Saksamaa kohtu otsus: mobiiliantennide asukohtade üürileandjaid võib võtta vastutusele elektromagnetväljade põhjustatud kahjude eest

2. sept. 2023

Lühidalt olulisim:

  • Münsteri piirkonnakohus leidis, et maaomanikel on oma valdusesse mobiiliantenne paigaldada lubades piiramatu vastutus kiirguse tekitatud kahjude eest üheskoos mobiilsideoperaatoritega
  • Kohus tunnistab, et kehtivad piirnormid on liiga kõrged, kaitsmaks tervisemõjude eest
  • Saksamaa Bundestagi tehnoloogia hindamise büroo juhataja nendib, et uute, oluliselt kõrgemate sagedustega mobiilitehnoloogiate kavandatav kasutuselevõtt ilma eelneva tehnoloogia tagajärgede hindamiseta on vastutustundetu

Loomulikult võivad ja peavad omavalitsused teadma, et nad vastutavad krundiomanikena täielikult mobiilsidesüsteemide tekitatud kahjude eest, otsustas Münsteri piirkonnakohus.

Hiljutises otsuses lükkas Münsteri piirkonnakohus tagasi ühe kohaliku omavalitsuse nn tuvastamishagi mobiilsideoperaatori vastu. Kuigi omavalitsus ei suutnud menetluses võita, selgitab kohtuotsus üht olulist asjaolu.

Maaomanikel on piiramatu vastutus üheskoos mobiilsideoperaatoritega

Kohus kinnitab, et mitte ainult mobiilsideoperaator (kui nn tegevusega häirija) ei vastuta süsteemi käitamisega tekitatud kahju eest, vaid ka maaomanik (kui nn seisundiga häirija), kes annab oma maa kasutusse süsteemi käitamiseks. Kahju korral võivad seega kolmandad isikud pidada maaomanikku vastutavaks samamoodi nagu süsteemi käitajat. Vähesed omavalitsused ja kinnisvaraomanikud, kes rendivad või üürivad oma maad mobiilsidesüsteemide käitamiseks, on teadlikud sellest vastutusriskist.

Üürileandjate vastutusrisk ei ole ainult teoreetiline

Advokaat Krahn-Zembol kirjutab sellega seoses:

„Kuna isegi sellised ametlikud asutused nagu Euroopa Parlamendi teaduse ja tehnoloogia tuleviku esinduskogu (STOA) osutavad, et elektromagnetilise kiirgusvälja piirväärtused on vähemalt kümnekordselt liiga kõrged, ei võta omanikud mobiilsideoperaatoriga selles osas lepingut sõlmides ainult teoreetilist vastutusriski.

Vahepeal on lisaks sellele peaaegu 1000 teaduslikku uuringut enam kui 1600 teaduslikust uuringust mobiilside valdkonnas tõestanud bioloogilist mõju ja kahjulikke mõjusid, mis tekivad alla Saksamaa 26. emissioonikaitse määruse (BlmSchV) ammu aegunud piirväärtusi. Isegi mobiilsideoperaatorid on seetõttu juba aastaid oma aastaaruannetes hoiatanud oma aktsionäre edasise riikliku reguleerimise eest.

Lisaks on süsteemi operaatorid ise kindlustanud suhteliselt madalad vastutuse summad. Kui omavalitsused tahaksid siiski lepingu sõlmida, peaksid nad endalt küsima, kas ja millises ulatuses tuleks selle vastutusriski katteks teha eraldisi omavalitsuse eelarvest. Kogu see asi meenutab tuumaelektrijaamade käitajate ulatuslikku (isegi seaduslikku) vabastust, kes isegi suurõnnetuse korral vastutavad ainult kuni 250 miljoni euro ulatuses. (…)”

Piirväärtused ei kaitse üldjuhul vastutusnõuete eest

„Isegi kui käitajad väidavad korduvalt, et nad järgivad oma süstemi käitamisel 26. BImSchV piirväärtusi, ei välista see kuidagi nende või omanike vastutust. Vastupidi, föderaalne ülemkohus on korduvalt sedastanud, et tootjad või käitajad ei saa end vastutusest vabastada, viidates ametlike piirväärtuste järgimisele, kui nad on või oleksid pidanud olema teadlikud edasistest kahjulikest mõjudest jne. See on juba täna ilmne, arvestades asjaolu, et isegi teaduslikud uuringud tõestavad ulatuslikult hilisemaid mõjusid ja kahjulikke mõjusid alla 26. BImSchV jäävate piirväärtuste korral.

Kuna isegi Saksamaa Bundestagi tehnoloogia hindamise büroo juhataja prof A. Grunwald on märkinud, et uute, oluliselt kõrgemate sagedustega mobiilitehnoloogiate kavandatav kasutuselevõtt ilma eelneva tehnoloogia tagajärgede hindamiseta on vastutustundetu, siis ilmneb ka siinkohal mitte väheoluline vastutusrisk.”

Käesoleval juhul tegi kohus selgeks, et kohalik omavalitsus on antud juhul lepinguliselt vastutav 30 aastat (!). Seega peab ta kandma ka kõiki hilisemaid riske, mida võivad veelgi võimendada uuendused ja uued mobiilitehnoloogiad. Asjaolu, et operaatorite ärimudeli juurde kuulub mobiilsidega varustamine kuni “sügavale majade sisse”, muudab asja veelgi kriitilisemaks, sest üha kõrgemate sageduste puhul on vaja ka mobiilsidesüsteemide suuremat saatevõimsust ja seega suureneb kogu elanikkonna kiirgusega kokkupuude.

Elektromagnetväljadest tingitud kahjud ei ole kindlustatavad

Saksamaa keskkonna- ja tarbijakaitseorganisatsioon diagnose:funk on juba aastaid juhtinud tähelepanu mobiilsideoperaatorite piiratud vastutusele ja sellest tulenevale riskile maaomanike jaoks. Teadaolevalt ei saa mobiilsideoperaatorid end üldiselt kindlustada nende süsteemide kiiratavate elektromagnetväljade või kiirguse põhjustatud võimalike tervisekahjustuste vastu. Ettevõtjad ise ütlevad, et nad võivad väga hästi vastutuse riski välistada – siiski ei soovinud nad eespool nimetatud kohtumenetluses vastavat kindlustuskaitset esitada, nagu kirjutab advokaat Krahn-Zembol.

Allikas: https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1846

Märksõnad

Seonduvad postitused


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt48142/domeenid/www.kiirgusinfo.ee/htdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36