Mis on kaugloetav arvesti?

landisgyr_e450_residential_smartmeter062015Eestis paigaldatakse kahte tüüpi arvesteid:

Landis Gyr E350
Landis Gyr E450

Võistleva riigihanke võitis Ericsson, kes neid arvesteid pakub. Tegemist on mõõtesüsteemide pakkujaga, kes on kaugloetavad arvestid tootnud ka võrguettevõtjatele Soomes ja Rootsis.

Probleemid ja ohud

Enamik Eestis paigaldatud arvesteid kasutab info edastamiseks arvestist alajaama elektrit, kuid kuna elektrijuhtmed pole mõeldud informatsiooni edastamiseks, siis sellest võivad tekkida mitmesugused, sh terviseprobleemid.

Väike osa arvestitest edastab arvestist info mobiilside teel (GSM ja 3G andmeside tehnoloogia abil), mis on samuti problemaatiline, kuna GSM ja 3G andmeside tähendab elektromagnetvälju, mis on rahvusvahelise vähiuuringute ameti poolt tunnistatud võimalikuks kantserogeeniks.

Kaugloetava arvesti puhul tekitab probleeme impulsstoide, mis genereerib saastelektrit (dirty electricity), mis omakorda häirib erinevaid bioloogilisi protsesse ning võib avaldada tervisele negatiivset mõju.

Kaugloetavatest arvestitest pikemalt: http://www.eiwellspring.org/smartmeter/Smart_Meter_overview.pdf

Allikas:
elektrilevi.ee, tarbijakaitse.ee