MTÜ Kogukonna Hüvanguks

Meie tegevuse eesmärk on töötada läbi, koondada ja edastada infot elektromagnetväljade kohta, sest igaühe õigus on teha valikud oma tervisest ja vabadusest lähtuvalt. Töötame selle nimel, et traadita interneti, nutiseadmete ja mobiilide kasutamine oleks kõikidele ohutu.

2014. aasta sügisel sai selgeks, et peame oma jõud koondama ja toetama teadlikkuse suurendamist elektromagnetväljade mõjust Eestis. Kaugloetavate arvestite pealesundimine, wifi levik ühistranspordis ja lasteasutustes ning ohutusnõuete puudumine lastele mobiiltelefonide ja nutiseadmete kasutamisel on teemad, mis meid algselt kokku tõid.

Igaüks, kes jagab meiega samu väärtusi, on teretulnud meiega liituma – selleks täida meie liikmeks astumise avaldus.


Ühingu tegevuse eesmärgid:

+ inimese arengut ja tervist toetava keskkonna loomine elektromagnetkiirguse vähendamise ning ohutute kiirgusnormide ja tehnoloogiate propageerimise teel;

+ avalikkuse teavitamine tehislike, tehnoloogiaga kaasnevate elektromagnetväljade ohtudest;

+ elektromagnetkiirgusest puudutatud inimeste, mh elektrotundlike koondamine ja nende tervise, heaolu, töövõime jm huvide kaitsmine, et tagada neile teistega võrdsed õigused ja võimalused;

+ elektromagnetkiirguse mõju minimeerimine avalikes kohtades (eriti lasteaedades, koolides, haiglates, ühistranspordis);

+ muu tegevus, mis viib inimese ja ökosüsteemi jaoks tehnogeensete väljade ohutute normide kehtestamiseni Eestis.


MTÜ Kogukonna Hüvanguks põhikiri

MTÜ Kogukonna Hüvanguks
Registrikood 80378304
LHV Pank EE767700771001463399

kiirgusinfo