Elektroonika mõju tervisele ilmneb aastate pärast

13. jaan. 2017

Kas ja kui suurt terviseriski kujutavad endast tänapäevased elektroonikaseadmed, on teadlastel lõpuni selgeks vaidlemata. Mitmes uuringus viidatakse siiski, et meil on põhjust olla ettevaatlik.
Enamiku aparaatidega, mida me iga päev kasutame, käib kaasas elektromagnetiline kiirgus. Seda levitavad suuremal või vähemal määral kõik seadmed, mis elektrijõul töötavad.

Kiirgavad nii mikrolaineahi kui teler

Kui sul ei ole mikrolaineahju, ei ole sind olemas — niisugune oli suure osa eestlaste hoiak kümmekond aastat tagasi. Nüüdseks on selle aparaadi populaarsus tugevasti langenud.

Paljud on tüdinud mikrolaineahjude maitsetust toidust, ent üha kõvemini kõlavad ka teadlaste hoiatused nende ja neis valmistatud toidu võimalike ohtude eest.

See, et näiteks B-grupi vitamiinid mikrolaineahjus toiduainetest kaovad, on vana tõde. Mitu uuringut viitab aga sellele, et selles toitu valmistades leiavad toidu koostises aset põhjalikud muutused, mille toime võib tervisele kahjulik olla.

Et mikrolaineahi on väga tugev kiirgusallikas, soovitatakse kindlasti hoiduda kasutamast niisuguseid seadmeid, mille ukse isolatsioon on aastatega kulunud.

Samuti on arutatud, kuivõrd võib tervist ohustada televiisori ja iseäranis arvuti kiiratav elektromagnetlaine voog. Enim poleemikat on aga tekitanud mobiiltelefonid.

Mobiiltelefoni mõju

Võrreldes mikrolaineahju ja teleriga, eeldab mobiiltelefoni kasutamine elektromagnetilist kiirgust levitava seadme asetamist kehale lähemale.

Siingi on risti vastukäivaid arvamusi. Kui mõni teadlane on veendunud, et mobiiltelefon on tervist kahjustav seade, siis oponendid on valmis välja tooma uuringuid, mis kinnitavad selle täielikku ohutust.

Mobiiltelefonide mõju tervisele on uuritud ka Eestis, täpsemalt Tallinna tehnikaülikoolis. Hoolimata mitmest uuringust, mis kinnitavad, et mobiiltelefoni kasutamine ei põhjusta tervisehädasid, on emeriitprofessor Hiie Hinrikuse väitel selle kahjulikkus tõestatud.

Teadusuuringutest rääkides rõhutab Hinrikus, et hinnangu andmisel tuleb vaadata, kes on nende rahastaja.

«Viimasel ajal meediasse jõudnud uuringuid, milles väidetakse, et mobiiltelefonid on ohutud, on rahastanud nende telefonide tootjad. Kui tegemist on sõltumatute uuringutega, on mõjud selgelt esile toodud,» lausub Hinrikus.

Tehnikaülikooli sellealased uuringud on tema sõnul sõltumatud ning ühtegi välispartnerit, rääkimata mobiilsideseadmete tootjatest või mobiilsideoperaatoritest, neisse kaasatud ei ole.

«Oleme teinud lühiajalisi katseid: inimesele on antud minutiline mobiilist lähtuva kiirgusega sarnane impulss ning sellele on järgnenud minutiline paus,» selgitas Hinrikus. «Et impulss aju tegevust mõjutab, selles ei ole mingit kahtlust. Lihtsustatult võib öelda, et mõju on sarnane alkoholi tekitatavaga.»

Kui kiirguse mõju on Hinrikuse väitel vaieldamatu, siis omaette küsimus on, kui kiiresti see mõjub ning milline on piir, millest alates tekivad pöördumatud kahjustused.

«Mobiiltelefonide kasutamise ajalugu ei ole veel nii pikk, et selle pikaajalisest kasutamisest tulenevad probleemid selged oleksid. Tegemist on samasuguste kahjudega, nagu omal ajal põhjustas röntgenkiirus ning hiljem näiteks asbest. Mida on kaasa toonud ehituses asbesti kasutamine, on alles hiljaaegu selgeks saanud. Need mõjud ilmnevad kolmekümne aastaga,» kõneleb professor.

DNA muutused

Sellega, et kiirgusel on mõju rakkudele, on Hiie Hinrikuse ütlemist mööda nõusse jäänud isegi mobiiltelefonide tootjad.

Viimased uuringud näitavad, et muutused võivad aset leida ka DNA-ahelas. Sel juhul kanduks mobiiltelefoniga peetud jutuajamiste mõju edasi meie järeltulijatele. Täpselt saame selles veenduda alles aastakümnete pärast.

Mobiiltelefoni spetsiifikast lähtudes on Hinrikuse sõnul seni selle seadme kasutamisega seostatud kasvajaid kõrvas ja ajus. Haiged on telefonitootjate vastu algatanud ka kohtuprotsesse.

«Kui kasutada handsfree-komplekte, on kiirgus üldiselt väiksem. Samas oleneb see jällegi komplektist: kui ühendus on metallist, toimib see antennina,» lausus Hinrikus.

Ärimeeste surve

Iseäranis vastuvõtlikud on kiirgusele lapsed. Paraku on just neile suunatud paljud mobiilitootjate ja -operaatorite viimase aja reklaamikampaaniad.

«Leian, et mobiilifirmade niisugune tegevus on ebaeetiline,» nentis Hiie Hinrikus.

Kui mobiiltelefonide kasutamisest tulenevate terviseriskide kohta on küllalt tõendusmaterjale, siis miks ei sekku tervise eest hea seisvad institutsioonid?

«Maailma Tervishoiuorganisatsioon üritab ühtlustada kiirgusele seatud piirnorme kogu maailmas,» selgitab Hinrikus. «Ent ka selles organisatsioonis on vaidlused, millised need määrad olema peavad. Osa teadlasi on avaldanud üllatust, kui madalaid norme kehtestada üritatakse. Midagi ei ole parata, selles sfääris liiguvad väga suured rahad.»

 

ELEKTROMAGNETLAINED

Elektromagnetlaine on ruumis leviv elektri- ja magnetvälja perioodiline muutus. Lainepikkusest olenevalt kuuluvad nende hulka näiteks raadiolained, nähtav valgus ning ultraviolett- ja infrapunakiirgus.

 

Allikas: http://sakala.postimees.ee/2187395/elektroonika-moju-tervisele-ilmneb-aastate-parast (19.09.2007)

Märksõnad

Seonduvad postitused