Terviseprobleemid tekivad kehtestatud kiirgusnormidest madalamate tasemete juures

20. juuli 2018

67 eelretsenseeritud ja korratud uuringut näitavad olulisi terviseprobleeme (sh vähk, kasvajad, viljatus) riiklikest ohutusnormidest palju madalamate kiirgustasemete juures. Dr Ronald Powell on joonisele (1) paigutanud kaugloetava arvesti tekitatava kiirguse (võimsustihedus) ning kiirgustasemed, millel eri teadusuuringud on näidanud negatiivseid tervisemõjusid. Kollane joon näitab dr Powelli ja paljude teiste sõltumatute teadlaste soovitatud kiirgusnormi, mis võtaks praegusest rohkem arvesse inimeste ohutust.
Tuleb märkida, et soovitatud 0,01 mW/m2 (s.o 10 μW/m2) on Eestis praegu kehtivast maksimaalsest lubatud tasemest 10.000 mW/m2 ehk 10.000.000 μW/m2 (elu- ja avalikes ruumides) miljon korda väiksem. Kas saame eeldada, et praegune norm meid tõesti kaitseb?

* 1 μW/cm2 = 10 mW/m2 (st mW/m2 saamiseks korruta tabelis näidatud väärtus 10ga).
* 1 μW/cm2 = 10.000 μW/m2 (μW/m2 saamiseks korruta tabelis näidatud väärtus 10.000ga).
Vaata eri riikides kehtestatud piirnormide kohta ka tabelit allpool.

Praegu kehtivate kiirusnormide kohta on avalikult teada, et normid esmalt kehtestanud mitteioniseeriva kiirguse kaitse rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) tolleaegne esimees Paolo Vecchia on öelnud juba 2008. aastal (2), et ICNIRPi standardid ei ole ei kohustuslikud ettekirjutused ohutuse osas, ei “viimane sõna” sellel teemal ega nn kaitsemüür tööstuse või teiste isikute jaoks.

Sellest seisukohast on aja jooksul eitused kadunud ning ICNIRPi standarditest on saanud justkui püha lehm, keda puutuda ei tohi. Miks? Sest see on telekomitööstuse jaoks väga mugav ja kasumlik, kuna norme ületada on väga keeruline. Aga inimese tervis? Normid ei ole ette nähtud inimese tervist kaitsma.

Seda tuleb teha meil endil. ICNIRPi standardid põhinevad soojuslikul mõjul ehk kudede soojenemisel ühe kraadi võrra. Pole kahtlust, et sellel on inimese organismile negatiivsed tagajärjed. Ent sõltumatud teadlased on leidnud, et negatiivne tagajärg tervisele ilmneb ka mittesoojusliku mõju korral, mida ICNIRP ignoreerib.

Kui madalad siis inimese tervist kaitsvad normid tegelikult olema peaksid? Saksamaal Oberfrankenis läbiviidud uuring näitas, et kiirguse võimsustiheduse 0,1 mW/m2 (s.o 100 μW/m2) juures ei tekkinud negatiivseid tervisesümptomeid ainult 5-6%-l inimestest (3). Järelikult on ka see liiga palju… Meie olukorrale annab sünge hinnangu dr Olle Johansson Rootsi Karolinska ülikoolist, et tegelikult ei ole olemas sellist inimtekkelise raadiosagedusliku mikrolainekiirguse taset, mille juures saame välistada KÕIKIDEL INIMESTEL negatiivse tervisemõju.

Seda väidet toetavad ka Hiina teadlased, kelle vaadeldud 109 epidemioloogilisest uuringust 108 näitasid elektromagnetkiirgusest põhjustatud bioloogilisi mõjusid. “Olenemata ekspositsiooni tasemest – olid need madalamad või kõrgemad kui [Hiinas] elektromagnetväljadele avalikus ruumis kehtestatud ekspositsiooninormid, on nendes töödes näidatud negatiivseid tervisemõjusid.” (Cao 2007)

Rootsi teadlane dr Lennart Hardell on normide kohta öelnud: “… on mõistlik alus järeldada, et raadiosageduslikud elektromagnetväljad on bioloogiliselt aktiivsed ning need võivad põhjustada tervisemõju. … Epidemioloogilised tõestusmaterjalid kinnitavad, et raadiosageduslikud elektromagnetväljad tuleks klassifitseerida kantserogeeniks inimesele. Kehtivad ohutuspiirnormid ja viitetasemed ei ole adekvaatsed, et kaitsta inimeste tervist. Vaja on uusi avalikke tervisestandardeid ja piirnorme.” (Hardell jt 2012)

Olenemata ICNIRPi normidest on kõikidel riikidel luba ja võimalus kiirgusnorme vastavalt enda arusaamadele ja teadmistele allapoole tuua ning paljudes riikides on seda ka tehtud (4), (5):

Mikrolainekiirguse (300 MHz – 300 GHz) maksimaalsed lubatud ekspositsiooninormid ja ***soovitused mW/m2 μW/m2
Eesti, USA, Kanada, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Jaapan jt 10 000 10 000 000
Austraalia 2 000 2 000 000
Iisrael 1 000 1 000 000
India 1 000 1 000 000
Prantsusmaa (Pariis), Venemaa, Poola, Itaalia, Leedu, Ungari, Hiina, Bulgaaria (lühiajaline) 100 100 000
Šveits: üldine 95 95 000
Šveits: tundlikud alad (nt koolid, haiglad) 42 42 000
Ukraina, Luksemburg, Itaalia: Bolzano, Belgia: Brüssel, Valloonia ja Flandria 24 24 000
Bulgaaria (pikaajaline) 10 10 000
! Mõjud EEG-le ja immuunsüsteemile 1 1 000
Liechtenstein 1 1 000
***Salzburg Resolution 1 1 000
***Vienna Medical Association 1 1 000
***Seletun Scientific Panel (Seletun Statement) 0,17 170
***Oeko-Test: kõrge ekspositsioon (OEKOTEST 2001) 0,10 100
***Euroopa Liidu Parlament (STOA 2001) 0,10 100
***Oeko-Test: madal ekspositsioon (OEKO TEST 2001) 0,01 10
***Saksa Ehitusbioloogia Instituut maksimaalne ekspositsioon magamistoas 0,01 10
***Austria Arstide Liit 0,01 10
Austria: Salzburg (väljas) 0,01 10
***Biolnitiative Group (Bionitiative Report 2012) 0,003-0,006 3-6
Austria: Salzburg (siseruumides) 0,001 1
***Ehitusbioloogia standard – öine ekspositsioon (Baubiology Standard, SBM 2000) 0,0001 0,1
GSM mobiiltelefoniga helistamiseks piisav võimsustihedus, mis tagab hea levi < 0,000001 < 0,001
Kosmiline taustakiirgus < 0,0000000001 < 0,0000001
1 W (vatt) = 1 000 mW (millivatti)
1 W (vatt) = 1 000 000 μW (mikrovatti)
1 mW (millivatt) = 1 000 μW (mikrovatti)
1 m2 = 10 000 cm2
V/m = W/m2 x 377
*

Eestis on elu- ja avalikes ruumides kehtivad normid kehtestatud sotsiaalministeeriumi määrusega 2002. aastal. (6) Sotsiaalministeeriumi esindaja kinnitas veel 2016. aastal, et meil kehtivad normid on täiesti adekvaatsed ning ümbervaatamist ei vaja.

Kas kümned tuhanded teadusartiklid, mis midagi muud väidavad, eksivad, või ei ole need meie inimeste tervise eest vastutavate ametnikeni lihtsalt jõudnud?

 *

 Allikad:

(1) Reported Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure in Each of the 67 Studies Referenced in the “BioInitiative 2012” Report (Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop, and Smart Meters Power Densities) https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2014/07/Smart-Meter-Chart-with-studies-Robert-Powell-better.jpg

Täispikk artikkel: Dr Ronald Powell “Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances” http://marylandsmartmeterawareness.org/wp-content/uploads/2013/06/Biological_Effects_from_RF_Radiation_and-Implications_for_Smart_Meters_June_11_2013_B.pdf

(2) Paolo Vecchia, “ICNIRP and International Standards” (2008)
https://drive.google.com/open?id=1JTqZPGk-gayxnTCXlqHnDhA3EQpH5g_M

(3) Powerwatch, German Doctors unite on RF health effects http://www.powerwatch.org.uk/news/20050722_bamberg.asp

(4) www.safeinschool.org, Microwave Exposure Limits – Countries Comparison  http://www.safeinschool.org/p/microwave-exposure-limits-countries.html

(5) www.emfwise.com, EMF Safety Standards; Precautionary Guidelines for Microwaves
http://www.emfwise.com/emf-safety-standards.php

(6) Sotsiaalministri määrus nr 38, 01.06.2002: “Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine”  https://www.riigiteataja.ee/akt/163816

Märksõnad

Seonduvad postitused