Europarlamendisaadikute analüüs ICNIRPi kohta tõestab huvide konflikti

0
68
Pilt: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046

Eesti kiirgusohutuse eest vastutavad ametiasutused nagu Terviseamet ja Sotsiaalministeerium toetuvad endiselt Eesti ülikõrgeid kiirgusnorme põhjendades WHO ja ICNIRPi (Mitteioniseeriva Kiirguse Kaitse Rahvusvaheline Komisjon) seisukohale, ent tänaseks on avaldatud hulgaliselt kriitikat nende mõlema kohta. Laias laastus vaadates on põhjus selles, et kehtivad ICNIRPi/WHO EMVde juhised toetuvad iganenud hüpoteesidele, et “raadiosageduslike elektromagnetväljade kriitiline mõju inimtervisele ja ohutusele seisneb kiirgusega kokkupuutes oleva koe kuumenemises”. Teadlased on aga tõestanud, et paljud eri tüüpi haigused ja kahjustused tekivad ilma kuumenemiseta (“mitte-soojuslik mõju“) kiirgustasemetel, mis jäävad tublisti alla ICNIRPi juhistes määratud tasemetest.

ICNIRP/WHO seisukoha lahkevus sõltumatute teadlaste omast ei pane imestama kedagi, kes teemat lähemalt uurinud on. “Eksitavate juhendite põhjuseks on ICNIRPi liikmete huvide konflikt nende suhete tõttu telekomi- või elektrifirmadega, mis õõnestab erapooletust, mis peaks valitsema mitteioniseeriva kiirguse avalikkuse ekspositsiooninormide regulatsiooni puhul.“ (viide) Seepärast on teadlased, kes uurivad elektromagnetlainete tervisemõjusid, süüdistanud aastaid ICNIRPi kallutatuses (vt nt pdf, 8 lk; link 2).

Kõige viimane väga põhjalik analüüs sellel teemal ilmus 2020. aasta juunis, kui kaks europarlamendi saadikut, professor Klaus Buchner ja Michèle Rivasi avaldasid aruande pealkirjaga The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G (Mitteioniseeriva Kiirguse Kaitse Rahvusvaheline Komisjon: huvide konflikt, kaaperdatus korporatsioonide poolt ja surve 5G-ks) (kokkuvõte: EU Parliament Members Expose 5G Safety Authority As Under the Influence of the Telecom Industry).

Raportis jõutakse järeldusele, et kuigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on aastaid pidanud ICNIRPI “sõltumatuks teaduslikuks komisjoniks”, on ICNIRP “suletud, ebausaldusväärne ning ühe poole huvisid esindav organisatsioon”, mis on telekomitööstuse ettevõtete mõju all ning on ignoreerinud sõltumatuid teadustöid mobiilse side kahjulike mõjude kohta. “ICNIRPile ei saa toetuda, kui soovitakse tõelist usaldusväärset teaduslikku ekspertiisi”.

Buchner kirjutab, et selle raporti tulemus on skandaalne: Saksamaa, nagu paljud läänemaailma riigid, on järginud ICNIRPi soovitatud piirväärtusi. Seda on tehtud uskudes, et ICNIRP liikmed on sõltumatud teadlased, kellel pole huvide konfliktide. Rivasi-Buchneri aruandest seevastu nähtub, et ICNIRP e.V. on Münchenis registreeritud eraühing, millel on arvukalt tihedaid sidemeid mobiiltelefonide tööstusega: enamik selle liikmetest on võtnud mobiiltelefonide uurimiseks vastu selle tööstuse raha. Ühing võttis ka piirväärtuste ettepanekutes täielikult arvesse ICESi ettepanekuid. ICES on Ameerika äriühing, mis on samuti rangelt eraõiguslik ja tihedalt seotud mobiilsidesektoriga, eriti Motorolaga. Kiirguse “kahjutuse” usutavaks muutmiseks jätab ICNIRP tähelepanuta valdava enamiku selle valdkonna teadusuuringutest, väites, et kriitilised uuringud ei vasta nõutavale teaduslikule kvaliteedile, seda isegi juhul kui artiklid on avaldatud kõige mainekamates teadusajakirjades.

Prof Buchner: „See tuletab meelde asbesti trivialiseerimist, kus ka aastaid väideti, et see on kahjutu. Raadiokiirguse põhjustatud tervisekahjustusi on teaduslikult uuritud alates 1932. aastast. Enamiku lääneriikide valitsused seevastu on teaduslikke tulemusi ignoreerinud ja järginud tööstusega seotud “teadlaste” rühma. Nad ei ole piisavalt võtnud arvesse tervisemõjusid.”

“Rivasi-Buchneri raport peaks mõjutama piirväärtusi, mobiilimastide ehitamist ja seega ka 5G laiendamist käsitlevaid õigusakte – küsimust, mida varsti käsitletakse, sellega peab tegelema föderaalne konstitutsioonikohus.”