Astu liikmeks

* MTÜ Kogukonna Hüvanguks aastane soovituslik liikmemaks on 5 eurot, kuid meie põhimõte on, et ärgu raha olgu takistuseks!
Nimi:*
E-posti aadress:*
Telefon:
-
Amet/ elukutse:*
Kuidas saan kaasa aidata MTÜ tegevusele ja eesmärkide saavutamisele:*
Kinnitan, et olen teadlik MTÜ Kogukonna Hüvanguks põhikirja sisust ja ühingu eesmärkidest ning soovin ühingu eesmärkide saavutamisele kaasa aidata*

Vt lisaks: MTÜ Kogukonna Hüvanguks põhikiri