Austria loobus “nutikate” arvestite kohustuslikkusest

15. jaan. 2016

Austrias nägi algne seaduseelnõu ette, et 2019. aasta lõpuks tuleb välja vahetada 5,5 miljonit mehaanilist voolumõõtjat digitaalsete voolumõõtjate, nn nutimeetrite vastu. See kohustuslik vahetus aga langes tänu muudatusettepanekule ära, kui seadusesse viidi sisse uuest arvestist loobumise võimalus. Siiski ei suudetud kõiki andmekaitseõiguslikke parandusi läbi suruda.

Austria Rahvuskogus võeti vastu muudatusettepanek, mis sätestab nutiarvestite paigaldamisel loobumisvõimaluse. Kes nutimeetrit ei soovi, ei pea seda ka kohustuslikus korras saama. „See on õigusliku olukorra oluline paranemine ja samm õiges suunas,” ütles Roheliste esindaja Albert Steinhauser, üks muudatusettepaneku väljatöötajatest.

Muudatusettepanek ise kõlab järgmiselt: „Määruses kindlaksmääratud nõuete raames intelligentsete voolumõõtjate paigaldamiseks peab võrguettevõtja arvestama lõpptarbija soovi, kui viimane ei taha endale intelligentset voolumõõtjat.

Kohustust enam pole

Seni oli energiaettevõtetel seaduslik kohustus välja vahetada vähemalt 95% vanadest voolumõõtjatest 2019. aasta lõpuks. Valitsuse esindajad siinjuures ilmselt sellest ei lähtu, et rohkem kui maksimaalselt see 5% seda loobumisvõimalust ei kasuta, sest vastavat määra muudatusettepanekus ei fikseeritud. Igatahes tuleb see veel määruses kirja panna. Roheliste esindaja Steinhauseri sõnul olevat siin igatahes „põhiõiguslikke kahtlusi”. Sest kuidas hakata kellelegi selgitama, et just tema peab uuele voolumõõtjale üle minema, kui juba nii paljud enne teda on sellest voolumõõtjast keeldunud? See olevat vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

Elektri- ja gaasimajanduse riiklik amet E-Control vaatab loobumisvõimalusele kriitiliselt

E-Controlini pole muudatused seaduseelnõus veel jõudnud, seetõttu pole konkreetne seisukohavõtt võimalik, vastatakse ajakirjaniku järelepärimisele. Üldisesse loobumisvõimalusse suhtub E-Control siiski kriitiliselt. „Nii loodaks kahekordne süsteem, mis oleks organisatoorselt ja tehniliselt palju kulukam, tooks kaasa ebatõhususe ja suured lisakulud.”

Andmekaitse paraneb

Loobumisvõimalus ei ole muudatusettepanekus, mis puudutab 2010. aasta elektrimajanduse seadust, ainuke kliendi andmekaitseõigusi parandav säte. Nii on kirjas ka võimalus andmete lugemiseks veerandtunniste intervallide järel. See tähendab, et ainult isikutel, kes annavad oma nõusoleku või valivad vastava lepingu, loetakse andmeid veerandtunniste intervallide järel. Kõigil ülejäänud klientidel toimub lugemine päevakaupa.

Selle eeliseks on, et niiviisi ei reedeta üksikasju või nii palju üksikasju oma igapäevaste harjumuste kohta. Mida sagedamini andmeid loetakse, seda rohkem on võimalik inimese kohta teada saada. Uurimused tõestavad, et nii on võimalik välja selgitada, kas süüa tehakse pliidiga või mikrolaineahjuga (mis võib ka toiduainete tootjatele ja supermarketikettidele huvi pakkuda) või millist teleprogrammi õhtul vaadatakse. Ka kurjategijad võivad inimeste hajumused täpsemalt välja uurida, kui andmeid iga 15 minuti järel edastatakse.

Baastariif on ette nähtud

Selleks et energiaettevõte ei saaks lõpptarbijat petta, pakkudes talle näiteks ainult üht kindlat lepingut, milles ta praktiliselt peab oma nõusoleku andma, et andmeid edastatakse iga 15 minuti järel, on muudatusettepanekus sätestatud vaba valikuvõimaluse tagamine baastariifi kaudu, mis pole ajaga seotud ja mida arvestatakse puhtalt kWh järgi. See Roheliste nõue suruti edukalt läbi. Ka see, et oma andmeid saavad tarbijad internetiportaali kaudu kustutada.

Kaugväljalülitusfunktsioon jääb

Siiski ei suudetud lõplikult eemaldada kõiki andmekaitseõiguslikke kahtlusi, mida väljendas riigi andmekaitsenõukogu. Endiselt on seaduses kaugväljalülitusfunktsioon. Seda kritiseerisid ägedalt peamiselt julgeolekueksperdid, kuna seeläbi suureneb intelligentsete voolumõõtjate haavatavus.

Lisaks sellele seisab endiselt seaduses, et andmed muudetakse pärast nende lugemist anonüümseteks ja neid võib kasutada anonüümses vormis energiastatistika eesmärkidel või turvalise võrgukasutuse tagamiseks. „Siinjuures me ei tea, kuidas anonüümseks muutmine tagatakse. Seda hakkame täpselt kontrollima,” selgitab Steinhauser.

Vastu võetud
Seadusemuudatus võeti vastu kõigi parteide häältega.

*

Allikas: https://futurezone.at/netzpolitik/smart-meter-zwang-in-oesterreich-faellt/24.598.389 (5.07.2013)

Märksõnad

Seonduvad postitused