Kaugloetavatest veearvestitest

3. aug. 2016

Eestis paigaldatakse veearvesteid Multical 21, mille kohta on võimalik leida piisavalt infot, mis paraku on väga murettekitav.
Näiteks kirjutatakse Kose Vee saidil (http://www.kosevesi.ee/kliendile/veearvesti-ja-veemootesolm/kaugloetavad-veemootjad/): Veemõõtja talletab näitude, häirete jms ajaloo veemõõtja mälus. Iga 16 sekundi tagant saadab veemõõtja infot väljapoole. Info, sh näitude kauglugemiseks on vee-ettevõtte autosse paigaldatud nutiseade koos vastava tarkvaraga.  Meie töötaja sõidab autoga mööda tänavaid ning seade loeb majadest möödudes veemõõtjate näidud. Ükskõik millal vee-ettevõtja kuu alguses neid näite ka ei loe, loetakse veemõõtja mälust ikkagi täpselt kuuvahetusel fikseeritud näit.

Ja AGR kodulehelt (http://agr-torud.ee/kaugloetavad-veearvestid/): Kauglugemissüsteemi kuuluvad mõõteseadmed, mis edastavad signaalid 868 MHz diapasoonis, ja andmekogumiskeskuste võrgustik. Andmekogumiskeskused paigaldatakse elamu trepikodadesse raadiovõrgu moodustamiseks. Mõõteseadmed edastavad andmeid tarbimise kohta andmekogumiskeskustesse. Meie arvestuskeskus teostab andmete kauglugemise tsentraalsest keskusest GSM või IP ühenduse vahendusel.

kauglugemise skeem
Pilt: http://agr-torud.ee/kaugloetavad-veearvestid/

Leitud info on analoogne kaugloetavate elektriarvestite kohta käivaga, kuid siin toimub andmeedastus iga 16 sekundi järel. Ja kasutatakse sagedust 868…870 MHz, mis jääb mikrolainesagedusse, mille kahjulik mõju tervisele on leidnud kinnitust kümnetes tuhandetes artiklites. Praeguseks on teada, et see konkreetne sagedus mõjub eriti tugevalt kilpnäärmele, kuid kahjustab ka DNAd ning seetõttu võib põhjustada vähki.

Oluline on ka kiirguse väljundvõimsus. Multical 21 kaugloetavate veearvestite väljundsignaali võimsus on 0,05 mW/m2.
Toome siia juurde perspektiivi:
* sõltumatud teadlased (Bioinitiative) soovitavad, et foon võiks jääda alla 0,006 mW/m2;
* Saksamaa Ehitusbioloogia Instituudi soovitused (https://www.baubiologie.de/downloads/building-biology-guidelines-english.pdf):
– kuni 0,0001 mW/m2 on hea,
– 0,0001 – 0,01 on pisut murettekitav,
– 0,01 – 1 on tõsiselt murettekitav ja
– üle 1 on ekstreemne kiirgusfoon.
Ja me ju teame, et elamus pole ainult üks kiirgav veemõõtja. Paneme juurde mobiilid, wifiruuterid, elektriarvesti ja saame juba päris kuuma elu.

Ametlik seisukoht on, et me ei tea, kuidas selline kiirgus mõjub pikas perspektiivis. Senised pikaajalised uuringud, mis on tehtud nt mobiiltelefonidega, näitavad aga väga tõsiseid tagajärgi, kui mobiili on kasutatud üle 10 aasta – sh ajuvähk. Võrdlus mobiiltelefoniga võib tunduda kohatu, kuna arvesti ei ole meil vastu pead, kuid isegi kui te ei seisa pidevalt arvesti kõrval, läbib pidev mikrolaineimpulss kõike, sh betoonseinu ja inimkehi. Ning võimsus peab olema piisav, et jõuda esimeses tsiteeritud lõigus autoni tänaval ja teises – kuskil koridoris paiknevasse andmekogumiskeskusesse. Rääkimata sellest, et signaali saatmine toimub iga 16 sekundi järel! Kas kujutate ette, et iga 16 sekundi järel saadate oma mobiiliga lühisõnumeid? Ja seda vahetpidamata, nii ööl kui päeval… Meil ei ole mitte mingit alust uskuda, et see on tervisele ohutu.

Arvestades, mida me elektromagnetkiirgust tekitavate seadmete kohta juba praeguseks teame, on hullumeelsus lubada endaga selliseid inimkatseid korraldada. Kes vastutab aastate pärast tagajärgede – nt pöördumatud tervisekahjustused – eest? Me peame olema ise piisavalt targad ja teadlikud, et end kaitsta, sest ei vastavad asutused, institutsioonid ega poliitikud seda (seni veel) ei tee.

Kaugloetava veearvesti MULTICAL® 21 spetsifikatsiooniga saad tutvuda siin: https://www.academia.edu/32680917/Kaugloetava_veearvesti_MULTICAL_21_spetsifikatsioon

Märksõnad

Seonduvad postitused