Pikett 5G arendamise ja kasutuselevõtu vastu

8. sept. 2019

9. septembril 2019 toimus Toompeal pikett 5G võrgu arendamise ja kasutuselevõtu vastu Eestis.

Seoses sellega, et rahvaalgatus “Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!” on arutlusel Riigikogu Keskkonnakomisjonis ja Sotsiaalkomisjonis, paneme valitud rahvaesindajatele südamele, et Eesti Vabariigi põhiseadus on ülimuslik, koos selles sätestatud inimeste põhiõigustega, sh õigus elule ja tervise kaitsele, õigus isikupuutumatusele ja kodu puutumatusele, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida ning keeld kedagi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.
 
Mida me aga teame 5G tehnoloogia kohta, mida juba mitmel pool Tallinnas katsetatakse, ning nagu MKMi teekaardist loeme, on Eesti võtnud sihiks saavutada aastaks 2023 5G ühenduvus suuremates linnades ning nende äärealadel ja aastaks 2025 transpordikoridorides”?
 
Teame, et
 
 • 5G tehnoloogia kohta ei ole seni tehtud bioloogilisi ohutusuuringuid ning isegi tootjad ja paigaldajad ei tea, kuidas 5G signaalid reaalajas levima ja käituma hakkavad ning milline saab olema inimeste kiirgusekspositsioon ja selle tervisemõju (1), mis viitab selgelt asjaolule, et 5G paigaldamine elukeskkonda on reaalajas toimuv inimkatse, mis aga on vastavalt Nürnbergi koodeksile keelatud;
 • sajad elektromagnetväljade tervisemõju uurivad teadlased nõuavad 5G tehnoloogia keelamist selle kahjulikkuse tõttu nii inimestele kui ka keskkonnale (2);
 • mitteioniseerivale kiirgusele Eestis kehtivad piirnormid ei kaitse tegelike tervisemõjude eest! (3)
  Elektromagnetväljade bioloogiliste ja tervisemõjude teemal eelretsenseeritud artikleid avaldanud 250 teadlast 42 riigist on allkirjastanud pöördumise (4), milles sedastatakse järgmist:
  „Väga palju hiljutisi teadusartikleid on näidanud, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme kiirgustaseme juures, mis on rahvusvahelistest ja riiklikest piirnormidest oluliselt madalam. Nende mõjude seas on suurenenud vähirisk, rakustress, kahjulike vabade radikaalide hulga suurenemine, geneetilised kahjustused, reproduktiivsüsteemi struktuurilised ja funktsionaalsed muutused, õpi- ja mäluvaegused, neuroloogilised probleemid ning negatiivne mõju inimese üldisele heaolule. Kahjustused ulatuvad ka inimestest kaugemale, aina rohkem koguneb tõestusmaterjali kahjuliku mõju kohta nii taimedele kui ka loomadele.“
  Seega saab 5G tehnoloogiat käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu;

   

 • UNESCO ettevaatuspõhimõte sätestab:
  ”Juhul, kui inimtegevused võivad kaasa tuua moraalselt vastuvõetamatut kahju, mis on teaduslikult võimalik, kuid pole kindel, tuleb astuda samme selle kahju vältimiseks või vähendamiseks”.

Seetõttu ei saa mitte kedagi sundida osalema 5G tehnoloogia katsetamisel!
Keegi ei pea leppima seni inimeste peal testimata tehnoloogia katsealuseks olemisega, eriti kui on piisavalt tõendeid selle tehnoloogia tervist kahjustava mõju kohta.

Kui oled nõus, saada

Enda põhiõiguste jõustamise ja puutumatuse teatis

5G peatamist arutavate komisjonide liikmetele ja teistele poliitikutele, keda pead vajalikuks enda staatusest teavitada.

Tänaseks on teada antud, et 5G testvõrgud töötavad (või on töötanud) Tallinki laevadel, Tallinna Tehnikaülikooli territooriumil ehk TalTechis, Tallinnas Rotermanni kvartalis, Stockmanni kaubamajas, (https://forte.delfi.ee/news/digi/operaatorid-ei-ole-uhel-noul-kes-loi-eesti-esimese-5g-vorgu?id=84822633), Sõle tänaval ning Tabasalus (https://tehnika.postimees.ee/6732039/eesti-jai-5g-rongist-maha-miks-ja-mis-nuud-saab). Võib olla päris kindel, et võrguoperaatorid ei ole saanud kohalikelt elanikelt nõusolekut sellises eksperimendis osalemise kohta.

Viited

5G kohta avaldatud uuringud ja teadustööd (inglise keeles):

(1) Tsitaadid Euroopa Parlamendi dokumendist „5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia“, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060 (tõlge: MTÜ Kogukonna Hüvanguks):

    “Üks asi, mida praegu veel hästi ei mõisteta, on 5G etteennustamatud levimise mustrid, mis võivad kaasa tuua kiirgusega kokkupuute vastuvõetamatud tasemed inimeste jaoks.

    “Suur mure on kerkimas seoses võimalike mõjudega tervisele ja ohutusele, mida põhjustab 5G-ga kaasnev võimalik et palju suurem kokkupuude raadiosagedusliku elektromagnetkiirgusega. Suurenev kokkupuude ei pruugi tuleneda ainult palju kõrgemate sageduste kasutamisest 5G puhul, vaid samuti ka eri signaalide võimalikust kuhjumisest, nende dünaamilisest loomusest ja kompekssetest häiremõjudest, mis võivad ilmneda eriti tihedalt asustatud linnapiirkondades.”

    “5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning seetõttu on ennustamatud, kuna signaalitasemed ja mustrid toimivad vastastikku suletud ringi süsteemina. Seda tuleb veel usaldusväärselt reaalsetes olukordades kaardistada, laborist väljaspool”

    “Pikaajalised tehnoloogia-uuringud on väga hädavajalikud. Üks põhiprobleem on ebatavaline [5G] levimise fenomen…“

(2) https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/,
https://www.kiirgusinfo.ee/hardell-ja-nyberg-keskkonnavolinikule/, https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/, https://www.kiirgusinfo.ee/milleri-poordumine-5g/,
https://www.emfscientist.org/Letter_to_UNEP_June_25_%202019.pdf

(3) Tallinna Tehnikaülikooli raadiofüüsika emeriitprofessor Hiie Hinrikus: „5G peatamise asemel võiks Eesti karmistada elektromagnetkiirguse piirnorme“:

https://epl.delfi.ee/arvamus/raadiofuusika-professor-5g-peatamise-asemel-voiks-eesti-karmistada-elektromagnetkiirguse-piirnorme?id=86523935

(4) https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/

Märksõnad

Seonduvad postitused