Kirjavahetus Keskkonnaministeeriumiga 5G teemal

28. jaan. 2019

Saadetud: 4. märts 2017

TEABENÕUE

Seoses isejuhtivate autode Eesti teedele toomisega ja 5G tehnoloogia arendamisega soovin teada, kas olete põhjalikumalt süvenenud küsimusse, kuidas mõjub 5G tehnoloogia elusolenditele, sh inimorganismile, ning millistele allikatele (sh pikaajalised tervisemõju-uuringud) tuginedes olete veendunud, et see on tervisele täiesti ohutu.

Lugupidamisega
MTÜ Kogukonna Hüvanguks

Keskkonnaministeeriumi vastus, 3. aprill 2017:

Täname Teid teabenõude esitamise eest ning selle eest, et tõstatasite olulise teema. Keskkonnaministeerium ei prognoosi isejuhitavate autode hüppelist kasvu Eestis lähiajal ning seetõttu pole me antud küsimusega hetkel ka süvenenult tegelenud. Kindlasti tuleb teemat täpsemalt käsitleda siis, kui selliste autode hulk on juba märgatav ning võib eeldada, et neist tulenev mõju inimtervisele ja keskkonnale on potentsiaalselt juba arvestatav.

Parimate soovidega

Mart Raamat
Keskkonnaministeerium
Energeetika nõunik


Saadetud: 27. jaanuar 2019

TEABENÕUE

2017. aasta märtsis uurisime Keskkonnaministeeriumilt, kas olete põhjalikumalt süvenenud küsimusse, kuidas mõjub 5G tehnoloogia elusolenditele, sh inimorganismile, ning millistele allikatele (sh pikaajalised tervisemõju- uuringud) tuginedes olete veendunud, et see on tervisele täiesti ohutu.
Saime vastuseks, et  “Kindlasti tuleb teemat täpsemalt käsitleda siis, kui selliste autode hulk on juba märgatav ning võib eeldada, et neist tulenev mõju inimtervisele ja keskkonnale on potentsiaalselt juba arvestatav” – mis keskendub ainult isesõitvate autode aspektile ja jätab arvestamata 5G tehnoloogia tervisemõju üldiselt. Arvestades praegust 5G tehnoloogia paigaldamist eelkõige Tallinnas ja Tabasalus ning edaspidi ka teistes piirkondades üle Eesti, soovime teada, kas Keskkonnaministeerium on tänaseks 5G tehnoloogia võimalike tervisemõjude teemasse süvenenud ning millistele tõsiselt võetavatele teadusuuringutele tuginedes olete veendunud, et tegemist on nii keskkonnale kui ka inimesele täiesti ohutu tehnoloogiaga, et lubada selle hoogsat paigaldamist.

Et vältida mõttetut ajakulu, ootan vastuseks reaalseid tervise- ja keskkonnamõju-uuringuid, mitte viidet SCENIHRi 2015.a eksitavale seisukohale või kehtivatele piirnormidele, mis sõltumatute teadlaste kinnitusel ei ole adekvaatsed ega taga tervisemõju puudumist (selle väite põhjendused on kokku võetud artiklis http://www.kiirgusinfo.ee/eesti-kiirgusalane-padevus/ ).

Vastust ootama jäädes,
MTÜ Kogukonna HüvanguksMärksõnad

Seonduvad postitused