IARC: raadiosageduslik mikrolainekiirgus on võimalik kantserogeen

7. juuni 2016

2011. aastal nimetas WHO alla kuuluv Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur IARC raadiosageduslikud elektromagnetväljad, mida tekitavad juhtmevabad kommunikatsiooniseadmed, klass 2B kantserogeeniks, see tähendab võimalikku vähitekitajat inimese jaoks. Selline klassifikatsioon tulenes tõestusmaterjalist, mis näitas ajukasvajate sagenemist nendel, kes palju mobiili kasutavad. Palju kasutamine tähendab 30 minutit päevas.
Klassi 2B kuuluvad ka mh benseen, DDT, plii, mootori heitgaasid, dioksiin, kloroform ja etüülbenseen.

Tasub mõelda sellele, et WHO-l on olemas ainete klassifitseerimiseks ka klass 3, mis tähendab, et aine pole inimesele kantserogeenne, ja klass 4, see tähendab, et aine ei ole ilmselt inimesele kantserogeenne.
Elektromagnetvälju ei liigitatud kumbagi neist klassidest.

IARCi pressiteates tuuakse välja, et oluline on teha lisauuringuid ning soovitatakse võtta “pragmaatilisi meetmeid kokkupuute vähendamiseks“, et kaitsta avalikkust, eriti noorkeid ja lapsi.

Kuni tänaseni ei ole WHO klassifitseeringut ei ühes ega teises suunas muutnud.

Vaata IARCi pressiteadet: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

IARCi monograafia: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php

Märksõnad

Seonduvad postitused