Juhtmevabade kaugloetavate arvestite juhtumiuuringud

15. jaan. 2017

Nii Ameerika Keskkonnameditsiini Akadeemia (AAEM) kui ka arstid üle maailma ravivad patsiente, kes on teada andnud negatiivsetest, nõrgestavatest tervisemõjudest, mis on tekkinud pärast kaugloetava arvesti (KLA) paigaldamist, mis emiteerib elektromagnetvälja (EMV) ja raadiosageduslikku (RS) kiirgust.

Eelretsenseeritud, teaduslik kirjandus näitab korrelatsiooni EMV/RS ekspositsiooni ning neuroloogiliste, südame- ja kopsuhaiguste, samuti reproduktiivhäirete, immuunsüsteemi düsfunktsioneerimise, vähi tekke ja muude terviseprobleemide tekke vahel. Tõendusmaterjal on ümberlükkamatu. Sellistele uuringutele vaatamata väidetakse ikka, et pole olemas uuringuid, mis viitavad KLA emissioonide seosele negatiivsete tervisemõjudega.

AAEM toetab uuringuid, mille on läbi viinud dr Federica Lamech (Self-Reporting of Symptom Development from Exposure to Wireless Smart Meters’Radiofrequency Fields in Victoria). See näitab selgelt KLA tekitatava kiirguse põhjustatud tervisemõjusid inimestele.

Selles uuringus välja toodud sümptomid ei korreleeru mitte ainult keskkonnaarstide kliiniliste leidudega, vaid ka teadusliku kirjandusega. Paljude sümptomite seas on väsimus, peavalud, südamepekslemine, uimasus ja muud sümptomid, mille kohta on tõestatud, et neid käivitab elektromagnetväljade ekspositsioon – korratud pimetestides, platseebo osas kontrollitud tingimustes.

Näidatud sümptomid on kooskõlas ka Austria Arstide Liidu juhendiga elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemide diagnoosimise ja ravimise kohta.

Oluline on välja tuua, et andmed selles uuringus viitavad sellele, et suur osa inimestest ei olnud elektromagnetiliselt ülitundlikud kuni KLA paigaldamiseni. Dr Lamech järeldab, et KLA-del võivad olla mingid unikaalsed karakteristikud, mis madaldavad inimestel sümptomite tekke läve.

See uurimus on esimene sellelaadsete seas, mis näitab selgelt korrelatsiooni KLAde ja negatiivsete tervisemõjude vahel.

Selle juhtumiuuringu leidudele tuginedes kutsub AAEM üles:

– teostama edasisi uuringuid KLA tervisemõjude osas,

– arvesse võtma KLAga seotud terviseprobleeme,

– vältima KLA EMV/RS emissioone, tuginedes tervisekaalutlustele, sh võimalust jääda kasutama analoogarvesteid,

– moratooriumi kehtestamist KLAdele ja ohutuma tehnoloogia rakendamist,

– arste ja tervishoiuteenuse osutajaid võtma arvesse EMV ja RS rolli haiguste protsessi, diagnoosimise ja patsientide ravimise juures.

* * *

Lingid

American Academy of Environmental Medicine(AAEM), Wireless Smart Meter Case Studies

https://www.academia.edu/24199351/Juhtmevabade_kaugloetavate_arvestite_juhtumiuuringud

Austria Arstide Liidu juhend elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemide diagnoosimise ja ravimise kohta

– eesti keeles: https://www.academia.edu/23564875/Austria_Arstide_Liidu_juhend_elektromagnetv%C3%A4ljadest_tingitud_tervisprobleemide_ja_haiguste_EMV_s%C3%BCndroom_diagnoosimiseks_ja_raviks

– inglise keeles: http://freiburger-appell-2012.info/media/EMF%20Guideline%20OAK-AG%20%202012%2003%2003.pdf

Federica Lamech, Self-Reporting of Symptom Development from Exposure to Wireless Smart Meters’Radiofrequency Fields in Victoria

http://stopsmartmeters.org/2015/02/04/first-peer-reviewed-study-of-health-symptoms-associated-with-smart-meters-published-in-us-medical-journal/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478801

 

Märksõnad

Seonduvad postitused