NÕUE TERVISEAMETILE

0
1100

Teema: NÕUE
Kuupäev: 30. märts 2020
Saajad:kesk@terviseamet.ee
Jaan Mell (Terviseamet)
Jelena Tomasova (Terviseamet)
Rasmus Pruus (Terviseamet)

NÕUE

Annan teada, et nüüd on eestikeelsena olemas USA emeriitprofessori Martin Palli koostatud ülevaateartikkel viimastest olulisematest teadustöödest tehislike elektromagnetväljade tervisemõjude kohta, mis tekivad kiirguse MITTESOOJUSLIKU TASEME juures, see tähendab ka Eestis kehtivatest piirnormidest nõrgema kiirguse puhul (vt manuses) (pdf).
Dokumendis on spetsiaalselt terve peatükk (ptk 5, lk 25-55) põhjendamaks, miks Euroopa Komisjoni alakomisjoni SCENIHR koostatud 2015.a dokument, millele ka terviseameti ametnikud meelsasti viitavad, ei ole tõsiselt võetav.

Seetõttu ootan, et terviseameti vastava ala personal viiks end sel teemal ajakohase teadusega kurssi, ajakohastaks terviseameti veebilehel (https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/fuusikalised-tegurid/elektromagnetvaljad) oma seisukoha elektromagnetväljade tervisemõju osas ja eemaldaks sealt valeinfo seoses SCENIHRi seisukohaga ning asuks Eesti elanikke kiirgusmõjude eest adekvaatselt ja asjatundlikult hoiatama ja kaitsma.

On lubamatu, et olemasolevate teadusuuringute valguses jätkub uute saatjate paigaldamine ja kiirgusfooni tõus, kui me siiani ei tea, milline on sellise kiirguse OHUTU TASE! (Vt prof Hiie Hinrikuse ekspertarvamust, mille ta koostas 5G algatuse arutelu jaoks 2019. aasta septembris, https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertarvamus-5G_Hiie-Hinrikus-1.pdf). Juba täna oleme paljudes kohtades mõõtnud Saksamaa Ehitusbioloogia Instituudi juhistes näidatud ekstreemsest piirist kordades kõrgemaid foone. Kõige selle juures on sotsiaalministeeriumi esindaja meile tunnistanud, et sotsiaalministeeriumil puudub, tsitaat, “mitteioniseeriva kiirguse sisuline ekspertiis”.
Kes vastutab sellise olukorraga kaasnevate tagajärgede eest?

NB! Mitteioniseeriv kiirgus (kehtivatest normidest madalama fooni juures!) on üks kindel tegur, mis pärsib immuunsüsteemi, nagu näitavad teadusuuringud, andes seega panuse ka inimeste kergemale haigestumisele kõiksugustesse viirustesse.
Aeg on tegutseda nüüd kohe, sest kaalul on kõigi Eestimaa inimeste tervis!

Vastust ootama jäädes,