Holland ei sunni tarbijat vägisi leppima kaugloetava elektriarvestiga

25. jaan. 2017

(Pilt: activistpost.com)

Hollandi majandusminister Maria van der Hoeven otsustas, et kaugloetavad arvestid ei ole Hollandis kohustuslikud.

Van der Hoeven oli plaaninud muuta kaugloetavad arvestid riigis kohustuslikuks ja paigaldamisest keeldumise korral karistada tarbijat rahatrahviga kuni 17.000 eurot või kuuekuulise vangistusega. Ent tarbijaorganisatsioonide ja teiste privaatsuse eest seisvate rühmade jõulise kampaania mõjul, millega avaldati muret andmete privaatsuse pärast, hääletas enamik parlamendiliikmeid kohustuslike kauglugemisfuntsiooniga mõõturite vastu. Selle tulemusena van der Hoeven loobus ja otsustas teha kaugloetavate arvestite paigaldamise vabatahtlikuks.

Hollandi tarbijate ühing Consumentenbond oli juba varem kaugloetavate arvestite kohustusliku paigaldamise vastu. Ühingu tellitud ja Tilburgi ülikooli läbiviidud uuringus selgus, et kaugloetavate arvestite kasutuselevõtt rikuks tarbijate õigust privaatsusele ja vabadust teha oma kodus seda, mis neile meeldib.
Ja seega oleks rikutud Euroopa inimõiguste konventsiooni. Kaugloetavate arvestite sagedad mõõtmisandmed annavad teavet tarbijate harjumuste ja elukeskkonna mustrite kohta – näiteks millal nad nad sisenevad majja või lahkuvad sealt. Uuringutulemuste aruandes oli välja toodud ka risk, et selline informatsioon võib sattuda kolmandate isikute kätte. Lisaks ei ole Consumentenbondile selge, et kaugloetavad arvestite tooksid tarbijatele energiasäästu, mis on kaugloetavate elektriarvestite paigaldamise aluseks oleva Euroopa direktiivi üks prioriteete.

Allikas: https://www.metering.com/smart-meters-not-to-be-compulsory-in-netherlands/ (14.04.2009)

Märksõnad

Seonduvad postitused