Viited

Bioinitiative Report:http://www.kiirgusinfo.ee/bioinitiative-report/   Artiklid elektromagnetväljade mõju kohta (Powerwatch):http://www.kiirgusinfo.ee/artiklid-elektromagnetvaljade-moju-kohta/  Wifi tervisemõjust (EMF Safety Network):http://www.kiirgusinfo.ee/wifi-tervisemoju/     Teadusartiklid, mis näitavad negatiivseid bioloogilisi mõjusid või kahjustusi wifi-kiirguse tagajärjel (2,4 või 5 GHz) (wifiinschools.uk.org):http://www.kiirgusinfo.ee/negatiivsed-bioloogilised-mojud-wifi-kiirguse-tagajarjel/ Kaugloetavate arvestite tervisemõju tõestamiseks:http://www.kiirgusinfo.ee/kla-tervisemoju-toestamiseks/   Kaugloetavate arvestitega seotud privaatsus- ja andmekaitseprobleemid ning küberjulgeolek:http://www.kiirgusinfo.ee/kla-privaatsus-ja-andmekaitseprobleemid-ning-kuberjulgeolek/ Teadusartiklite andmebaasi PubMed artiklid elektromagnetväljade negatiivsete mõjude kohta(1. sept 2020 seisuga 3413 … Jätka Viited lugemist