Prof Hardelli kriitika riigikogus 2019.a toimunud 5G-teemalise arutelu kohta

31. aug. 2020

Ajakirjas World Academy of Sciences Journal avaldati 2019.a novembris Rootsi onkoloogiaprofessori Lennart Hardelli kriitiline artikkel “Notes on parliament hearing in Tallinn, Estonia, June 4, 2019 as regards the deployment of the fifth generation, 5G, of wireless communication” sama aasta juunis Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungi kohta, kus arutati 5G-teemalist rahvaalgatust. Istungil tegi lisaks professor Hardellile ettekande ka emeriitprofessor Martin L. Pall. Mõlemad olid Eestisse saabunud selleks, et pakkuda rahvaalgatuse esitajaile riigikogus teaduslikku tuge.

Hardell võtab artiklis kokku 4. juunil 2019 riigikogus toimunu, tuues välja peamiste sõnavõttude sisu (sh dr Lauri Kütt (Taltech), Tõnu Nirk (MKM), Urmas Ruuto ja Priit Roosipuu (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit), dr Hele Everaus
(riigikogu sotsiaalkomisjon) ja Jelena Tomasova (Terviseamet) ning
lisades oma kommentaarid.

Riigikogus toimunud 5G arutelu puhul taunib Hardell olukorda, kus uue tehnoloogia tervisemõjude ekspertidena kutsutakse sõna võtma isikud, kellel pole kogemust elektromagnetväljade tervisemõjude uuringute läbiviimisega ning kes esitavad eksitavaid seisukohti, mis ei võta arvesse väga suurt hulka teaduslikku tõendusmaterjali; samuti
ignoreerivad suurt hulka teaduslikku tõendusmaterjali ka riigiasutuste ametnikud. Seega riigiasutused, kes peaksid kaitsma inimeste tervist, ei täida oma kohustust inimeste teavitamisel riskidest tervisele ja heaolule. Samal ajal ei võta paljud poliitikud arvesse selliste ekspertide seisukohti, kellel on reaalne kogemus elektromagnetväljade
tervisemõjude uurimisel, ning ignoreerivad nende esitatud argumente ja fakte.

Kokkuvõttes loodab Hardell oma artikliga juhtida tähelepanu sellele, kuidas poliitiline otsustusprotsess Eestis 5G peatamise riikliku arutelu näitel ei tugine objektiivsele infole, vaid vähe informeeritud ekspertide eksitavatele väidetele, mistõttu jõuavad seadustesse
kallutatud ja moonutatud järeldused ja see ohustab konkreetsel juhul inimeste tervist.

Link artiklile: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2019.28
pdf allalaadimiseks (8 lk):
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2019.28/download

Istungi jt toimunud ürituste salvestusi saad vaadata siin: https://www.kiirgusinfo.ee/hardell-ja-pall-videod/

Märksõnad

Seonduvad postitused