Puhas teadus – mida me tänaseks 5G võimaliku tervise- ja keskkonnamõju kohta teame

2. aug. 2020

Anname ülevaate tänaseks avaldatud teadustöödest 5G kohta.

 • Uute kõrgete 5G sageduste lisandumine võib tuua kaasa negatiivsed tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele, seetõttu on õigustatud 5G paigaldamisele moratooriumi kehtestamine.
  (Cindy L. Russell,
  5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications)
  _
 • 5G sagedused neelduvad putukates enam kui praegused mobiilside sagedused ning maksimaalne kiirgusneeldumine leiab aset samal lainepikkusel, mis vastab putuka suurusele. Kõige enam arvatakse mõjutatud olevat putukad pikkusega u 1 cm või vähem. See võib kaasa tuua muutused putukate käitumises, füsioloogias ja morfoloogias, mida põhjustab kehatemperatuuri tõus dielektrilise soojenemise tõttu.
  (Thielens et al.,
  Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz)
  _
 • 5G tervisemõjud on endiselt uurimise all, kuid eelduslikult toob see tehnoloogia endaga kaasa onkoloogilisi ja ka mitte-kantserogeenseid kroonilisi mõjusid. Selle probleemi alahindamine võib põhjustada krooniliste haiguste jätkuvat sagenemist. Millimeeterlained tõstavad naha temperatuuri, muudavad geeniekspressiooni, suurendavad rakkude vohamist ning valkude sünteesi, mis on seotud oksüdatiivse stressiga, põletikuliste ja ainevahetuslike protsessidega, võivad põhjustada silmakahjustusi, mõjutada neuromuskulaarset dünaamikat. Olemasolevad leiud tunduvad olevat piisavad, et rakendada ettevaatuspõhimõtet, määratleda kiirgusega kokkupuutuvad isikud potentsiaalselt haavatavatena ning vaadata üle kehtivad piirnormid.
  (Di Ciaula, Towards 5G communication systems: Are there health implications?)
  _
 • Mobiiliantennide ja lõppseadmete kiirgusvõimsuse muster muutub 5G puhul täielikult. Seetõttu suureneb elektromagnetiline kokkupuude, eriti inimese keha jaoks, kuna enamik juhtmevabu ühendusi toimub raadiosagedusliku tehnoloogia kaudu.
  (Mandl P, Pezzei P, Leitgeb E.
  Selected Health and Law Issues Regarding Mobile Communications with Respect to 5G. Presented at 2018 International Conference on Broadband Communications for Next Generation Networks and Multimedia Applications (CoBCom))
  _
 • Seadmed, mis töötavad sagedusel üle 10 GHz, võivad edastada andmeid mõnede millisekundite kuni sekundite pikkuste impulssidega. Olgugi et keskmised võimsustiheduse väärtused jäävad pideva ekspositsiooni kohta kehtestatud normide piiresse, võivad need impulsid tuua kaasa kiirgustega kokkupuutuvate inimeste nahal temperatuuri järske hüppeid. ICNIRPi suunistes lubatud võimsustiheduse tippväärtuse ja keskmise suhe 1000 võib kaasa tuua püsiva koekahjustuse isegi pärast lühiajalisi ekspositsioone. Seepärast tuleb olemasolevad kokkupuutepiirnormid üle vaadata.
  (Neufeld E, Kuster N.
  Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose)
  _
 • Inimeste ja loomadega läbi viidud morfoloogilised, funktsionaalsed ja biokeemilised uuringud näitasid, et millimeeterlained põhjustasid naha ja siseorganite strukturaalseid muutusi, vere ja luuüdi koostise kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid muutusi ning muutusi tingitud reflekside aktiivsuses, kudede respiratsioonis ning kudede respiratsioonis ja rakutuuma ainevahetuses osalevate ensüümide aktiivsuses. Millimeeterlainete kahjulike mõjude ulatus sõltub kiirguse kestusest ja organismi individuaalsetest omadustest.
  (Zalyubovskaya, Biological Effect of Millimeter Waves)
  _
 • Punjabi ülikooli keskkonna- ja kutseuuringute keskuse uuringus täheldasid teadlased, et pärast vaid 5–30minutilist kokkupuudet 5G antennist tuleneva kiirgusega moondusid varblaste munade embrüod. Nende sagedustega nii lühikese aja jooksul kokku puutunud lindude moonutus on märkimisvääne, arvestades, et uuel 5G võrgul on ühendust vajavates piirkondades palju suurem tugijaamade tihedus. See näitab, et 5G väiksed antennid lindude elupiirkonnas võivad põhjustada kogu linnupopulatsiooni mutatsioone, mis ohustavad nende ellujäämist.
  (Sivani, Sudarsanam, “Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem – a review”, https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520942058.pdf)
 • Tuleb mõista, et kogu keha või suure kehapiirkonna pikaajalist ja kroonilist millimeeterlainete ekspositsiooni ei ole kunagi uuritud. Seda tüüpi ekspositsiooni ohutusnormid põhinevad üksnes eeldusel energia salvestamise ja millimeeterlainete soojusliku mõju kohta, kuid hiljutiste uuringute taustal ei ole see lähenemine tingimata adekvaatne.
  (Pakhomov et. al., Current state and implications of research on biological effects of millimeter waves: a review of the literature)
  _
 • Mobiilisüsteemid, mida rakendatakse millimeeterlainesagedustel, kaasavad rohkemate saatjate paigaldamist, kuna antennid on väiksemad ja teravalt suunatud antenne kasutava raadiosagedusliku energia kontsentratsioon on kõrgem. 5G tugijaamadest tulenevad raadiosageduslikud väljad tekitavad oluliselt tugevamat võimsustihedust ja erineeldumismäära kui praegused mobiilisüsteemid.
  (Nasim I, Kim S. Human Exposure to RF Fields in 5G Downlink)
  _
 • Terahertsist madalamatel sagedustel töötavate elektrooniliste seadmete loomisel tuleb olla väga hoolikas, selleks et vältida nendest lainetest tulenevaid mitmesuguseid mõjusid inimeste tervisele.
  (Tripathi et al., Frequency of the resonance of the human sweat duct in a normal mode of operation)
  _
 • Seni tehtud laboratoorsed uuringud 5G mõju kohta ei vasta reaalsetele tingimustele, nt ei kasutata pulseerimist, mis on ometi 5G tehnoloogia puhul väga oluline faktor; samuti ei arvestata teiste toksiliste tegurite koosmõjuga. Autorid järeldavad, et 5G ei mõjuta mitte ainult nahka ja silmi, vaid sellel on kahjulikud süsteemsed mõjud. Mida väiksem olend, seda sügavamale kiirgus tema kehasse tungib.
  Kokkuvõttes näitavad tänaseks avaldatud teadusülevaated, et kehtivatest normidest madalamal tasemel kõrgsageduslik elektromagnetkiirgus võib olla kantserogeenne (ajukasvajad/glioom, rinnavähk, akustilised neuroomid, leukeemia, süljenäärmekasvajad), genotoksiline (DNA kahjustus, DNA paranemise takistamine), mutageenne, teratogeenne ning põhjustada neurodegeneratiivseid haigusi (Alzheimeri tõbi, amüotroofne lateraalne skleroos), käitumisprobleeme, autismi, reproduktiivprobleeme, raseduse katkemist, põletikku, rakusurma, vere-aju barjääri lagunemist, unehäireid, peavalu, ärrituvust, väsimust, keskendumisraskusi, depressiooni, uimasust, tinnitust, nahaprobleeme (kuumav ja õhetav nahk), seedehäireid, lihasvärinaid, südamehäireid, negatiivseid mõjusid luustikule ning neuroloogilistele, vereringe-, immuun- ja endokriinsüsteemidele; ning sellest vaatepunktist on raadiosageduslik mikrolainekiirgus ülimalt levinud haiguste põhjus.
  (Kostoff et al., 2020, Adverse Health Effects of 5G Mobile Networking Technology Under Real  Life Conditions)
  _
 • 6-100 GHz sageduse kohta tehtud uuringute ülevaade näitas, et olemasolevad uuringud ei anna adekvaatset ja piisavat infot tõsiseltvõetava ohutushinnangu andmiseks. On vaja teha uuringuid paikse kuumamõju kohta väikestel pindadel, nt nahal ja silmas, ning keskkonnamõjude kohta.
  (Simkó and Mattsson 2019, 5G Wireless Communication and Health Effects—APragmatic Review Based on Available StudiesRegarding 6 to 100 GHz)
  _
 • Teaduslik tõendus millimeeterlainete võimalike mõjude kohta inimesele pole piisav, et välja töötada teaduspõhiseid piirnorme. Piisavaid uuringuid ei ole tehtud ning seetõttu tuleks kaaluda 5G rakendamise puhul ettevaatusmeetmete rakendamist, seni kuni piisav arv kvaliteetseid uuringuid on läbi viidud ja teaduslikult kinnitatud kas terviserisk või selle puudumine. Kokkuvõttes on kiiremas korras vaja uuringuid millimeeterlainete bioloogiliste ja tervisemõjude kohta.
  (Dariusz Leszczynski,
  Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin cells: An overview of the to-date published studies)
  _
 • Kõrgsageduslike elektromagnetväljade tõttu nahale tekkivate võimalike negatiivsete mõjude uurimine muutub aina olulisemaks enne 5G mobiilisüsteemide juurutamist. Seda uut tehnoloogiat kasutades suureneb raadiosagedusliku kiirguse neeldumine nahas. 5G puhul on nahk kehaorganitest kõige suurem sihtmärk.
  (Szilágyi et al. 2020, Evaluation of Inflammation by Cytokine Production Following Combined Exposure to Ultraviolet and Radiofrequency Radiation of Mobile Phones on 3D Reconstructed Human Skin In Vitro)
  _
 • Kõrgemad 5G sagedused neelduvad intensiivselt inimeste higinäärmetes ja seda palju suurema neeldumistasemega kui nahakudede muudes osades.
  (Betzalel et al., 2017,
  The Modeling of the Absorbance of Sub-THz Radiation by Human Skin” ja Betzalel et al., 2018, “The Human Skin as a Sub-THz Receiver – Does 5G Pose a Danger to It or Not?)
  _
 • Täna on väga suureks avalikuks mureks bioloogilised ja tervisemõjud 5G sidetehnoloogia puhul, mis kasutab väga kõrge sagedusega mikrolaineid (millimeeterlaineid). Olemasolevatest uuringutest saab järeldada, et kokkupuude kehtivatest normidest madalama võimsusega millimeeterlainetega võib teatud tingimustel mõjutada bioloogilisi süsteeme ja inimeste tervist. Teatud sageduste ja polarisatsiooni puhul takistasid millimeeterlained ioniseeriva kiirguse põhjustatud DNA kahjustuse parandamist. Millisel määral 5G tehnoloogia ja asjade internet mõjutab elusloodust ja inimese tervist, on kindlasti teadmata. Kuid tuginedes millimeeterlainete võimalikule fundamentaalsele rollile homöostaasise reguleerimisel ning millimeeterlainete peaaegu täielikule puudumisele atmosfääris nende efektiivse neeldumise tõttu, mis näitab sellist tüüpi kiirgusega kohanemise puudumist, võivad millimeeterlainetega kroonilise kokkupuute tervisemõjud olla suuremad kui mis tahes muu sagedusvahemiku puhul.
  (Belyaev, 2019, Main Regularities and Health Risks from Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication)
  _
 • Millimeeterlainetega kuumutamise tagajärjeks on muutused rakumembraani läbilaskvuses. See loob võimaluse väheolulist kuumutamist kogenud sügavamate nahapiirkondade täiendavaks kaudseks kahjustuseks.
  (Stewart et al., 2006, Skin Heating and Injury by Prolonged Millimeter-Wave Exposure: Theory Based on a Skin Model Coupled to a Whole Body Model and Local Biochemical Release From Cells at Supraphysiologic Temperatures)
  _
 • 5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning seetõttu on ennustamatud, kuna signaalitasemed ja mustrid toimivad vastastikku suletud ringi süsteemina. Seda tuleb veel usaldusväärselt reaalsetes olukordades kaardistada, laborist väljaspool. Probleem on see, et praegu ei ole võimalik täpselt simuleerida või mõõta 5G emissioone reaalses maailmas.
  (Blackman & Forge, 2019, A 2019 Report for the European Parliament Committee on Industry, Research and Energy published for the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies “5G Deployment:State of Play in Europe, USA, and Asia”)
  _
 • Euroopa Liidu praegused suunised kokkupuute kohta juhtmevabade signaalidega (Euroopa Nõukogu soovitused) on tänaseks 20 aastat vanad ja need ei võta arvesse 5G spetsiifilisi tehnilisi iseärasusi.
  (Karaboytcheva, 2020, A 2020 European Parliament Briefing on the “Effects of 5G wireless communication on human health”)

Allikas: https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

Märksõnad

Seonduvad postitused