Bioinitiative Report

Bioinitiative’i aruande on koostanud 10 riigi 29 teadlast, kellest 10 on meditsiinilise haridusega, 21 doktorikraadiga, 3 Bioelektromagneetika Ühingu endist presidenti. Läbi on töötatud ligi 4000 eelretsenseeritud teadusartiklit aastatest 1990-2020 ning nende põhjal kokku pandud Bioinitiative’i aruanne koosneb üle 1500 leheküljest. Esimene versioon ilmus 2007. aastal, 2012. anti välja täiendatud variant ning 2014. ja 2020. aastast pärinevad viimased uuendused.

Kriitikud nimetavad seda väga mahukat aruannet “kirsside noppimiseks” ehk valikuliselt sobivate teadustööde väljaotsimiseks, ent ligi 4000 teadustööd on igatahes väga korralik ports kirsse, kas pole?
Püüd sellist tööd diskrediteerida on täiesti mõistetav, kui arvestame, et analüüs on välja toonud väga selged tõendid väga tõsistele tervisemõjudele, mis kaasnevad kehtivatest piirnormidest nõrgemate raadiosageduslike elektromagnetväljadega. Tõestamist leidis, et elektromagnetkiirgusega kaasneb ajukasvajate, DNA- ja geneetilise kahjustuse risk. Negatiivne mõju avaldub ka mälule, õppimisvõimele, käitumisele ja tähelepanule. Seos on unehäiretega, vähi ja neuroloogiliste haigustega nagu Alzheimeri tõbi. Elektromagnetkiirgus mõjutab ka spermat ja viljakust ning võib põhjustada nurisünnitusi. Aruandes käsitletakse veel wifi mõju loote ja lapse ajule ning kooliwifi mõju lastele ja noortele. Välja tuuakse bioloogilise toime mehhanismid ja eri riikide terviseametite seisukohad.

Valik peatükke:

 • Raadiosageduslike elektromagnetväljade mõju vere-aju barjäärile
 • Tõendid mõjude kohta käitumisele
 • Tõendid mõju kohta geeni- ja valguekspressioonile
 • Elektromagnetväljadega kokkupuute mõju viljakusele ja paljunemisele
 • Tõendid rinnavähi seoste kohta
 • Ajukasvajad ja raadiosageduslikud väljad
 • Eriti madala sagedusega magnetväljad – melatoniini tootmine – Alzheimeri tõbi ja rinnavähk
 • Tõendid immuunsussüsteemi mõjutamise kohta
 • Mitteioniseerivate elektromagnetväljade geneetilised mõjud
 • Elektromagnetväljade mõju lootele ja vastsündinule
 • Autismi (autismispektri sündroomi) leiud seoses elektromagnetväljade ja raadiosageduslike väljadega
 • Mitteioniseeriva elektromagnetkiirguse neuroloogilised mõjud
 • Tõendid genotoksiliste mõjude kohta
 • Tõendid leukeemia kohta
 • Tõendid ajukasvajate ja akustiliste neuroomide kohta
 • Mobiiltelefonide kasutamine ja tõendid ajukasvajate sagenemise kohta

Kasutatud allikate loendisse on kaasatud artiklite kokkuvõtted, mis teeb info leidmise lihtsamaks.

Raadiosagedusliku kiirguse artiklite kokkuvõtted (docx, üle 600 lehekülje!): https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/RFR12-14-researchSummary.docx

Raadiosagedusliku kiirguse artiklid vabade radikaalide uuringute kohta: https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/RF-Free-Radical-oxidative-effect-2019.docx

Eriti madala sagedusega elektromagnetkiirguse vabade radikaalide uuringud:
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/Static-Field-and-ELF-EMF-Free-Radical-Oxidative-effects-2019.docx

Elektroülitundlikkust käsitlevad artiklid:
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/Electrohypersensitivity-50pg-2017.docx

Rohkem viiteid leiad siit:
https://bioinitiative.org/research-summaries/