Kaugloetavad arvestid ei olegi elektrivõrgu jaoks olulised

märts 29, 2017

Tööstusettevõtete esindajate sõnul võib üleminek intelligentsele elektrivõrgule Euroopas toimuda ka ilma arukate ehk nutiarvestiteta. Sellised väljaütlemised on häbiks Euroopa Komisjonile, kes surus aastaid tagasi läbi üle-euroopalise plaani kaugloetavate arvestite paigaldamiseks.

On ka teisi tõhusamaid viise intelligentsete elektrivõrkude arendamiseks kui arukad arvestid, ütlesid tööstuse esindajad 2016. aastal Euroopa elektrienergiaühingu Eurelectric iga-aastasel kogunemisel. Need on taastuvenergia kiirem integreerimine ning energia salvestamise ja energia nõudlusele reageerivad lahendused.

Konverentsil seati kahtluse alla ka nutiarvestite tegelik kasu, nagu ka mitmed liikmesriigid on juba varem teinud. Näiteks Saksamaa on otsustatud mitte korraldada üleriiklikku arvestite paigaldamist, mitte järgides sellega Euroopa Liidu seadustes kehtestatud nõudeid.

Paigaldamise eesmärk on 80%

EL liikmesriigid on kohustatud paigaldama kaugloetavad arvestid vastavalt 2009. aasta Kolmandale Energiapaketile, tingimusel, et see on kulutõhus. Eesmärgiks on asendada 80% elektriarvestitest kaugloetavate arvestitega aastaks 2020.

Komisjoni pressiesindaja kinnitas, et 80% eesmärk kehtib nii kodumajapidamistele kui ka ärihoonetele.

Edasiminek on aga olnud aeglane, vaid vähesed riigid on lõpetanud kaugloetavate arvestite paigaldamise ja mitmed riigid – kõige märkimisväärsemalt Saksamaa – on seni otsustanud seista vastu kaugloetavate arvestite üleriigilisele paigaldamisele.

Ja Suurbritannias, kes on võtnud kohustuse kaugloetavatele arvestitele üle minna, on tekkinud takistused arvestite paigaldamise lõpuleviimisel, kuna mõned kaugloetavad arvestid lakkasid töötamast, kui tarbija otsustas elektritarnijat vahetada.

Saksa jaotusvõrguettevõtte EWE juhatuse vanemnõunik Markus Merkel ütles Eurelectric konverentsil kaugloetavate arvestite kasutuselevõtu kohta Saksamaal, et “see ei ole positiivne ärimudel“.

Reaalajas andmed on olulised

Merkeli sõnul oleksid kaugloetavad arvestid jaotusvõrguettevõtetele nende töös kasulikumad, kui nad annaksid energiatarbimise kohta andmeid reaalajas, mitte 15-minutilise intervalli tagant nagu praegused arvestid.

Nutikamate energialahenduste direktor IBM-is Laurence Carpanini kinnitas samuti reaalajas andmete mõtet, lisades: “Ma ei näe kaugloetavaid arvesteid praegu kui muutuste käivitajaid – tegelikult ei ole kaugloetavaid arvesteid vaja.” Selle asemel peaksid tööstuse esindajad mõtlema paindlikele terviklahendustele ja keskenduma nõudlusele ja sagedusele reageerimise ja energia salvestamise tehnoloogiatele tervikuna.

Andmete säilitamisele juhtis tähelepanu ka Ari Koponen, kes on Soome jaotusvõrgu ettevõtte ja kommunaalettevõtte Caruna tegevjuht. Ta ütles, et kuigi kaugloetavad arvestid on olnud olulised energiatarbimise andmete kogumisel, tuleks püüelda selle poole, et andmetele oleks juurdepääs reaalajas ning lisada rohkem andmete talletamise lahendusi. “See tooks võrgu nutikuse täiesti teistsugusele tasemele,” ütles Koponen.

Tööstuse esindajate kommentaarid on häbiks Euroopa Komisjoni plaanile paigaldada kaugloetavad arvestid üle kogu Euroopa 2020. aastaks. Komisjoni pressiesindaja keeldus kommenteerimast arvamusi selle kohta, kas kaugloetavad arvestid on vajalikud intelligentsele elektrivõrgule üleminekuks. Ametniku kinnitusel eeldatakse liikmesriikidelt, et nad viivad oma riiklike paigaldamisplaanide osas läbi kulu-tuluanalüüsi.

***

Kiirgusinfo peab vajalikuks lisada, et kuigi Eestis on tänaseks peaaegu kõik elektriarvestid vahetatud kaugloetavate arvestite vastu, ei ole meil Euroopa Komisjoni soovitatud majandusanalüüsi taasesitataval kujul olemas. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja kinnitusel esitati neile analüüsi tulemused võrguettevõtete poolt suuliselt.

Allikas: “Smart meters ‘not needed’ after all for European power grid” https://stopsmartmeters.com.au/2016/06/18/smart-meters-not-needed-after-all-for-european-power-grid/ (18.06.2016)

Märksõnad

Seonduvad postitused