Hollandi Tervisenõukogu avaldas aruande 5G ja tervisemõjude kohta

29. märts 2021

2. septembril 2020 avaldas Hollandi Tervisenõukogu aruande “5G And Health“, kus sedastatakse, et “ei saa välistada, et vähkkasvajate esinemine, vähenenud meeste viljakus, negatiivsed mõjud rasedusele ja sünnidefektid võiks olla seotud elektromagnetväljade mõjuga”. Komisjon ei soovita kasutusele võtta 26 GHz sagedusriba, kuna selle võimalikke riske tervisele ei ole uuritud. Seevastu soovitab komisjon võtta ettevaatlik lähenemine ja hoida kokkupuude kiirgusega nii madal kui mõistlikult saavutatav, kuna ei saa välistada, et kokkupuutel kiirgusega, mis jääb viimastest ICNIRPi soovitustest (millele tuginevad ka Eestis kehtivad piirnormid) madalamale tasemele, on potentsiaal mõjutada tervist.

Aruanne (inglise keeles): https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health

Märksõnad

Seonduvad postitused