Rootsi teadlased nõuavad Euroopa Liidu keskkonnavolinikult 5G rakendamise peatamist ja on valmis pöörduma kohtusse

[Tõlge] 5G rakendamise peatamise nõue Sõltumatule teadusele tuginevate kaitsenormide nõue Nõue avaldada dokumendid, mille kohaselt 5G on ohutu Adressaat: dr Karmenu Vella, Euroopa Liidu keskkonnavolinik Koopia: liikmesriikide keskkonnaministrid, Wildlife Conservation Society, World Wildlife Fund, The Nature Conservancy (europe@tnc.org), Greenpeace Viitame ettevaatusprintsiibile (PP)1, mis ”võimaldab kohest reaktsiooni võimaliku ohu korral inimtervisele… institutsioonid võivad võtta kasutusele kohesed … Jätka Rootsi teadlased nõuavad Euroopa Liidu keskkonnavolinikult 5G rakendamise peatamist ja on valmis pöörduma kohtusse lugemist