Šveitsi teadlased leiavad, et kehtivad kiirgusnormid ei pruugi kaitsta püsivate kahjustuste eest

29. märts 2021

Teadusartiklis, mille autorid on Šveitsi IT’IS Foundationi teadlased Esra Neufeld ja Niels Kuster, pealkirjaga “Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose”, jõutakse järeldusele, et 5G ja süsteemid, mis kasutavad sagedusi üle 10 GHz, võivad põhjustada kudede kuumenemist ja püsivaid kudede kahjustusi ICNIRPi poolt lubatud väljatugevustel (mis on lubatud ka Eestis). „Kuigi aja- ja pindalakeskmised võimsustiheduse väärtused jäävad pideva kokkupuute jooksul kehtivate ohutusnormide piiresse, võivad kiirguspursked (järsud tipud) tekitada inimeste nahal lühikese temperatuuri tõusu /…/ Tulemused näitavad ka, et rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse kaitse komisjoni juhistes lubatud maksimaalse ja keskmise suhe 1000 võib põhjustada püsivat koekahjustust ka lühiajalise kokkupuute korral, seetõttu on oluline olemasolevate kokkupuutesuuniste ülevaatamine.”

Artikkel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30247338/
Veel teema kohta: https://www.nexusnewsfeed.com/article/health-healing/5g-waveforms-in-dispute/

Märksõnad

Seonduvad postitused