Tsitaate elektromagnetkiirgusest

21. mai 2016

Luupainaja“ vastab prof. dr. Günter Käs, endine Saksa bundesveeri radari- ja mikrolaineekspert ajalehes „Der Neue Tag“ (15.1.03) küsimusele madalate mobiilsideantennide riski kohta elumajadel või elamupiirkondades.

Selle asemel argumenteeritakse vastuuurimustega, mis on selgelt vastuolus kriitikute hinnangutega. Meil on võrguoperaatorite lobby ilmselt liiga võimas.“
Prof. dr. Günter Käs, radari- ja mikrolaineekspert Bundesveeri ülikoolis Neubibergis/Münchenis intervjuus ajalehele „Rheinische Post“ (22. veebruar 2002).www.maes.de

Ükski firma maailmas ei tööta välja ravimit, mis katseloomadel vähki tekitab, ega ütle siis, nagu Saksamaa kiirguskaitseamet, mobiiltelefonide tootjad ja mobiilitööstus, et inimeste puhul seda juba ei esine.“
Prof. dr. Wolfgang Löscher, Hannoveri veterinaarkõrgkool, ajalehes ‘Süddeutschen Zeitung’ (mai 1997)

Uued UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) antennid suurendavad kiirguskoormust kogu piirkonna ulatuses, ütleb Jürg Baumann BUWAList (Saksamaa keskkonna-, metsa- ja loodusamet). Juba praeguse koormuse juures kaebavad tuhanded unehäirete, peavalu, närvilisuse või isegi kõrvade kohisemise üle.“
SF1 saatest “Kassensturz” („Kassaseisu kontrollimine“) 20. mail 2003

Mida lähemal elatakse saatjale, seda ebasoodsamad on tingimused. Geenitehnikas kasutatakse väikese intensiivsusega mikrolaineid, et rakke muuta.“ Dr.-ing. Georg Bahmeier, Bundesveeri ülikooli mikrolaineekspert (1992)

Mobiilside mikrolainete kolmeminutilisest ekspositsioonist, nagu see esineb mobiiliga helistamisel või tugijaamade juures, piisab verepildi muutmiseks. Verelibled kleepuvad siis kokku nagu magnetiga tõmmates, nii nagu rahapakis.“
Dr. med. H.-J. Petersohn, keskkonnameedik Düsseldorfist oma vereuuringutest

“Mobiilsidelained viivad ajulained tasakaalust välja. Me leidsime ainult 20 kuni 40 sek kestnud mõju järel ebatavaliselt aeglased ajulained, mis kestsid veel kaua pärast ekspositsiooniaega. Lastel oli see efekt veel ilmsem kui täiskasvanutel.” 
(Prof. dr. A. V. Kramarenko, Harkov, 2003)

„On tohutul hulgal tõendeid, et elektromagnetilised kiired on genotoksilised, et nad muudavad raku ioone, neuromediaatoreid ja neurohormoone, avaldavad vastastikust toimet aju- ja südamesignaalidele ja tekitavad vähki.“  
Prof. dr. Neil Cherry, Lincoln University Neuseeland, mitu korda ülemaailmselt avaldatud, 1999, 2000

“On tõenäoline, et elektromagnetväljad mõjuvad otseselt elektronidele DNAs ja stimuleerivad nii proteiinide biosünteesi. EMV-tundlik lõik kuumašokigeeni HSP70 promootoris on juba avastatud.”
Allikas: ‘Journal of Cellular Physiology’ Volume 192, Issue 1, 2002. Pages: 16-22

“Pärast esimesi tulemusi teame me kindlalt, et magnet- või kõrgsagedusväljade mõju all tekivad DNA kahjustused ning toodetakse stressiproteiine.” 
Prof. Hans-Albert Kolb Hannoveri ülikooli biofüüsika instituudist pärast ELi projekti, mis uuris elektromagnetiliste ja magnetväljade ning kõrgsageduslainete mõju inimese geenistruktuurile, esimeste tulemuste hindamist, 30.04.2003, “Die Welt”

“Mobiiltelefonid säästurežiimil purustavad genoomi valgetes verelibledes.”
Prof. dr. Belyaev, Stockholmi ülikool, juunis 2002 oma ettekandes Bioelektromagneetika ühingu konverentsil Quebecis, Kanadas

„Tavalise mobiilikõne intensiivsusega perioodiliselt pulseerivad mikrolained mõjutavad aju bioelektrilist aktiivsust.“ Saksamaa töömeditsiini amet, Berlin (1998)

„Me leidsime kahel kolmandikul katseisikutel pärast mobiili sisselülitamist suurenenud aktiivsust EEGs (elektroentsefalograafias).“
Dr. Stefan Schulze, Grosshaderni kliinik Münchenis (1997)

„Muudatused EEGs tekkisid pärast 15 min möödumist mobiili sisselülitamisest. Une-EEG-s esines REM-faasi (tekib 70-90 min pärast uinumist 1. unetsükli lõpus) lühenemist.“ 
Prof. dr. Alexander Borbely, Toksikoloogia instituut, Zürichi ülikool (1999)

„Piirväärtused tuginevad termilistele efektidele, kuna need on ainukesed efektid, mida on senini tegelikult tõendatud.“ Prof. dr. Maria Blettner, kiirguskaitsekomisjoni esimees, Süddeutsche Zeitung (30.11.99)

„Lisaks kinnitatud termilistele mõjudele, mis on piirväärtuste aluseks, esineb suur hulk viiteid pikaajalistele mõjudele, nt laste leukeemia, ajukasvajad ja rinnavähk, tunduvalt allpool neid piirväärtusi.“  
Nordrhein-Westfahleni keskkonnaministeerium vastates Düsseldorfi elaniku küsimusele määruse kohta (1998)

„Mobiilsidevõrkude kiirgusväärtused on küll allpool piirväärtusi, kuid need piirväärtused pole orienteeritud tervisele.“ 
Prof. dr.-ing. Günter Käs, Bundesveeri ülikool (2000)

„Inimene reageerib juba väikseimale kõrgsagedusärritusele alates tugevusest 0,1 µW/m2. Selle juures on juba märgata muutusi inimese ajurakkude kaltsiumi eraldamises. Geenitehnikas kasutatakse väiksema intensiivsusega mikrolaineid, et muuta rakke.“ 
Dr.-ing. Georg Bahmeier, Bundesveeri ülikool (1992)

„Arvestades teaduslike leidude suurt hulka ei saa vähiriski ega muid bioloogilisi efekte lihtsalt kõrvale heita.“ 
ELi Parlamendi keskkonnakomisjon (2000)

„Kui juba mobiiltelefonide kohta on liiga vähe uurimusi, siis mobiilimastide kohta need sama hästi kui puuduvad. Bioloogiliste kahjustuste puhul mängib suurt rolli aeg, mil ollakse mikrolainete mõju all. On veel täiesti teadmata, kui kõrge on lävi, s.t mis väärtusest alates see ohtlikuks muutub. Kindel on, et riske alahinnatakse. On mitmeid uurimusi, mis vähiriski silmas pidades on väga murettekitavad.”

Prof. dr. Wilhelm Mosgöller, vähiuurija, Viini ülikool (2000)

„Immuunsüsteemi kahjustusi on palju kordi tõestatud. Ei saa välistada, et mobiilsideväljadel on vähki soodustav mõju, niisiis et vähk areneb väljade mõjul kiiremini ja selle kulg on saatuslikum kui tavaliselt. Tõendati, et suuremal hulgal vallandub stressihormoone kõigi tagajärgedega, mis sellel olla võib. Esineb paljude rakufunktsioonide häireid, mis on eriti murettekitav. Mõju, mis sellel kõigel organismile on, ei oska me veel hinnatagi.“  
Ecolog Institut, Dr. H. P. Neitzke, maailma uurimustulemuste kõige ulatuslikum riskihindamine Telekomi ülesandel, ARD telesaade „Plusminus“ (mai 2001)

„Mikrolainete, nii nagu neid täna mobiilsides kasutatakse, tervistkahjustava mõju toetuseks peaksime meelde tuletama järgmist: Külma sõja ajal oli Lääne saatkondade mikrolainetega kiiritamine, mida teostas Nõukogude Liit kindla eesmärgiga tekitada tervisekahjustusi, edukas. Mikrolainete tugevus oli seejuures mobiiltelefoni ja tugijaama vahepealne.“  
Prof. dr. J.G. Hyland, Füüsikainstituut, Warwicki ülikool (2001)

„Toksiline saaste on üks sagedasemaid haiguste ja piiratud tervenemisreaktsiooni põhjusi. Lisaks mürkidele tekitavad üha rohkem muret füüsikalise energia toksilised vormid, kusjuures elektromagnetliine keskkonnasaaste kujutab enesest kõige markantsemat vormi, mida inimene sellel sajandil loonud on. See on eriti ohtlik. Toksiinid, ükskõik kas ainelised või energeetilised, võivad kahjustada DNAd, nõrgestada immuunsüsteemi ja soodustada vähi ja teiste haiguste arengut. Märkimisväärne on see loidus, millega meedikud ja teadlased antud teema vastu huvi üles näitavad. Siin ähvardab kõige suurem oht tervisele ja tänapäeva maailma heaolule.“ 
Prof. dr. Andrew Weil, arst ja farmakoloog, Harvardi ülikool (1995)

20 aasta pärast oleme dementne rahvas“. 
Dr. Brigitte Lange, füüsik, Heidelberg, Esmaspäevafoorumil Erlenbachis (jaanuar 2001). Teadlane, kes tegeleb ajulainete uuringuga, juhtis tähelepanu sellele, et isegi mobiili kiirgus stand-by režiimil avab vere-aju-piiri, mis tavaliselt on suletud ja takistab haigusi nagu Alzheimer, dementsus, polüskleroos ja Parkinsoni tõbi. Tema järeldus: „Võimaluse korral mobiilist loobuda.“

Üha rohkem tõendeid teaduslikest uuringutest näitavad, et pulseerivad kõrgsageduslikud elektromagnetilised väljad, mida tekitavad mobiilside D- ja E-võrgud ning DECT traadita telefonid, kahjustavad inimese närvi- ja hormoonsüsteemi ja soodustavad vähi teket. Me oleme täheldanud üha kasvavat kroonilist kõrvade kumisemist viimastel aastatel.“
Prof. dr. H.-J. Wilhelm, ninakurgukõrva kliinik Frankfurdis, ettekandes 12.10.2002
teemal “Kiirgavad väljavaated” Tähelepanekuid mobiilside keskkonnameditsiinilisest tähendusest kroonilise kõrvade kumisemise näitel

“Ajukasvajate juhtumite arv on USAs ja Euroopas viimase 20 aasta jooksul kasvanud kuni 40%. Põhjus pole veel teada, kuigi keskkonnast tingitud põhjusi, nagu mobiiltelefonid, arvutid ja elektromagnetväljade kiirgus ei saa välistada.“ 

Prof. dr. Alba Brandes 14. ja 15. märtsil 2003 Neuroonkoloogia 2. rahvusvahelisel konverentsil Padovas

Allikas: http://www.diagnose-funk.org/mediathek/zitate/zitate-zu-gesundheit/index.php

Märksõnad

Seonduvad postitused