Teatavasti arvestavad praegused Eestis kehtivad mitteioniseeriva kiirguse piirnormid ainult soojuslikku mõju, seetõttu ei saa neid tõsiselt võtta.) Samuti et (kõnealuse kiirguse) ohutut taset pole kindlaks tehtud ja selle ohutus tervisele pole tõestatud ning et (v)aatamata pikaajalistele uuringutele, ei ole teadlased siiani suutnud määrata bioloogiliste objektide tundlikkuse läve ega ka sellega seotud teaduslikult põhjendatud tervisekaitse kiirgusnorme” (3).

7. USA emeriitprofessor Martin Pall toob välja kaheksa eri tüüpi mõjusid, mille põhjuseks on kehtivate piirnormide piiresse jäävad raadiosageduslikud elektromagnetväljad, mis hõlmab ka veearvestite kiirguse sagedusi: vähk, oksüdatiivne stress (vabad radikaalid), raku DNA kahjustus, apoptoos ehk rakusurm, viljakuse langus, neuroloogilised/ psühhoneuroloogilised mõjud, mõjud endokriinsüsteemile. Nendele lisaks stressireaktsioon, Alzheimeri tõbi, suurenenud lämmastikoksiidi hulk, endometrioos, muutused geeni ekspressioonis, vere-aju barjääri lagunemine, mõjud lootele ja vastsündinule, sagenenud enesetapud ja autism (7).

8. Lisaks kinnitavad uuringud, et kiirguse tervisemõju ei ole võrdelises suhtes kiirguse võimsusega, erineeldumismääraga või ekspositsiooni pikkusega (3), seega ei anna mingit kindlustunnet ohutuse kohta väide, et veearvestite kiirgus on imeväike võrreldes muude seadmetega.

9. Teadusuuringud näitavad, et geenimuutused ja DNA kahjustused tekivad juba oluliselt madalama võimsustiheduse juures kui veearvesti tekitatav kiirgus (8).
Ja kordan veelkord: Hinrikuse ekspertarvamusest loeme, et sellise kiirguse ohutut taset pole kindlaks tehtud ja selle ohutus tervisele pole tõestatud.

Kuidas saab vee-ettevõtja sellises olukorras meid veenda, et tegemist on ohutute seadmetega ja me peame nende paigaldamisega nõustuma?

10. Ja kokkuvõtteks, kui teame, et veearvesti signaal peab andmete kogumise punkti jõudmiseks läbima majaseinu ja kõiki muid objekte, siis on naiivne arvata, et see meie keha kuidagi ei mõjutaks. Seetõttu ei paku mingit kindlustunnet ka väide, et need arvestid asetsevad üldjuhul kaugemal eemal.

11. Ei tohi ignoreerida ka asjaolu, et osa elanikkonnast (konservatiivse hinnangu alusel ca 35%, Hinrikus leidis oma katsetes, et kolmandik) on kiirgusele ülitundlikud, mis tähendab, et nende kokkupuude kiirgusega tuleb viia miinimumini ning neil peab olema võimalus mis tahes kiirgusallikaid oma elust VÄLISTADA, vastasel juhul on tegemist inimeste piinamisega.
Hinrikuse artiklist: On teada ülitundlikkus elektromagnetväljadele (sarnane allergiale), mille puhul võib mõjuda isegi väga nõrk väli (Hedendahl jt, 2015). Need inimesed tunnevad ennast elektromagnetväljas halvasti. Ilmneb väsimus, unisus, peapööritus, kontsentreerumisvõime langus, probleemid mäluga ja unehäired (3).

12. Mujal maailmas ollakse muide selliste arvestite kiirguse mõjust teadlikumad. Näiteks Ameerika Keskkonnameditsiini Ühing on loetlenud terviseseisundid, mille puhul soovitab kaugloetavaid arvesteid vältida, ning on avaldanud üleskutse kaugloetavate arvestite paigaldamine kaasneva kahjuliku kiirguse tõttu peatada (9).
Ja Prantsusmaa Grenoble´i kohus on kinnitanud, et just kaugloetav veearvesti põhjustas inimese tervise olulise halvemise (10).

Loodame, et vee-ettevõtjad viivad end kõigi kaasnevate asjaoludega kurssi, lisaks tutvuvad kindlasti ka Hiie Hinrikuse ekspertarvamusega ja kõikide alltoodud viidetega, kuna see puudutab väga otseselt nende äritegevust,  ning loobuvad edaspidi kuritegelikust sunniviisilisest inimeste kiiritamisest. Seni, kuni tegemist on arvestiga, mis saadab andmeid mikrolainetega, on paratamatult tegemist vähki ja muid tervisehäireid tekitava kiirgusega, mille ohutut taset pole leitud, seetõttu tuleks neil juba täna hakata mõtlema sellele, et kui aastate pärast ilmnevad juba oluliselt rohkematel inimestel terviseprobleemid, mis on ilmselgelt seostatavad kiirgusega (ja teadus näitab juba täna, et see on juhtumas), siis vee-ettevõtjad, kelle jaoks majanduslik kasu tundub täna olevat olulisem kui inimese tervis, on oma kiirgavate arvestitega selles kaassüüdlased.

Viited:

(1) http://www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm

(2) https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043

(3) https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertarvamus-5G_Hiie-Hinrikus-1-1.pdf

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/

(5) https://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/fulltext

(6) https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/abs/

(7) https://www.radiationresearch.org/research/dr-martin-palls-latest-compilation-of-emf-medical-research-literature/#

(8) https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

(9) https://aaemonline.org/pdf/AAEMEMFmedicalconditions.pdf

(10) http://www.kiirgusinfo.ee/prantsusmaa-kohus-kaugloetav-arvesti-tuleb-eemaldada/

Märksõnad

Seonduvad postitused