Kas kantserogeen ja kooliharidus peavad käima käsikäes?

30. sept. 2018

Mis küll toimub koolidirektori peas, kes sõlmib lepingu mobiiliantennide paigaldamiseks oma kooli katusele?

Või ametniku peas, kes annab selleks kooskõlastuse?

Või mobiilifirma juhi peas, kellel tuleb mõte või tahtmine paigaldada mobiilimastid koolide jm lasteasutuste katusele?

See saab toimuda vaid riigis, kus kõik, mis pole seaduses keelatud, on lubatud, ning kasuahnus sõidab üle igasugusest loogilisest mõtlemisest, empaatiast, hoolivusest ja soovist kaitsta ühiskonna kõige haavatavamaid…

Ometi on juba pikemat aega sel teemal teravalt sõna võtnud sõltumatud teadlased ning avaldatud isegi poliitiliselt kõrgel tasemel dokumente, sh

  • Euroopa Parlamendi uuringu kokkuvõte aastast 2001, milles avaldatakse muret selle üle, et mobiilisaatjaid paigaldatakse kodude, koolide ja haiglate lähedusse – ilma sealsete inimeste nõusolekuta! “See on täiesti lubamatu asjade seis, mis tõstatab tõsised eetilised küsimused ning on vastuolus Nürnbergi koodeksiga – kuna need inimesed osalevad oma tahte vastaselt katsealustena massieksperimendis.“;
  • 2009. aasta Europarlamendi dokument, milles rõhutatakse, et liikmesriigid peavad tagama, et vähemasti koolid, kirikud, vanadekodud ja tervishoiuasutused oleksid [kiirgusest] puhtad ning mobiilisaatjatest vähemalt teatud distantsil, mis on teaduslike kriteeriumide alusel kindlaks tehtud.

Samal ajal Eestis ilutsevad paljude koolimajade katusel või läheduses mobiiliantennid.

Näiteks kiirgusfooni mõõtmine Pirita majandusgümnaasiumi juures andis järgmised tulemused:
– kooli ees parklas 2,4 mW/m2, pea kõrgusel 5,8 mW/m2;
– koolimaja nurgal 8,4 – 9,2 mW/m2
– korvpalliplatsil üle 19 mW/m2.

Lisame siia juurde väikse tausta nende arvude paremaks mõistmiseks:

* Saksamaal läbi viidud Oberfrankeni uuring näitas, et 0,1 mW/m2 juures ainult 5-6% inimestest ei taju mingit mõju;

* 1 mW/m2 juures on leitud negatiivne mõju immuunsüsteemile ja EEG-le;

* Saksamaa Ehitusbioloogia Instituut nimetab pulseeriva kiirguse korral (sh mobiilikiirgus) kiirgusfooni 0,1 mW/m2 EKSTREEMSEKS;

* Euroopa Parlamentaarne Assamblee soovitab kehtestada piirnormiks 0,1 mW/m2;

* Austria linnas Salzburgis kehtib õues piirnorm 0,01 mW/m2;

* Sõltumatute teadlaste rühm Bioinitiative Group soovitab piirnormiks kehtestada 0,003-0,006 mW/m2.

Ja kui suur peab olema võimsustihedus, et meil oleks normaalne mobiililevi? Piisab väiksemast kui 0,000001 mW/m2

Paratamatult tekib küsimus – milleks ja kellele on vaja KOOLI ÕUEL kiirguse võimsustihedust üle 19 mW/m2, s.o pea 200 korra rohkem kui ehitusbioloogid peavad ekstreemseks?

Märksõnad

Seonduvad postitused