Uuring: ligi pooled küsitletutest ei soetaks mingi hinna eest endale elukohta mobiilimasti kõrval

oktoober 11, 2019

Uuringufirma GfK Custom Research Baltic viis 2016. aastal läbi küsitluse, milles osales 507 inimest vanuses 20-55 eluaastat, nendest 301 naist ja 206 meest, 400 eestlast ja 107 muust rahvusest inimest. Ligi pooled vastanutest olid kõrgharidusega.

Küsimusele “Kas oleksite nõus ostma endale elukohaks korteri või maja, mille vahetus läheduses (50 m raadiuses) asub 27 m kõrgune, töötavate saatjatega raadiosidemast?” vastas 49% vastanutest, et ei oleks sellega mitte mingitel tingimustel nõus. 27% vastas, et on nõus ostma, kui kinnisvara hind on turuhinnast 50% soodsam. Neid, kes lepiksid väiksema allahindlusega, olid vähesed vastanutest. Kõigest 12% vastas, et masti lähedus ei mõjutaks nende ostuhinnanguid.

Seega on mobiilimastide ja -saatjate lähedus kindlasti üks argument, mida kaaluda kinnisvara soetamisel, sest isegi kui sa hetkel ei pea seda teemat oluliseks, siis hiljem, kui soovid oma vara müüa, võid seista silmitsi halbade üllatustega.

Küsitlust vaata siit: https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/kysitlus-1.pdf

Märksõnad

Seonduvad postitused