Venemaa riiklik komitee hoiatab elektromagnetväljade eest

22. juuli 2018

Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riiklik Komitee andis välja ettevaatlikkusele üles kutsuva aruande, mis tugineb 50 aasta pikkusele elektromagnetväljade uurimisele.

Professor Yuri Grigorjev kutsub inimesi üles ettevaatlikkusele ja maailm peab seda kuulma: „Inimene sai küll mustast surmast jagu, kuid lõi endale uue probleemi – elektromagnetväljade saaste”.

Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riiklik Komitee (RNCNIRP) on välja andnud aruande, mis sisaldab Venemaal viimase 50 aasta jooksul uuritud raadiosageduslike elektromagnetväljade (RS EMVd) kõige tähtsamaid tulemusi.

RS EMVde uurijad ja keskkonnaaktivistid Eileen O’Connor (Suurbritannia Kiirgusuuringute Heategevusorganisatsiooni juht) ja Sissel Halmøy (Rahvusvahelise Elektromagnetväljade Liidu eesistuja ja Norra Kodanike Kiirguskaitseühenduse peasekretär) kohtusid hiljuti  Vene Föderatsiooni tippteadlastega.

Halmøy ütles: „Vastavalt RNCNIRPi hinnangule ohustavad mobiiltelefone kasutavate laste tervist lähitulevikus järgmised probleemid: mälu- ja tähelepanuhäired, õpiraskused ja kognitiivsed puudujäägid, suurenenud ärrituvus, unehäired, stressitalumatus, suurem vastuvõtlikkus epilepsiale. Selleks, et lapsi kaitsta, tuleb kohe midagi teha ja võtta kasutusele bioloogiale tuginevad juhised.” Praegused standardid põhinevad pigem tehnilistel vajadustel, mitte bioloogilistel uuringutel.

O’Connori sõnul on Vene aruanne tõeline kingitus maailmale, lisades, et Vene teadlastel on RS EMVde osas suuremad teadmised.

Venemaa uuring pakub tähtsaid aspekte arengu perspektiivist, mis muudab selle ülemaailmsel RS EMVde tasandil pakilise tähtsusega uuringuks. Näiteks soovitatakse vältida rasedatel naistel ja alla 18-aastastel mobiiltelefonide kasutamist täielikult. Samamoodi on Saksamaa, India, Suurbritannia, Iisrael, Soome, Belgia, Toronto ja Kanada andnud välja tervisehoiatuse lastele, et nad ei kasutaks mobiiltelefone muuks kui ainult hädakõnedeks. Paraku enamik lapsi, nende vanemaid, arste ja õpetajad ei ole sellest teadlikud.

Seni on kõige olulisemaks verstapostiks see, et 2011. aasta mais nimetasid Maailma Terviseorganisatsioon WHO ja Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) RS EMVd võimalikuks vähitekitajaks (rühm 2B). See hoiatus anti välja mitte ainult mobiiltelefonide ja mobiilisaatjate kohta, vaid ka wifi, nutiarvestite, sülearvutite ja kõiksugu muudele RS EMVde spektrumis (raadiosagedustest kuni elektromagnetkiirguseni) töötavatele tehnikaseadmetele.

RNCNIRP  ja WHO „EMF ja tervis” rahvusvahelise nõustamiskomitee liige professor Yuri Grigorjev ütles: „Aju on kriitiline organ. Vitaalsed ajustruktuurid puutuvad iga päev mobiiltelefoni kasutades elektromagnetväljadega kokku. Aju koosneb püsivatest biofüüsilistest protsessidest ja vitaalsetest funktsioonidest. Peame mobiiltelefone kasutama ettevaatusega ja tegema seda distantsilt ning vähendama kasutusaega. Lapsed peaksid kasutama mobiiltelefoni ainult hädakõnede jaoks ja samuti käed-vabad süsteemis.”

Aseesimehe professor Oleg Grigorjevi sõnul on vaja elektromagnetsaaste korrektset kontrolli ja hinnangut: “Praegu on kasutusel palju uusi moduleeritud sagedusi ja keegi ei tea selle tagajärgi. See võib olla tõsine probleem.”

Vene teadlased hoiatavad ka ülejäänud maailma riike,  tervishoiuministeeriumeid ja muid organisatsioone, kes vastutavad mh ka laste turvalisuse eest, et nad järgiksid lasteaedades mobiiltelefonide ja wifi kasutamise eeskirju ning soovitaks koolidel ja haridusasutustel kasutada traadita lairibaühenduse (sh wifi) asemel traadiga võrku. Venelased on oma uuringutele tuginedes kindlad, et pikemaajaline kokkupuude RF/EMF kiirgusega häirib kognitiivset arengut.

Kaitseks RS EMVde mitteioniseeriva kiirguse eest on paljud riigid kasutusele võtnud juhendite kogumi, mida annavad välja tööstusesõbralikud teadlased, keda tuntakse nime all ICNIRP. ICNIRPi juhendid on mõeldud kaitsmiseks lühiajalise akuutse soojusliku RS EMVdega kokkupuute eest. Praegused ICNIRPi ja IEEE standardid tuginevad valitsusasutuste iganenud arusaamale, et RS EMVde ainus võimalik bioloogiline mõju on kudede kuumenemine.

Venemaal kehtivaid standardeid toetab pikaaegsetele uuringutele tuginev teadus ja need võtavad arvesse mittesoojusliku kokkupuutega kaasnevaid riske. Standardeid toetab ka Venemaa Tervishoiuministeerium ja need on oluliselt madalamad kui praegu paljudes riikides kasutusel olevad ICNIRPi ja IEEE standardid.

Uuring toob selgelt välja vajaduse võtta mobiiltelefonide ja wifi-tehnoloogia suhtes midagi ette. Koostöös valitsustega tuleks läbi viia üleilmne ja selge reklaamikampaania, mis oleks suunatud eriti lastele, ja suured tervisehoiatused peaksid olema selgelt näha kõikidel raadiosageduslikke elektromagnetvälju levitavatel seadmetel.

O’Connori sõnul on vaja sellele probleemile lahendus leida nii kiiresti kui võimalik: “Ootamine läheb väga kalliks maksma, me ei saa seda endale lihtsalt lubada.”

Loe pressiteate täisteksti siin: http://www.kiirgusinfo.ee/rncnirp-pressiteade/

Allikas: “PRESS RELEASE: The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection Will Issue Report Calling for Caution Based on 50 Years of EMF Research“

Märksõnad

Seonduvad postitused