Eelretsenseeritud teadusartiklid elektromagnetväljadega seotud teemade kohta

25. veebr. 2017

Seoses elektromagnetväljadega kuuleme kõige sagedamini fraasi, et puuduvad tõendid toetamaks väidet, et elektromagnetväljadel on mõju tervisele või et meil ei ole veenvaid tõendeid. See on täiesti vale. Olemas on tohutu hulk tõendusmaterjale, kuid avalikkuse ja isegi akadeemilise seltskonna teadlikkus nendest tundub olevat väga kesine. Seetõttu on Powerwatch.org koondanud kokku elektromagnetkiirguse teemal avaldatud teadusartiklid koos märkega, kas artikkel kajastab tõsist tervisemõju või mitte või on mingil muul põhjusel sisult oluline.

Iga viite juures on link artiklile PubMedis ja autori kokkuvõttele.

NB! Nimekirja täiendatakse jooksvalt.

Märgistus:

P: artiklis leitakse, et kiirgusekspositsioon avaldab mõju.

N: artikkel ei leidnud kiirgusekspositsioonil mõju.

: Artikkel sisaldab olulisi leide või avastusi, kuid ei maini kiirgusekspositsiooni mõju.

Vaata artiklite nimekirja siit: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp

pdf, 95 lk (2018.a seis): https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2020/09/181022_EMF-Studies-from-Powerwatch-1.pdf

Märksõnad

Seonduvad postitused