Prof Martin Palli tutvustus

Professor Martin Pall sai bakalaureusekraadi füüsikas Johns Hopkinsi ülikoolis, mille lõpetas Phi Beta Kappa tunnustusega, ning doktorikraadi biokeemias ja geneetikas Caltechis – need on kaks maailma tippõppeasutust. Tema doktoriõpe keskendus bioloogiliste mehhanismide määramisele. Nii Palli doktoriõpe kui ka füüsika on kesksel kohal ka tema hiljutistes murrangulistes uuringutes, kuidas nõrga intensiivsusega elektromagnetväljad (EMV) mõjutavad meie keha rakke ning paljusid selle mehhanismi tekitatavaid tagajärgi tervisele.

Palli Hirschi indeks on hetkel 36 ja see on tõusnud kiiresti alates sellest ajast, kui Pall jäi pensionile, viidates kõrgel tasemel tunnustusele üldiselt tema uuringute ning eriti tema hiljutiste uuringute eest.

Palli esimene artikkel VGCC mehhanismi kohta (vt allpool), mis ilmus 2013. aastal, riputati üles Global Medical Discovery veebilehele kui üks parimaid 2013. aastal avaldatud meditsiinilisi artikleid. Käesoleva kirjutise koostamise ajal, 2019. aasta maikuus, on seda artiklit Google Scholar andmebaasi andmeil tsiteeritud 225 korda. See näitab ebatavaliselt suurt huvi teaduskommuuni poolt, eriti kuna see oli Palli esimene artikkel EMVde kohta ja see käsitleb EMVde toime uut paradigmat – sellised uued paradigmad aga seisavad tavaliselt silmitsi suure inertsiga, enne kui neid laialt aktsepteeritakse.

Viimase 6 aasta jooksul on prof Palli kutsutud tegema 44 professionaalset ettekannet, mis jällegi näitab ebatavaliselt suurt huvi. Nende hulgas on ettekanne Prantsusmaa parlamendis elektroülitundlikkuse teemal, ettekanne Rootsi parlamendis ning ettekanne USA riiklikus terviseinstituudis. Nendele lisanduvad ettekanded ühes USA senati hoones ning USA föderaalses sidekomisjonis (FCC).

2019. aasta maikuu seisuga on Pall kutsutud pidama EMVde teemal avakõnet kahele rahvusvahelisele kohtumisele käesoleva aasta novembris – SCON Pediatricsi konverentsile Amsterdamis EMVde ja autismi teemal ning VIII Rahvusvahelisele Inimfüsioloogia Konverentsile Brasiilias. Septembri lõpus peab Pall kõne EMVde teemal kohtumisel Londonis ning oktoobri alguses teeb ettekande suurel konverentsil „Biologische Wirkungen des Mobilfunks“ (mobiilside bioloogilised mõjud) Saksamaal Mainzis. Lisaks on planeerimisel ettekanded veel kahes riigis.

Oma esimeses teadusartiklis EMVde kohta, mis ilmus 2013. aastal, avaldas Pall, et nõrga intensiivsusega EMVd avaldavad mõju pingetundlike kaltsiumikanalite (voltage-gated calcium channels, VGCCd) aktiveerimise tõttu. Üllatavalt mõjuvad kõik EMVd, ulatudes väga kõrge sagedusega millimeeterlainetest, mida kasutatakse 5G puhul, kuni mikrolainesagedusteni, raadiosagedusteni, kesksagedusteni ning äärmiselt madalate sagedusteni, sh 50 ja 60 Hz meie elektrisüsteemis, kuni staatiliste elektriväljade ja staatiliste magnetväljadeni – VGCCsid aktiveerivalt.

Suur osa Palli edasisest tööst, mille kohta on avaldatud järgnenud 7 teadusartiklit, püüab laiendada meie arusaama sellest, milliseid EMVde mõjusid VGCCde aktiveerumine põhjustab, kuidas need tekivad ning miks on VGCCd nii hämmastavalt tundlikud just nõrkadele EMVdele.

Lisainfot (inglise keeles):

Seni avaldatud olulisemate teadusuuringute kokkuvõte EMVde tervisemõjude kohta (pdf, 90 lk):

5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them“
https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf
Eesti keeles (täiendamisel): http://www.kiirgusinfo.ee/pall-5g/

Video (29 min): 5G Technology Revolution Or Pandora’s Box:https://archive.org/details/5GTechnologyRevolutionOrPandorasBox