PRESSITEADE: Venemaa Riiklik Komitee andis välja elektromagnetväljade suhtes ettevaatlikkusele üles kutsuva aruande

PRESSITEADE: Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riiklik Komitee andis välja ettevaatlikkusele üles kutsuva aruande, mis tugineb 50 aasta pikkusele elektromagnetväljade uurimisele

Professor YurI Grigoriev kutsub inimesi üles ettevaatlikkusele ja maailm peab seda kuulma: „Inimene sai küll mustast surmast jagu, kuid lõi endale uue probleemi – elektromagnetväljade saaste”

Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riiklik Komitee (RNCNIRP) on nõustunud jagama maailmaga üksikasjalikku aruannet, mis sisaldab Venemaal viimase 50 aasta jooksul uuritud raadiosageduslike elektromagnetväljade (RS EMVd) kõige tähtsamaid tulemusi.

RS EMV uurijad ja keskkonnaaktivistid Eileen O’Connor (Suurbritannia Kiirgusuuringute Heategevusorganisatsiooni juht) ja Sissel Halmøy (Rahvusvahelise Elektromagnetväljade Liidu eesistuja ja Norra Kodanike Kiirguskaitseühenduse peasekretär) naasesid hiljuti reisilt, kus nad kohtusid Vene Föderatsiooni tippteadlastega.

Halmøy ütles: „Vastavalt RNCNIRP hinnangule ohustavad mobiiltelefone kasutavate laste tervist lähitulevikus järgmised probleemid: mälu- ja tähelepanuhäired, õpiraskused ja kognitiivsed puudujäägid, suurenenud ärrituvus, unehäired, stressitalumatus, suurem vastuvõtlikkus epilepsiale. Selleks, et lapsi kaitsta, tuleb kohe midagi teha ja võtta kasutusele bioloogiale tuginevad juhised.” Praegused standardid põhinevad pigem tehnilistel vajadustel, mitte bioloogilistel uuringutel.

O’Connori sõnul on „Vene aruanne tõeline kingitus maailmale. Suurbritannia Kiirgusuuringute Organisatsioon esitab selle sügisel parlamendiliikmele Iain Duncan Smithile ja see edastatakse ka Suurbritannia juhtivale tervishoiuametnikule professor Dame Sally Daviesile.”

Ta lisas: „Vene teadlastel on RS EMVde osas suuremad teadmised ja nad on ulatanud meile sõbrakäe, et neid teadmisi ja kogemusi jagada. Loodan, et Lääne maailma otsustajad aktsepteerivad seda ja on nõus koostööd tegema.”

Venemaa uuring pakub tähtsaid aspekte arengu perspektiivist, mis muudab selle ülemaailmsel RS EMVde tasandil pakilise tähtsusega uuringuks. Ilma selleta ei pruugi riikide valitsused tagada tulevaste põlvede – eriti laste – tervist.

Venelased soovitavad vältida rasedatel naistel ja alla 18-aastastel mobiiltelefonide kasutamist täielikult. Samamoodi on Saksamaa, India, Suurbritannia, Iisrael, Soome, Belgia, Toronto ja Kanada andnud välja tervisehoiatuse lastele, et nad ei kasutaks mobiiltelefone muuks kui ainult hädakõnedeks. Paraku enamik lapsi, nende vanemaid, arste ja õpetajad ei ole sellest teadlikud.

Veelgi enam – 2011. aasta mais andsid Maailma Terviseorganisatsioon ja IARC välja klassifikatsiooni, mille kohaselt paigutuvad RS EMVd selliste tegurite rühma, mis võivad mõjuda inimesele kantserogeenselt ehk vähki tekitavalt (rühm 2B). See hoiatus anti välja mitte ainult mobiiltelefonide ja mobiilisaatjate kohta, vaid ka wifi, nutiarvestite, sülearvutite ja kõiksugu muudele RS EMVde spektrumis (raadiosagedustest kuni elektromagnetkiirguseni) töötavatele tehnikaseadmetele.

Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riikliku Komitee eesistuja ja WHO „EMF ja tervis” rahvusvahelise nõustamiskomitee liige professor Yuri Grigoriev ütles: „Aju on kriitiline organ. Vitaalsed ajustruktuurid puutuvad iga päev mobiiltelefoni kasutades elektromagnetväljadega kokku. Aju koosneb püsivatest biofüüsilistest protsessidest ja vitaalsetest funktsioonidest. Peame mobiiltelefone kasutama ettevaatusega ja tegema seda distantsilt ning vähendama kasutusaega. Lapsed peaksid kasutama mobiiltelefoni ainult hädakõnede jaoks ja samuti käed-vabad süsteemis.”

Aseesimees professor Oleg Grigoriev sõnas: „Vajame elektromagnetsaaste korrektset kontrolli ja hinnangut. Praegu on kasutusel palju uusi moduleeritud sagedusi ja keegi ei tea selle tagajärgi. See võib olla tõsine probleem.”

Vene teadlased hoiatavad ka ülejäänud maailma riike, tervishoiuministeeriumeid ja muid organisatsioone, kes vastutavad mh ka laste turvalisuse eest, et nad järgiksid lasteaedades mobiiltelefonide ja wifi kasutamise eeskirju ning soovitaks koolidel ja haridusasutustel kasutada traadita lairibaühenduse (sh wifi) asemel traadiga võrku. Venelased on oma uuringutele tuginedes kindlad, et pikemaajaline kokkupuude RF/EMF kiirgusega häirib kognitiivset arengut.

Selleks, et RS EMVde mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsta, on paljud riigid kasutusele võtnud juhendite kogumi, mida annavad välja tööstusesõbralikud teadlased, keda tuntakse nime all ICNIRP. ICNIRPi juhendid on mõeldud kaitsmiseks lühiajalise akuutse soojusliku RS EMVdega kokkupuute eest. Praegused ICNIRP ja IEEE standardid tuginevad valitsusasutuste iganenud arusaamale, et RS EMVde ainus võimalik bioloogiline mõju on kudede kuumenemine.

Venemaal kehtivaid standardeid toetab pikaaegsetele uuringutele tuginev teadus ja need võtavad arvesse mittesoojusliku kokkupuutega kaasnevaid riske. Standardeid toetab ka Venemaa Tervishoiuministeerium ja need on oluliselt madalamad kui praegu paljudes riikides kasutusel olevad ICNIRPi ja IEEE standardid.

Uuring toob selgelt välja vajaduse võtta mobiiltelefonide ja wifi-tehnoloogia suhtes midagi ette. Peame koostöös valitsustega läbi viima üleilmse ja selge reklaamikampaania, mis oleks suunatud eriti lastele, ja suured tervisehoiatused peaksid olema selgelt näha kõikidel raadiosageduslikke elektromagnetvälju levitavatel seadmetel. Massimeediakampaaniad võivad samuti teadlikkust tõsta.

O’Connor ütles: „Olen tänulik parlamendiliikmele Iain Duncan Smithile, et ta saadab venelaste aruande Inglismaa juhtivale tervishoiuametnikule, ja loodan, et valitsused ning terviseorganisatsioonid üle maailma kuulavad muresid, mida Venemaa ja sõltumatud teadlased on tõstatanud, ning võtavad kohe kasutusele uued RS EMVde standardid, et inimeste tervist kaitsta. Peame pakkuma sellele probleemile lahendust nii kiiresti kui võimalik. Ootamine läheb väga kalliks maksma, me ei saa seda endale lihtsalt lubada.”

Vene teadlased tunnustavad valitsusväliste rühmade väärtust arutelus ja uurimises. Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riikliku Komitee aseesimees professor Oleg Grigoriev ütles: „Peame kaasama valitsusväliseid rühmi diskussiooni ja uuringutesse. Neil on valitsusele ja teaduskogukonnale võrdselt tähtis roll. Sellised rühmitused ja organisatsioonid on uus võim, mis esindab elektritundlikke inimesi.”

Ta lisas: „Kui neid rühmi  otsustamisprotsessi ei kaasata, ei pruugi ühelgi otsusel mingit mõju olla.”

Suurbritannia Kiirgusuuringute Heategevusorganisatsioon ja Rahvusvaheline Elektromagnetväljade Liit kutsuvad valitsusi üles selliste valitsusväliste rühmadega ja sõltumatute (mitte telekommunikatsiooni rahastatud) teadlastega suhtlema.

On aeg tegutseda!

Professor Oleg Grigoriev, mitteioniseeriva kiirguse osakonna juht, föderaalse meditsiinibioloogia agentuuri föderaalse meditsiinilise biofüüsika keskuse aseesimees, Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riikliku Komitee direktor, Elektromagnetilise Ohutuse Keskus

Professor Yuri Grigoriev, Venemaa Mitteioniseeriva Kiirguse Eest Kaitsmise Riikliku Komitee esimees, WHO „EMF ja tervis” rahvusvahelise nõuandekomitee esimees

Sissel Halmøy, Norra Kodanike Kiirguskaitseühenduse peasekretär www.stralevern.org ja Rahvusvahelise EMF Liidu asutaja http://www.iemfa.org

Eileen O’Connor, Rahvusvahelise EMF Liidu asutaja ja juhatuse liige ja Suurbritannia Kiirgusuuringute Heategevusorganisatsiooni juht www.radiationresearch.org

Allikas: “PRESS RELEASE: The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection Will Issue Report Calling for Caution Based on 50 Years of EMF Research“